Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2007

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: η Ευρώπη ενισχύει την ικανότητά της να προστατεύει τους πολίτες της από την τρομοκρατική απειλή

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια νέα δέσμη προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η δέσμη αυτή περιέχει διάφορες προτάσεις που αφορούν την ποινικοποίηση της εκπαίδευσης τρομοκρατών, της στρατολόγησης και της δημόσιας πρόκλησης σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, την πρόληψη της χρήσης εκρηκτικών από τρομοκράτες και τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών στις δικαστικές έρευνες. Περιέχει επίσης έκθεση σχετικά με την εφαρμογή μιας από τις βασικές νομικές πράξεις του αντιτρομοκρατικού "οπλοστασίου" της ΕΕ.

Κατά την ανακοίνωση της έγκρισης των νέων μέτρων, σήμερα, ο αντιπρόεδρος Franco Frattini, δήλωσε ότι «η τρομοκρατία παραμένει απειλή για τα πολιτικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών μας. Βίαιες επιθέσεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ένωσης, στη Μαδρίτη (Μάρτιος, 2004) και στο Λονδίνο (Ιούλιος 2005). Πολλά άλλα τρομοκρατικά σχέδια εξουδετερώθηκαν πρόσφατα στην Αυστρία, στη Δανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Hνωμένο Βασίλειο». Πρόσθεσε δε ότι «κανείς από τους συμπολίτες μας δεν είναι άτρωτος στην απειλή αυτή· η τρομοκρατία μπορεί να πλήξει τους ευρωπαίους πολίτες και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και στο εξωτερικό. Οι τρομοκράτες θα χτυπήσουν όταν, όπου και με οποιοδήποτε μέσο θα προκαλέσουν τις περισσότερες επιπτώσεις». Και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, πρέπει να συνεχίσουμε επιδιώκοντας τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επίγνωση της απειλής και τη λήψη κατάλληλων και ανάλογων μέτρων για να την αποτρέψουμε, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ του θεμελιώδους δικαιώματος ασφάλειας των πολιτών, του δικαιώματος στη ζωή και των άλλων θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δικονομικών δικαιωμάτων».

Αντιμετώπιση των υποστηρικτών της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθιστώντας αξιόποινη τη δημόσια πρόκληση για τέλεση τρομοκρατικών αδικημάτων, τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση στην τρομοκρατία, ακόμη και μέσω του Διαδικτύου. Η πρόταση αποσκοπεί στον εξοπλισμό των νομικών συστημάτων σε όλη την ΕΕ με τα κατάλληλα εργαλεία για την παραπομπή στη δικαιοσύνη των εγκληματιών οι οποίοι προπαγανδίζουν τη βία διαδίδοντας τρομοκρατικές τακτικές και οδηγίες σχετικά με την κατασκευή και τη χρήση βομβών ή εκρηκτικών ώστε να προκαλέσουν άλλους στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

Η νέα νομοθεσία θα διευκολύνει τη συνεργασία των αρχών καταστολής με τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου για την πρόληψη των εγκλημάτων και τον εντοπισμό των εγκληματιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δέουσα προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Πρακτικές ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας των εκρηκτικών υλών

Οι βομβιστικές επιθέσεις, όπως εκείνη της Μαδρίτης, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση εκρηκτικών υλών που διατίθενται στο εμπόριο. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την πρόληψη της χρήσης από τους τρομοκράτες των εν λόγω εκρηκτικών, πρόδρομων χημικών ουσιών και πυροκροτητών. Μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων – που εκπροσωπούν όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών – μελέτησαν το θέμα αυτό και κατάρτισαν ένα κατάλογο με 47 σημεία δράσης, που ενέκρινε η Επιτροπή υπό μορφή σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών του προβλήματος. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των εκρηκτικών, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία συστημάτων ταχείας προειδοποίησης σχετικά με την απώλεια και κλοπή εκρηκτικών και τις ύποπτες συναλλαγές, τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων για την εξουδετέρωση των βομβών, την ανάπτυξη ειδικής μονάδας για τα εκρηκτικά στο πλαίσιο της Europol, έρευνα για την ασφάλεια των εκρηκτικών και των πυροκροτητών, καθώς και συστήματα ελέγχου του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο αυτό.

Καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος για την ανταλλαγή δεδομένων PNR (καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών - Passenger Name Records)

Η Επιτροπή προτείνει οι αερομεταφορείς να θέτουν τα δεδομένα από τις καταστάσεις ονομάτων των επιβατών στις πτήσεις από και προς την ΕΕ (πτήσεις με σημείο αναχώρησης ή άφιξης στο έδαφος της ΕΕ) στη διάθεση ειδικευμένων εθνικών μονάδων, οι οποίες προβαίνουν σε αξιολόγηση των κινδύνων και είναι επιφορτισμένες με την καταστολή και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η σύλληψη και ο σχεδιασμός των τρομοκρατικών επιθέσεων συνεπάγεται αεροπορικές μετακινήσεις. Τα μέλη των ριζοσπαστικών ομάδων ταξιδεύουν αεροπορικά στο εξωτερικό προκειμένου να συναντηθούν και να λάβουν τόσο οδηγίες όσο και εκπαίδευση. Η παροχή στις αρχές καταστολής της ΕΕ της δυνατότητας να λαμβάνουν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες και να τις αναλύουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση των μετακινήσεων τρομοκρατών και για την εξουδετέρωση μελλοντικών συνομωσιών. Η χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί, ωστόσο, να είναι αποτελεσματική μόνο με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων και εφόσον παρέχονται όλες οι σχετικές εγγυήσεις στους πολίτες.

Δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Υποβάλλεται επίσης έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της βασικής πράξης του "οπλοστασίου" της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση το 2004 και το 2007. Παρά τις προόδους που σημειώθηκαν από την εποχή της πρώτης έκθεσης, η μη ορθή ενσωμάτωση των κοινοτικών κανόνων παραμένει απογοητευτική.

Ανακοίνωση σχετικά με την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής στο πεδίο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας

Η δέσμη ολοκληρώνεται με ανακοίνωση όπου περιγράφεται η δράση της ΕΕ στο πεδίο αυτό και διατυπώνονται προτάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ κατά της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία παραμένει μια μακροπρόθεσμη, πολύπλευρη και περίπλοκη απειλή που απαιτεί δράση εκ μέρους της ΕΕ για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της – πρόληψη, προστασία, δίωξη και αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης. Η δράση αυτή αποκτά προστιθέμενη αξία με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στα κράτη μέλη και την αντιμετώπιση των διασυνοριακών προβλημάτων και των κοινών συμφερόντων σε όλη την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή δράση πρέπει να επιδιώκει ταυτόχρονα τόσο την προστασία των πολιτών της ΕΕ όσο και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου Frattini, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον δικτυακό του τόπο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς πολιτικής σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar