Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Bruxelles, 6 noiembrie 2007

Lupta împotriva terorismului: consolidarea capacităţii Europei de a-şi proteja cetăţenii de ameninţarea terorismului

Astăzi, Comisia a adoptat un nou pachet de propuneri menite să amelioreze capacităţile UE în ceea ce priveşte lupta împotriva terorismului. Pachetul conţine o serie de propuneri referitoare la incriminarea pregătirii şi recrutării pentru terorism, precum şi a provocării publice de a comite infracţiuni de terorism, prevenirea folosirii explozivilor de către terorişti şi utilizarea informaţiilor privind pasagerii curselor aeriene în investigaţiile efectuate de autorităţile de aplicare a legii. Pachetul conţine, de asemenea, un raport privind punerea în aplicare a unuia dintre instrumentele juridice cheie din arsenalul UE în materie de luptă împotriva terorismului.

Anunţând adoptarea noilor măsuri astăzi, vicepreşedintele Franco Frattini a declarat că: „terorismul rămâne o ameninţare la adresa fundamentelor politice ale Uniunii Europene, precum şi la viaţa şi bunăstarea cetăţenilor noştri”. Atentate violente au avut loc pe teritoriul UE la Madrid (martie 2004) şi la Londra (iulie 2005). Recent, au fost dejucate numeroase alte comploturi în Austria, Danemarca, Franţa, Germania şi Regatul Unit. Vicepreşedintele a adăugat că: „niciunul dintre concetăţenii noştri nu este imun la această ameninţare a terorismului care poate afecta şi în străinătate cetăţenii şi interesele europene”. Teroriştii pot lovi oricând, oriunde şi cu orice mijloace care le asigură impactul cel mai puternic”. Domnul Frattini a continuat, declarând că: „nu ne putem complace în această situaţie, trebuie să continuăm să căutăm cel mai bun echilibru între conştientizarea ameninţării şi întreprinderea unor măsuri adecvate şi proporţionale, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, pentru a preveni această ameninţare. Obiectivul nostru rămâne acela de a menţine unui echilibru corespunzător între dreptul cetăţenilor la securitate, dreptul la viaţă şi celelalte drepturi fundamentale ale persoanelor, inclusiv protejarea vieţii private şi drepturile procedurale”.

Acţiuni împotriva persoanelor care sprijină terorismul

Comisia propune modificarea Deciziei-cadru privind combaterea terorismului, transformând în delicte provocarea publică de a comite o infracţiune de terorism, recrutarea şi pregătirea pentru terorism, chiar şi în cazul în care acestea sunt comise prin intermediul internetului. Propunerea are drept obiectiv să ofere sistemelor juridice din toate statele UE instrumentele adecvate pentru a aduce în faţa justiţiei infractorii care difuzează mesaje violente de propagandă conţinând tactici de terorism şi instrucţiuni privind modul de fabricare şi utilizare a bombelor sau a explozivilor cu intenţia de a instiga la comiterea unor acte de terorism. Datorită noii legislaţii, autorităţilor de aplicare a legii le va fi mai uşor să obţină cooperarea furnizorilor de servicii internet, să prevină infracţiunile şi să identifice infractorii, asigurând, în acelaşi timp, protecţia adecvată a datelor cu caracter personal şi a drepturilor fundamentale.

Acţiuni concrete pentru îmbunătăţirea securităţii explozivilor

Atacuri precum atentatele cu bombă din Madrid au fost comise folosind explozivi disponibili pe piaţă. Se poate face mai mult pentru a preveni folosirea de către terorişti a unor astfel de explozivi, precursori chimici şi detonatori. La iniţiativa Comisiei, un grup de experţi - implicând toate părţile interesate din societatea civilă - a analizat această problemă şi a recomandat o listă de 47 de puncte în vederea unei acţiuni, listă pe care Comisia a validat-o sub forma unui plan de acţiune care abordează diversele aspecte ale problemei. Planul de acţiune are drept obiectiv îmbunătăţirea securităţii explozivilor, propunând, printre altele, înfiinţarea unor sisteme de avertizare rapidă privind explozivii pierduţi şi furaţi şi tranzacţiile suspecte, crearea unei reţele europene de experţi în domeniul dezactivării bombelor, dezvoltarea unei unităţi specializate în domeniul explozivilor în cadrul Europol, cercetarea în domeniul securităţii explozivilor şi a detonatorilor, precum şi sisteme de verificare a personalului care lucrează în acest sector industrial.

Crearea unui sistem european de schimb al datelor conţinute în registrele nominale ale pasagerilor (PNR)

Comisia propune ca transportatorii aerieni să pună la dispoziţia unităţilor naţionale specializate datele PNR pentru zborurile cu destinaţia în UE sau provenind din UE (zboruri de sosire şi de plecare din UE) pentru a le permite să efectueze evaluări ale riscului şi să întreprindă acţiuni represive şi misiuni antiteroriste. Conceperea şi planificarea atentatelor teroriste implică deplasări aeriene. Membrii grupărilor radicale călătoresc cu avionul pentru a se întâlni şi a beneficia atât de orientare, cât şi de pregătire în străinătate. Posibilitatea oferită agenţiilor de aplicare a legii de a obţine informaţii prealabile despre pasageri şi de a analiza aceste informaţii este un instrument important de detectare a deplasărilor teroriştilor şi de dejucare a viitoarelor comploturi. Cu toate acestea, folosirea acestui instrument nu poate fi eficientă decât dacă dreptul la protecţia datelor este pe deplin respectat, iar cetăţenilor li se oferă toate garanţiile necesare.

Al doilea raport referitor la punerea în aplicare a Deciziei-cadru privind combaterea terorismului

Este prezentat, de asemenea, un raport privind punerea în aplicare a acestui instrument cheie din arsenalul legislativ al UE în materie de luptă împotriva terorismului. Acest raport include informaţii privind situaţia în statele membre care au aderat la Uniune în 2004 şi 2007. În pofida progresele înregistrate de la primul raport, lipsa unei transpuneri corecte a normelor UE este în continuare un motiv de dezamăgire.

Comunicare de actualizare a activităţilor Comisiei în domeniul luptei împotriva terorismului

Pachetul este completat printr-o comunicare ce prezintă acţiunea UE în acest domeniu şi plasează propunerile prezentate în cadrul strategiei UE de luptă împotriva terorismului. Terorismul rămâne o ameninţare pe termen lung, cu diverse implicaţii şi complexă, necesitând o acţiune UE care să abordeze toate aspectele: prevenire, protecţie, urmărire în justiţie şi reacţie în eventualitatea unui atentat. Acţiunea UE oferă o valoare adăugată, punând la dispoziţia statelor membre instrumentele adecvate şi abordând probleme transnaţionale şi interese comune la nivelul întregii Uniuni. Acţiunea europeană trebuie să vizeze în acelaşi timp protecţia cetăţenilor şi respectarea drepturilor fundamentale.
Pentru mai multe informaţii privind activităţile vicepreşedintelui Frattini, să rugăm să consultaţi site-ul:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Mai multe informaţii privind oportunităţile de finanţare în domeniile politice justiţie, libertate şi securitate sunt disponibile pe site-ul:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar