Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

V Bruslju, 8. februarja 2007

Varstvo potrošnikov: Evropska komisija želi izboljšati zaupanje potrošnikov v digitalno okolje

Evropska komisija je danes poleg sprejetja zelene knjige o proučitvi obstoječih pravil začela izvajati pomembno novo pobudo, v okviru katere bodo temeljito preoblikovana potrošniška pravila EU, vključno z garancijami, povračili, obdobji za razmislek, da bi jih prilagodili naglo spreminjajočemu se digitalnemu okolju. Potrošnja prebivalstva (gospodinjstva in neprofitne organizacije) skupaj znaša 58 % BDP EU. Zaupanje potrošnikov je ključni dejavnik pri odločanju, koliko denarja in kdaj bodo potrošniki porabili v različnih gospodarskih sektorjih. Vse kaže na to, da potrošnikom digitalno okolje in svetovni splet še vedno nista dovolj „domača“, da bi v celoti izkoristili njune prednosti. Le neznaten delež potrošnikov EU, in sicer 6 %, zdaj opravlja čezmejne spletne nakupe. Na podlagi povratnih informacij iz zelene knjige namerava Komisija okrepiti zaupanje potrošnikov v enotni trg EU, in sicer s preprostim in enostavnim svežnjem pravil, ki potrošnikom omogočajo poznavanje njihovih pravic, razumno izbiro in v primeru težav zagotavljajo ustrezno zaščito. Jasni zakonodajni predpisi bodo k poslovanju preko meja spodbudili tudi gospodarske subjekte, zlasti mala in srednja podjetja, ki si bodo nove stranke pridobila preko meja svoje države. V zeleni knjigi je predstavljenih več kot 28 oprijemljivih predlogov (glede 8 direktiv) o morebitnih novih ukrepih, v zvezi s tem pa so dobrodošli kakršni koli predlogi.

Nova komisarka za potrošniške zadeve Meglena Kuneva je na svoji prvi tiskovni konferenci v Bruslju dejala: „ Zaradi hitro razvijajočega se sveta morao ukrepati takoj, drugače tvegamo, da bo Evropo povozil čas. Potrebujemo korenit pregled potrošniških pravil po sektorjih. Zdaj v digitalnem okolju ni zadovoljivega varstva potrošnikov, zapletena pravila pa ovirajo razvoj nove generacije briljantnih poslovnih idej. Najti moramo nove rešitve za nove izzive. Vprašanje pa je, ali si v Evropi lahko privoščimo 27 mini spletnih trgov, pri čemer potrošniku odrekamo pravico do izbire in do konkurenčnih cen. E-nakupovanje je treba narediti privlačno in varno, tako da potrošniku zagotovimo varen trg. Pravila igre so se spremenila, zato je za potrošniško politiko napočil čas ukrepanja.“

Sedanje stanje

Po nedavnih podatkih prejmejo evropski potrošniški centri vsako leto več sto pritožb v zvezi s čezmejnim spletnim nakupovanjem, in sicer se najpogosteje pojavljajo težave, kot so nepravočasna dostava, obdobje za razmislek, vračilo blaga in neopravljena dostava blaga.

Področje ukrepanja

Obstoječa pravila so dobro služila potrošnikom, vendar so v zadnjih 15, 20 letih doživela veliko sprememb. Danes dejansko obstaja cela vrsta različnih nacionalnih pravil, ki temeljijo na osnovnih standardih EU. Poleg tega se v spletnem okolju pojavlja cela vrsta novih izzivov, na katere se še nismo učinkovito odzvali, niti z vidika potrošnika, kateremu niso omogočeni pravični pogoji poslovanja, niti z vidika podjetij, ki se soočajo s celo množico zapletenih pravil.

Zelena knjiga zajema možne ukrepe glede 28 vprašanj, ki vključujejo:

  • ustreznejšo opredelitev pojma „dostava blaga pri čezmejnem spletnem nakupovanju“ (ki je najpogostejši vzrok za pritožbe na področju spletnega nakupovanja) v zvezi z učinkovitejšim varstvom potrošnikov in pojasnitvijo pravic potrošnikov glede nepravočasne, delne ali neopravljene dostave blaga;
  • pojasnitev in poenostavitev pravil glede vračila izdelkov; veljavni standardi EU se med seboj zelo razlikujejo, npr. glede načina obveščanja prodajalca, ki se lahko opravi po elektronski pošti ali pa s priporočeno pošto;
  • oblikovanje skupnih pravil o pravici do vračila blaga in s tem povezanih stroškov, glede česar se pravila razlikujejo, in sicer je vračilo lahko brezplačno ali pa mora vse stroške, povezane z vračilom blaga, poravnati potrošnik;
  • poenostavljena pravna sredstva, ki so na voljo potrošnikom ob upoštevanju skupnih pravil. Pravica do znižanja cene ali odpovedi pogodbe se lahko uveljavi samo, če popravilo ali zamenjava blaga nista možna ali pa nista sorazmerna s ceno. Za potrošnika je težko oceniti, zlasti ker fizično ni v stiku s prodajalcem, ali je prodajalčeva trditev, da je določeno pravno sredstvo nesorazmerno, utemeljena. Zelena knjiga predlaga sistem, v okviru katerega bi lahko potrošniki svobodno izbirali pravna sredstva;
  • pojasnitev, s pomočjo skupnih standardov EU, pravil, ki zajemajo „obdobja za razmislek“, tj. pravico potrošnika do vračila blaga v roku, če si premisli in želi izdelek vrniti;
  • razrešiti je treba še druga vprašanja, kot na primer ali bi bilo treba zdajšnje garancije in pravice, ki zajemajo izdelke, razširiti na druge storitve. Potrošnik, ki kupi zgoščenko v trgovini, ima v primeru morebitne škode garancijo, kar pa ne velja za potrošnika, ki glasbo prenaša s spleta. Poleg tega je treba dokončno pojasniti pravila glede izjem „blaga iz druge roke, ki se prodaja na javnih dražbah“, saj v zdajšnji direktivi o potrošniški prodaji niso zajeta.

Kaj sledi?

Posvetovanja o „Zeleni knjigi o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov“ bodo trajala 3 mesece. V tem obdobju se bo komisarka za potrošniške zadeve posvetovala in sestala s številnimi zainteresiranimi stranmi, in sicer z združenji žensk, starejšimi potrošniki, potrošniškimi organizacijami, MSP, poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki vlad držav članic in večjimi prodajalci na drobno. V okviru teh posvetovanj bodo oblikovani predlogi za specifične pobude, tako zakonodajne kot tudi druge, in sicer za rešitev obstoječih težav in pomanjkljivosti.

Podrobnosti o temeljnih pravicah potrošnikov EU in najbolj pogostih pritožbah so na voljo v MEMO/07/48 .


Side Bar