Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Brusel, 8. februára 2007

Spotrebitelia: Komisia uskutočňuje opatrenia na posilnenie dôvery v digitálny svet

Európska Komisia dnes prijatím zelenej knihy zameranej na revíziu existujúcich pravidiel začala novú významnú iniciatívu zacielenú na radikálnu úpravu základných spotrebiteľských pravidiel EÚ, vrátane záruk, spätnej úhrady a lehoty na zváženie, s cieľom prispôsobiť tieto pravidlá výzvam, ktoré prináša rýchlo sa meniaci digitálny svet. Výdavky spotrebiteľov (domácností a neziskových organizácií) predstavujú 58 % HDP Európskej únie. Dôvera spotrebiteľa je kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o tom, ako a kedy spotrebitelia minú svoje peniaze v rôznych odvetviach hospodárstva. Je zrejmé, že spotrebitelia sa v digitálnom a elektronickom svete ešte necítia dosť „pohodlne“ na to, aby využili ich úplný potenciál. V súčasnosti nakupuje v cezhraničných elektronických obchodoch len malý zlomok spotrebiteľov EÚ (6 %). Európska komisia chce pomocou spätnej väzby získanej pri konzultácii v rámci zelenej knihy posilniť dôveru spotrebiteľov v jednotný trh EÚ prostredníctvom jednotného a jednoduchého súboru pravidiel, pomocou ktorého sa spotrebitelia oboznámia so svojimi právami, umožní sa im robiť dobré rozhodnutia a zabezpečí sa im dostatočná ochrana v prípade problémov. Jasné právne predpisy budú takisto motivovať hospodárske subjekty, najmä MSP, aby sa odvážili ponúkať svoje výrobky za hranicami a využili potenciál na integráciu maloobchodného trhu. Zelená kniha vyzýva na podávanie pripomienok a obsahuje viac ako 28 konkrétnych návrhov možných nových opatrení (na ktoré sa vzťahuje 8 smerníc).

„Musíme urýchlene konať, svet sa mení tak rýchlo a Európa by mohla zaostať", povedala počas svojej prvej tlačovej konferencii v Bruseli Meglena Kunevová, nová komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti. „Potrebujeme radikálnu revíziu spotrebiteľských pravidiel. V súčasnosti nefungujú on-line nákupy tak, ako by mali, a zložité pravidlá sú prekážkou v zavedení ďalšej generácie skvelých podnikateľských myšlienok. Musíme nájsť nové riešenia nových problémov. Otázkou zostáva, či si môžeme dovoliť mať v Európe 27 elektronických minitrhov a odopierať spotrebiteľom väčší výber, príležitosti a konkurencieschopné ceny. Musíme do sveta elektronického obchodovania vniesť nový pocit dôvery spotrebiteľa, ktorá z neho urobí dôveryhodný trhový priestor. Pravidlá hry sa zmenili, je čas reagovať zmenou spotrebiteľskej politiky.“

Súčasná situácia

Podľa najnovších údajov sa do európskych spotrebiteľských centier (ECC) každoročne zasielajú stovky sťažností týkajúcich sa cezhraničného elektronického obchodu, ktoré najčastejšie súvisia s problémami nedodania tovaru, oneskoreného dodania, lehôt na zváženie, vrátenia tovaru a vrátenia peňazí.

Oblasti, ktorých sa týkajú opatrenia

Existujúce pravidlá spotrebiteľom dobre slúžili, avšak za posledných 15-20 rokov sa stále vyvíjali. Výsledkom je zmes rôznych vnútroštátnych pravidiel, ktoré sa zakladajú na základných normách EÚ uplatňovaných v rôznych krajinách na rôznych úrovniach. V elektronickom svete takisto existuje celý nový súbor úloh, ktoré sa efektívne neriešia, takže spotrebitelia nedostanú to, na čo by mali mať nárok, a podniky musia čeliť labyrintu zložitých predpisov.

Zelená kniha sa zaoberá možným riešením 28 otázok, medzi ktoré patrí:

  • Posilnenie pojmu dodanie pri cezhraničných nákupoch (v elektronickom obchodovaní je to oblasť, na ktorú sa spotrebitelia najčastejšie sťažujú), ktoré by spočívalo v posilnení ochrany spotrebiteľov a objasnení ich práv v prípade nedodania alebo oneskoreného či neúplného dodania.
  • Objasnenie a zjednodušenie pravidiel pre vrátenie tovaru – súčasné normy sa v EÚ výrazne líšia, niekde stačí upozorniť predajcu elektronickou poštou, inde je potrebné zaslať doporučený list.
  • Ďalšou otázkou je stanovenie spoločných pravidiel o právach a výdavkoch pri vrátení tovaru – v súčasnosti sa tieto pravidlá totiž líšia tak, že spotrebiteľ v niektorých prípadoch neplatí nič a v iných prípadoch nesie všetky výdavky súvisiace s vrátením tovaru.
  • Zjednodušenie spoločných pravidiel pre nápravné prostriedky, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii. V súčasnosti je možné požiadať o zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy len vtedy, ak je oprava alebo výmena nemožná alebo neprimeraná. Pre spotrebiteľa je však najmä na diaľku ťažké posúdiť tvrdenie predajcu o primeranosti konkrétneho nápravného prostriedku. Zelená kniha obsahuje úvahy o systéme, v ktorom by si spotrebitelia mohli voľne vybrať z prostriedkov nápravy.
  • Objasnenie pravidiel pre „lehoty na zváženie“ formou spoločných celoeurópskych noriem – vaše právo vrátiť tovar v určitej lehote, ak ste si to rozmysleli a rozhodli ste sa, že tovar nechcete.
  • Riešiť treba takisto nové úlohy. Mali by sa súčasné záruky a práva, ktoré sa týkajú výrobkov, rozšíriť na určité služby – spotrebiteľ, ktorý si kúpi CD v obchode, má záruku, ak CD nebude fungovať, spotrebiteľ, ktorý si hudbu stiahne z internetu, nemôže využiť takúto ochranu. Takisto treba objasniť pravidlá s cieľom ukončiť neistotu v súvislosti s výnimkou pri predaji „použitého tovaru na verejných dražbách“ uvedenou v súčasnej smernici o predaji.

Aké sú ďalšie opatrenia?

Konzultácie na základe „Zelenej knihy o revízii spotrebiteľského acquis“ budú trvať 3 mesiace. Počas tohto obdobia zabezpečí komisárka pre ochranu spotrebiteľa, aby konzultácie prebiehali aktívne. Stretne sa so širokou škálou zainteresovaných strán – od združení žien, po starších spotrebiteľov, spotrebiteľské organizácie, MSP, poslancov Európskeho parlamentu, vlády členských štátov a významných maloobchodníkov. Potom sa predložia návrhy pre konkrétne iniciatívy – regulačné a iné opatrenia – s cieľom odstrániť existujúce problémy a nedostatky.

Podrobnejšie informácie o základných právach spotrebiteľa v EÚ a o najčastejších sťažnostiach nájdete v dokumente MEMO/07/48.


Side Bar