Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Bruxelles, 8 februarie 2007

Consumatori: Comisia acţionează în vederea impulsionării încrederii în lumea digitală

Astăzi, prin adoptarea cărţii verzi a Comisiei Europene cu privire la revizuirea normelor în vigoare, s-a dat un nou impuls major reexaminării fundamentale a normelor de bază ale UE în domeniul protecţiei consumatorului – incluzând garanţiile, returnările, perioadele de gândire – cu scopul de a adapta aceste norme la o lume digitală aflată în schimbare rapidă. Cheltuielile consumatorilor (gospodării şi instituţii fără scop lucrativ) reprezintă un total de 58% din PIB-ul UE. Încrederea consumatorului este factorul cheie care determină cum şi când cheltuie consumatorii în diferite sectoare ale economiei. Toate datele arată că, în lumea digitală şi cea online, consumatorii nu se simt „în largul lor”, astfel încât să profite pe deplin de potenţialul acesteia. Doar o mică parte – 6% dintre consumatorii UE – cumpără online din alte ţări. Pe baza reacţiilor la cartea verde, Comisia tinde să impulsioneze încrederea consumatorilor în piaţa unică a UE printr-un set de norme unic şi simplu, care dă posibilitatea consumatorilor de a-şi cunoaşte drepturile, de a face alegerea bună şi de a beneficia de o protecţie adecvată în cazul apariţiei unor probleme. Normele juridice clare vor încuraja şi agenţii economici, în special IMM-urile să se aventureze dincolo de graniţe pentru a exploata potenţialul de integrare al sectorului pieţei de vânzare cu amănuntul. Cartea verde invită părţile interesate să formuleze comentarii şi conţine peste 28 de propuneri concrete (în cuprinsul a 8 directive) pentru posibile noi acţiuni.

„Este nevoie să se acţioneze urgent, lumea se mişcă atât de repede şi Europa riscă să rămână în urmă”, a spus Meglena Kuneva, noul Comisar UE pentru protecţia consumatorilor, cu ocazia primei sale conferinţe de presă la Bruxelles. „Avem nevoie de o revizuire radicală a normelor privind consumatorii. În momentul de faţă, consumatorii nu beneficiază de tranzacţii online echitabile, iar regulile complexe reprezintă o frână în calea ideilor strălucite în domeniul afacerilor ale noii generaţii. Trebuie să găsim soluţii noi pentru aceste noi provocări. Se pune întrebarea dacă ne putem permite să avem 27 de mini-pieţe online în Europa, privând astfel consumatorii de posibilitatea de a alege, de oportunităţi şi de preţuri competitive. Este necesar să inspirăm un nou sentiment de încredere pentru consumatori în lumea achiziţiilor electronice, astfel încât aceasta să devină un spaţiu comercial sigur. Regulile jocului s-au schimbat, este timpul ca politicile pentru consumatori să acţioneze.”

Situaţia actuală

Date recente arată că în fiecare an sute de plângeri cu privire la achiziţiile electronice din alte ţări ajung la Centrele Europene pentru Consumatori (ECC), în fruntea listei aflându-se probleme precum livrări neefectuate, livrări întârziate, perioade de gândire, returnări de bunuri şi rambursări.

Domenii de acţiune

Normele în vigoare au deservit consumatorii, însă acestea au evoluat pe o perioadă de 15-20 de ani. Există un adevărat mozaic de diferite norme naţionale, la care se adaugă într-o măsură diferită, în funcţie de ţară, normele de bază ale UE. De asemenea, există o serie de noi provocări în lumea online, care nu sunt abordate eficient, şi astfel consumatorii nu beneficiază de o tranzacţie echitabilă, iar mediul de afaceri se confruntă cu un labirint de norme complexe.

Cartea verde lansează o consultare referitoare la acţiunile posibile privind 28 de aspecte, printre care:

  • Consolidarea noţiunii de livrare pentru achiziţionări din alte ţări (domeniul cel mai vast de plângeri ale cumpărătorilor online) prin întărirea protecţiei acordate consumatorilor şi sporirea clarităţii asupra drepturilor lor cu privire la livrarea întârziată, livrarea neefectuată şi livrarea parţială.
  • Clarificarea şi simplificarea regulilor de returnare a produselor – standardele actuale ale UE diferă mult de la notificarea vânzătorului prin e-mail până la obligaţia de a folosi serviciul de corespondenţă recomandată.
  • De asemenea, stabilirea unor norme comune cu privire la dreptul şi costurile de returnare a bunurilor – măsurile actuale variază de la gratuitate până la suportarea de către consumator a cheltuielilor de returnare a produselor.
  • Simplificarea prin norme comune a despăgubirilor pentru consumatori. În momentul de faţă se poate recurge la reducerea preţului sau rezilierea contractului doar dacă repararea sau înlocuirea sunt imposibile sau disproporţionate. Pentru consumatori este dificil, în special de la distanţă, să estimeze ca fiind întemeiate argumentele unui vânzător cu privire la disproporţionalitatea anumitor despăgubiri. Cartea verde are în vedere un sistem prin care consumatorii pot alege liber între modalităţile de despăgubire.
  • Clarificarea, prin standarde comune ale UE, a normelor privind „perioada de gândire” - dreptul dumneavoastră de a trimite înapoi un anumit produs în decursul unei perioade de timp dacă vă răzgândiţi şi vă decideţi că nu doriţi acel produs.
  • Mai sunt şi alte probleme care trebuie rezolvate. Garanţiile şi drepturile referitoare la produse ar trebui extinse la anumite servicii? Consumatorul care cumpără un CD de la un magazin are o garanţie dacă acesta nu funcţionează, în timp ce consumatorul care descarcă muzică de pe internet nu beneficiază de aceeaşi protecţie. Normele ar trebui clarificate şi pentru a pune capăt nesiguranţei cu privire la excepţia referitoare la „bunurile la mâna a doua vândute la licitaţii publice” din directiva actuală privind vânzările.

Etape următoare

Consultarea cu privire la „Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor” va dura trei luni. În această perioadă comisarul pentru protecţia consumatorilor va continua consultarea „pe teren” şi se va întâlni cu o gamă largă de părţi interesate – de la grupuri de femei la consumatori în vârstă, organizaţii ale consumatorilor, IMM-uri, membrii ai Parlamentului European, guvernele statelor membre şi importanţi comercianţi cu amănuntul. Ulterior vor fi prezentate propuneri pentru iniţiative specifice – de reglementare sau altele – pentru remedierea problemelor şi deficienţelor existente.

A se vedea MEMO/07/48 pentru informaţii suplimentare cu privire la drepturile UE de bază ale consumatorilor şi la cele mai des întâlnite plângeri.


Side Bar