Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Brüsszel, 2007. november 6.

A terrorizmus elleni küzdelem: Európa jobb felvértezése annak érdekében, hogy polgárait megvédje a terrorizmus fenyegetésével szemben

A Bizottság a mai napon új javaslatcsomagot fogadott el, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az EU számára a terrorizmus elleni küzdelem hatékonyságának javítását. A csomag számos javaslatot tartalmaz, ezek többek között az alábbiakkal foglalkoznak: a terroristák kiképzésének és toborzásának, valamint a terrorcselekmények elkövetésére való felbujtást célzó nyilvános izgatás bűncselekménnyé minősítése; a robbanószerek terroristák általi felhasználásának megakadályozása; valamint a légiutas-információk felhasználása a bűnüldözési eljárások során. A csomag része még az EU terrorizmus-ellenes fegyvertára egyik kulcsfontosságú jogi eszközének végrehajtásáról szóló jelentés.

Az új intézkedések elfogadásának bejelentése során Franco Frattini, a Bizottság alelnöke a következőket nyilatkozta: „a terrorizmus továbbra is fenyegetést jelent az Európai Unió politikai alapjaira, valamint polgáraink életére és jólétére nézve”. Az Unió brutális terrortámadás célpontjává vált Madridban (2004 márciusában) és Londonban (2005 júliusában). Ausztriában, Dániában, Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban számos további merényletkísérletet sikerült az utóbbi időben megakadályozni. Frattini alelnök hozzátette: „e veszéllyel szemben senki sem védett. Ez vonatkozik a külföldön lévő uniós polgárokra és érdekeltségekre is. A terroristák a legnagyobb hatást ígérő helyet, időpontot és eszközt választják támadásukhoz. Nem dőlhetünk hát elégedetten hátra, továbbra is helyesen kell felbecsülnünk a veszélyt és annak megelőzésére mind európai, mind nemzeti szinten meg kell hoznunk a megfelelő és arányos lépéseket. Célunk változatlanul a megfelelő egyensúly fenntartása a polgárok biztonsághoz való alapvető joga, valamint az egyének élethez való és egyéb alapvető joga között, ide értve a magánélet tiszteletben tartásához való jogot és az eljárási jogot is.”

A terrorizmus támogatóival szembeni intézkedések

A Bizottság a terrorizmus elleni küzdelemről szóló kerethatározat módosítását javasolja, büntetendő cselekménnyé minősítve a terrorcselekmények elkövetésére való nyilvános felbujtást, a terroristák toborzását és kiképzését, abban az esetben is, ha ezeket az interneten keresztül követik el. A javaslat célja, hogy jogi rendszereinket Európa-szerte megfelelő eszközökkel ruházza fel ahhoz, hogy bíróság elé állíthassák azokat a bűnözőket, akik mások terrorcselekmény elkövetésére való felbujtása érdekében terrorista-taktikákat, valamint bombák és robbanószerek készítésére és használatára vonatkozó utasításokat tartalmazó erőszakos propagandát terjesztenek. Az új jogszabályok megkönnyítik a bűnüldöző hatóságok számára az internetszolgáltatók együttműködésre ösztönzését, a bűncselekmények megelőzését és a bűnözők azonosítását, miközben biztosítják a személyes adatok védelmének megőrzését és az alapvető jogok szavatolását.

A robbanószerek biztonságosságának fokozását célzó gyakorlati intézkedések

A madridi és ahhoz hasonló bombatámadások során kereskedelmi forgalomban szabadon hozzáférhető robbanószereket alkalmaztak. Többet tehetünk annak megakadályozása érdekében, hogy ilyen robbanószerek, kémiai prekurzorok és detonátorok terroristák kezébe kerüljenek. A Bizottság kezdeményezésére – a civil társadalom valamennyi érdekelt résztvevőjét bevonó – szakértői csoport vizsgálta meg a kérdést, és 47 egyedi intézkedést javasolt, amelyeket a Bizottság most a téma különböző aspektusait figyelembe vevő cselekvési terv formájában terjeszt elő. A cselekvési terv célja a robbanószerek biztonságosságának fokozása, többek között a következők révén: gyorsriasztási rendszerek létrehozása az elveszett és ellopott robbanóanyagokra és a gyanús tranzakciókra; az európai tűzszerészeti szakértők hálózatának létrehozása; robbanószerekkel foglalkozó igazságügyi kapacitás kiépítése az Europolon belül; a robbanószerek és detonátorok biztonságosságára vonatkozó kutatások; valamint az iparágban dolgozó személyzet biztonsági felügyeleti rendszereinek létrehozása.

Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) cseréjét szolgáló, uniós szintű rendszer kiépítése

A Bizottság azt javasolja, hogy a légifuvarozók a kockázatelemzéseket készítő, bűnüldözési feladatokat és terrorizmus-ellenes küldetéseket végrehajtó szakosodott nemzeti egységek számára tegyék hozzáférhetővé az Unióba be-, illetve onnan kilépő járatok PNR-adatait. A terrortámadások tervezésének és előkészítésének szerves részét képezi a légiutazás. A radikális csoportok tagjai repülőgépen utaznak külföldre, hogy találkozzanak, utasításokat és kiképzést kapjanak. Az a lehetőség, hogy az uniós bűnüldöző szervek számára biztosítják az előzetes utasinformációkhoz való hozzáférést és azok elemzését, fontos eszköz a terroristák utazásainak feltárásához és a tervezett merényletek megakadályozásához. Ez az eszköz azonban csak akkor lehet hatékony, ha teljes mértékben tiszteletben tartja az adatvédelem alapvető jogát, és az uniós polgárok számára biztosítja jogaik megfelelő tiszteletben tartását.

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló kerethatározat végrehajtásáról szóló második jelentés

Az Unió terrorizmus-ellenes jogalkotási fegyvertára e kulcsfontosságú elemének végrehajtásáról szóló jelentés szintén bemutatásra kerül. E jelentés az Unióhoz 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakozott tagállamok helyzetére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz. Az első jelentés óta elért haladás ellenére továbbra is kiábrándító az uniós normák megfelelő átültetésének hiánya.

A Bizottság terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott tevékenységéről szóló közlemény aktualizálása

A csomagot egy közlemény teszi teljessé, amely bemutatja az e téren hozott uniós intézkedések kontextusát, és a bemutatott javaslatokat elhelyezi az EU terrorizmus-ellenes stratégiájának keretében. A terrorizmus összetett, hosszú távú és különböző alakokat öltő fenyegetés marad, amellyel szemben az EU-nak átfogó intézkedéseket kell hoznia, amelyek magukban foglalják a megelőzést, a védelmet, a bűnüldözést, a támadás bekövetkezése esetén pedig a reagálást.

Az uniós intézkedések hozzáadott értéket teremtenek azáltal, hogy megfelelő eszközöket bocsátanak a tagállamok rendelkezésére, és a határokon átnyúló kérdéseket, valamint a közös érdekeket EU-szerte kezelik. Az uniós intézkedéseknek egyrészt az uniós polgárok védelmére kell törekedniük, másrészt messzemenőkig tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat.
Frattini alelnök tevékenységeiről bővebb információt talál internetes oldalán, az alábbi címen:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
A jogérvényesülés, szabadság és biztonság szakpolitikai területek projektjeinek finanszírozási lehetőségeiről bővebb információt talál az alábbi címen:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar