Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2007

Καταναλωτές: Ενέργειες της Επιτροπής για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στον ψηφιακό κόσμο

Σήμερα, με την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πράσινης Βίβλου για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων, ξεκινά μια νέα σημαντική προσπάθεια για τη ριζική επανεξέταση των βασικών κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές – συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, των επιστροφών και των προθεσμιών υπαναχώρησης – ώστε να προσαρμοστούν στις προκλήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου ψηφιακού κόσμου. Οι καταναλωτικές δαπάνες (νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων) αντιστοιχούν συνολικά στο 58% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο που οι καταναλωτές ξοδεύουν τα χρήματά τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν αισθάνονται ακόμη αρκετά «άνετα» στον ψηφιακό και ηλεκτρονικό κόσμο, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του. Μόνο ένα μικρό ποσοστό – 6% των καταναλωτών της ΕΕ – πραγματοποιούν σήμερα ηλεκτρονικές διασυνοριακές αγορές. Βασιζόμενη στα στοιχεία που παρέχονται στην Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά της ΕΕ, με ένα ενιαίο και απλό σύνολο κανόνων που θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να κάνουν ορθές επιλογές και να διαθέτουν κατάλληλη προστασία σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Οι σαφείς νομικοί κανόνες θα αποτελέσουν επίσης κίνητρο για τους οικονομικούς παράγοντες, ιδίως τις ΜΜΕ, να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, αξιοποιώντας έτσι το δυναμικό ολοκλήρωσης για το λιανικό εμπόριο στην αγορά. Η Πράσινη Βίβλος καλεί για την υποβολή σχολίων και περιέχει 28 συγκεκριμένες προτάσεις (που αφορούν το πεδίο 8 οδηγιών) για την ενδεχόμενη ανάληψη νέας δράσης.

«Υπάρχει άμεση ανάγκη για δράση, ο κόσμος μεταβάλλεται γρήγορα και η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω», όπως δήλωσε η κ. Meglena Kuneva, η νέα Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα των καταναλωτών, στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. «Χρειαζόμαστε μια ολική αναθεώρηση των κανόνων για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή, οι καταναλωτές δεν επιτυγχάνουν δίκαιους διακανονισμούς ηλεκτρονικά και σύνθετοι κανόνες εμποδίζουν την επερχόμενη γεννιά στην ανάπτυξη λαμπρών επιχειρηματικών ιδεών. Πρέπει να βρούμε νέες λύσεις για νέες προκλήσεις. Το ερώτημα είναι αν αντέχουμε να έχουμε 27 ηλεκτρονικές μικροαγορές στην Ευρώπη, εμποδίζοντας έτσι την επιλογή των καταναλωτών, την παροχή ευκαιριών και τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών. Πρέπει να εμφυσήσουμε μια νέα αίσθηση εμπιστοσύνης στους καταναλωτές όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές, έτσι ώστε να καταστούν ένας έμπιστος χώρος της αγοράς. Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν, είναι καιρός να ανταποκριθεί σε αυτό η πολιτική για τους καταναλωτές.»

Η ισχύουσα κατάσταση

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνο φθάνουν στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (ΕΚΚ) εκατοντάδες καταγγελίες σχετικά με ηλεκτρονικές διασυνοριακές αγορές - που αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα από τα οποία ξεχωρίζουν η μη παράδοση, η καθυστερημένη παράδοση, οι προθεσμίες υπαναχώρησης, η επιστροφή προϊόντων και η επιστροφή χρημάτων.

Τομείς δράσης

Οι υφιστάμενοι κανόνες βοήθησαν μεν τους καταναλωτές, όμως έχουν αναπτυχθεί σε ένα διάστημα 15-20 ετών. Υπάρχει ουσιαστικά ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών κανόνων που συμπληρώνονται με βασικά πρότυπα της ΕΕ σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες χώρες. Υπάρχει επίσης ένα σύνολο προκλήσεων στον ψηφιακό κόσμο που δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην επιτυγχάνουν δίκαιους διακανονισμούς και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ένα λαβύρινθο σύνθετων κανόνων.

Η Πράσινη Βίβλος συνιστά την ανάληψη δράσης σε 28 θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ενίσχυση του μηχανισμού παράδοσης για διασυνοριακές αγορές (τον κυριότερο τομέα καταγγελιών των καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές αγορές), ενίσχυση της προστασίας που παρέχεται στους καταναλωτές και αύξηση της σαφήνειας όσον αφορά τα δικαιώματά τους σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης και μερικής παράδοσης.
  • Διασαφήνιση και απλούστευση των κανόνων σχετικά με την επιστροφή προϊόντων – τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην ΕΕ διαφέρουν σημαντικά, προβλέποντας την ενημέρωση του πωλητή με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έως και την υποχρέωση αποστολής συστημένης επιστολής.
  • Θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα και το κόστος επιστροφής προϊόντων – οι ισχύουσες ρυθμίσεις προβλέπουν τη δωρεάν επιστροφή έως και την επιβάρυνση του καταναλωτή για κάθε δαπάνη επιστροφής του προϊόντος.
  • Απλούστευση, με κοινούς κανόνες για τις δυνατότητες προσφυγής των καταναλωτών. Προς το παρόν, η μείωση της τιμής ή η λήξη της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή δυσανάλογη. Είναι δύσκολο για τους καταναλωτές, ιδίως από απόσταση, να εκτιμήσουν αν ευσταθεί ή όχι ο ισχυρισμός ενός πωλητή ότι μια συγκεκριμένη προσφυγή είναι δυασανάλογη. Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει ένα σύστημα στο οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα ανάμεσα σε διάφορα είδη προσφυγής.
  • Διασαφήνιση, με κοινά πρότυπα για όλη την ΕΕ, κανόνων που καλύπτουν τις «προθεσμίες υπαναχώρησης» - το δικαίωμα επιστροφής εντός μιας χρονικής περιόδου αν ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη και αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί το προϊόν.
  • Υπάρχουν και νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε οι ισχύουσες εγγυήσεις και τα δικαιώματα που καλύπτουν τα προϊόντα να επεκταθούν και σε ορισμένες υπηρεσίες – ο καταναλωτής που αγοράζει ένα CD από ένα κατάστημα έχει την εγγύηση ότι αυτό θα λειτουργεί, ενώ ο καταναλωτής που μεταφορτώνει μουσική από το διαδίκτυο δεν έχει αυτή την προστασία. Πρέπει επίσης να διασαφηνιστούν οι κανόνες για να τερματιστεί η αβεβαιότητα όσον αφορά την εξαίρεση από την οδηγία περί πώλησης των «μεταχειρισμένων προϊόντων που πωλούνται σε δημοπρασίες».

Επόμενα βήματα

Η διαβούλευση για την «Πράσινη Βίβλο για την επισκόπηση του κεκτημένου για θέματα καταναλωτή» θα διαρκέσει 3 μήνες. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, η Επίτροπος για θέματα καταναλωτών θα έχει έναν κύκλο διαβουλεύσεων. Θα συναντηθεί με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων– γυναίκες, ηλικιωμένους καταναλωτές, οργανώσεις καταναλωτών, ΜΜΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυβερνήσεις κρατών μελών και μεγάλους εμπόρους λιανικής. Στη συνέχεια θα υποβληθούν προτάσεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες – κανονιστικές και άλλες – για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και αδυναμιών.

Βλ. MEMO/07/48 για λεπτομέρειες σχετικά με τα διακιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ και τις συνηθέστερες καταγγελίες.


Side Bar