Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Briuselis, 2007 m. vasario 8 d.

Komisija ragina dar labiau didinti vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu

Europos Komisijai paskelbus Žaliąją knygą, ketinama iš esmės persvarstyti ES taikomų vartotojų (įskaitant garantijas, kompensacijas, prekių atsisakymo laikotarpius) taisykles ir pritaikyti jas prie sparčiai kintančio skaitmeninio pasaulio uždavinių. Vartotojų išlaidos (namų ūkių ir ne pelno organizacijų) sudaro 58 % viso Europos Sąjungos BVP. Vartotojų pasitikėjimas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis, kaip ir kada vartotojai leidžia savo pinigus įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Akivaizdu, kad vartotojai dar ne visiškai pasitiki skaitmeniniu ir internetiniu pasauliu, todėl neišnaudoja visų jo galimybių. Tik labai maža dalis - 6 % ES vartotojų - šiuo metu naudojasi tarpvalstybine prekyba internetu. Remdamasi atsiliepimais apie Žaliąją knygą, Komisija sieks padidinti vartotojų pasitikėjimą ES bendrąja rinka, kurioje galioja bendros ir paprastos taisyklės, teikiančios vartotojams galimybę susipažinti su savo teisėmis, tinkamai rinktis prekes bei užtikrina tinkamą vartotojų apsaugą. Aiškios teisinės normos paskatins ūkio subjektus, ypač MVĮ, ieškoti naujų rinkų ir naudotis integracijos teikiamais privalumais mažmeniniam verslui. Žaliojoje knygoje raginama siūlyti pastabas bei pateikiami 28 konkretūs pasiūlymai (susiję su 8 direktyvomis) dėl galimų naujų veiksmų.

„Būtina imtis skubių veiksmų. Pasaulis sparčiai žengia į priekį, todėl Europa rizikuoja atsilikti, – teigė naujoji ES Komisijos narė, atsakinga už vartotojų klausimus, Meglena Kuneva, savo pirmojoje spaudos konferencijoje Briuselyje. – Turime iš esmės persvarstyti vartotojų teises. Kol kas pirkdami internetu vartotojai nesijaučia saugūs. Sudėtingos taisyklės trukdo rastis naujos kartos pažangioms verslo idėjoms. Naujiems uždaviniams spręsti turime rasti naujoviškų sprendimų. Kyla klausimas, ar galime sau leisti turėti 27 mažas atskiras internetines rinkas Europoje ir taip nesuteikti vartotojams didesnio pasirinkimo, įvairesnių galimybių ir konkurencingesnių kainų. Jei norime, kad e. prekyba taptų patikima rinkos erdve, turime dėti daugiau pastangų, kad vartotojai labiau ja pasitikėtų. Žaidimo taisyklės pasikeitė, todėl vartotojų politika privalo į tai reaguoti.“

Dabartinė padėtis

Naujausiais duomenimis, Europos vartotojų centrai (EVC) kasmet gauna šimtus skundų dėl tarpvalstybinės prekybos internetu. Dažniausiai skundai yra susiję su prekių nepristatymu arba pavėluotu pristatymu, jų atsisakymo laikotarpiu, grąžinimu ir kompensacijomis.

Veiksmai

Šiuo metu taikomos taisyklės yra naudingos vartotojams, tačiau per 15-20 pastarųjų metų jos keitėsi. Iš tiesų dabar egzistuoja įvairių nacionalinių taisyklių mišinys, o ES pagrindiniai standartai skirtingose šalyse taikomi nevienodai. Interneto pasaulyje kyla daug naujų problemų, kurios nėra veiksmingai sprendžiamos, todėl vartotojai nėra saugūs, o bendrovės susiduria su daugybe sudėtingų taisyklių.

Žaliojoje knygoje pateikiama galimų veiksmų, susijusių su 28 temomis, pirmiausia:

  • Patikslinti sąvoką „pirkinių pristatymas užsienyje“ (problema, kuria skundžiasi didžioji dalis internetu perkančių vartotojų), didinti vartotojų apsaugą ir aiškiau apibrėžti jų teises pavėluoto prekių pristatymo, nepristatymo ar dalinio pristatymo atveju.
  • Patikslinti ir supaprastinti prekių grąžinimo taisykles. Šiuo metu taikomi ES standartai labai skirtingi - nuo pranešimo pardavėjui e. paštu iki prievolės pranešti registruotu paštu.
  • Nustatyti bendras teisės grąžinti prekes ir su tuo susijusių išlaidų taisykles. Dabartinė tvarka nevienoda: kartais prekės grąžinamos nemokamai, kitais atvejais visos prekių grąžinimo išlaidos tenka vartotojui.
  • Supaprastinti bendras vartotojų skundų taisykles. Šiuo metu kainos sumažinimas ar sutarties nutraukimas įmanomas tik tuo atveju, jei prekių taisymas ar pakeitimas yra neįmanomas arba neproporcingas padarytai žalai. Vartotojams, ypač perkantiems nuotoliniu būdu, sunku įvertinti, ar pardavėjo tvirtinimas, kad tam tikra kompensavimo priemonė yra neproporcinga, yra pagrįstas. Žaliojoje knygoje pateikiama sistema, pagal kurią vartotojai galės laisvai rinktis kompensavimo priemones.
  • Remiantis bendrais visoje ES taikomais standartais, patikslinti taisykles, kuriomis apibrėžiamas „atsisakymo laikotarpis“, t. y. teisė grąžinti prekę per tam tikrą laikotarpį, jei vartotojas persigalvojo ir nusprendė, kad prekės nebenori.
  • Kyla ir naujų uždavinių, kuriuos reikia spręsti. Ar šiuo metu taikomos produktų garantijos ir jų vartotojų teisės turėtų būti taikomos ir tam tikroms paslaugoms? Vartotojas, perkantis CD iš parduotuvės, turi garantiją, kad diskas su defektu bus pakeistas, tačiau vartotojas, atsisiuntęs muzikos iš interneto, tokios garantijos neturi. Siekiant išvengti neaiškumų, taip pat reikėtų patikslinti Vartojimo prekių pardavimo direktyvos netaikymo „viešuosiuose aukcionuose parduodamoms naudotoms prekėms“ taisykles.

Tolesni žingsniai

Konsultacijos dėl Žaliosios knygos dėl vartotojų acquis persvarstymo truks 3 mėnesius. Šiuo laikotarpiu už vartotojų apsaugą atsakinga Komisijos narė lankys įvairias suinteresuotąsias šalis ir su jomis konsultuosis. Komisijos narė susitiks su moterų grupėmis, pagyvenusiais vartotojais, vartotojų organizacijomis, MVĮ, Europos Parlamento nariais, valstybių narių vyriausybėmis ir pagrindiniais mažmenininkais. Po to, siekiant spręsti aktualias problemas bei pašalinti trūkumus, bus teikiami pasiūlymai dėl konkrečių iniciatyvų, įskaitant teisines ir kt.

Žr. MEMO/07/48 dėl pagrindinių ES vartotojų teisių ir dažniausių skundų.


Side Bar