Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

V Bruselu dne 8. února 2007

Spotřebitelé: Komise přijímá opatření pro posílení důvěryhodnosti elektronického obchodování

Evropská komise dnes přijetím zelené knihy o přezkumu ustanovení, jimiž se v EU řídí ochrana spotřebitelů, zahájila významnou iniciativu zaměřenou na jejich radikální přeměnu (včetně záruk, úhrad, období na rozmyšlenou), která by je přizpůsobila rychlému vývoji v digitálním světě. Spotřebitelské výdaje (výdaje domácností a neziskových organizací) představují 58 % HDP Evropské unie. Důvěra spotřebitelů je klíčovým faktorem, který rozhoduje o tom, jak a kdy spotřebitelé utratí své peníze v různých odvětvích hospodářství. Je zřejmé, že spotřebitelé se zatím v digitálním světě necítí dost dobře na to, aby využili jeho plný potenciál. V současné době nakupuje v  elektronických obchodech v zahraničí jen malý zlomek spotřebitelů EU (6 %). Evropská komise hodlá na základě informací získaných při konzultaci zahájené zelenou knihou, přijmout jednotný a jednoduchý soubor pravidel, který posílí důvěru spotřebitelů v jednotný trh EU, seznámí spotřebitele s jejich právy, umožní jim přijímat informovaná rozhodnutí a zajistí jim dostatečnou ochranu v případě problémů. Jasné předpisy budou rovněž motivovat hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, aby začaly působit i za hranicemi svého státu a využily potenciál pro integraci maloobchodního trhu. Zelená kniha vyzývá k podávání připomínek a obsahuje více než 28 konkrétních návrhů nových opatření (v oblasti, na kterou se vztahuje 8 směrnic).

„Musíme jednat, svět se tak rychle mění a Evropa by mohla zůstat pozadu,“ řekla na své první tiskové konferenci v Bruselu Meglena Kunevová, nová členka Komise EU, která má na starosti záležitosti spotřebitelů. „Potřebujeme radikální revizi pravidel v oblasti ochrany spotřebitele. V současné době nefungují nákupy po internetu tak, jak by měly, a složitá pravidla brání zavedení nové generace skvělých podnikatelských myšlenek. Musíme najít nová řešení nových problémů. Otázkou je, zda si můžeme dovolit mít v Evropě 27 elektronických minitrhů a upírat spotřebitelům větší výběr, příležitosti a konkurenceschopné ceny. Musíme vnést do světa elektronického obchodování nový pocit spotřebitelské důvěry, která z něj učiní důvěryhodný tržní prostor. Pravidla hry se změnila, musíme tedy reagovat změnou spotřebitelské politiky.“

Současná situace

Podle nejnovějších údajů dostávají evropská spotřebitelská centra každý rok stovky stížností na přeshraniční elektronický obchod, které se nejčastěji týkají nedodání zboží nebo jeho pozdního dodání, období na rozmyšlenou, vracení zboží a vracení peněz.

Hlavní návrhy

Stávající pravidla sice splnila svou úlohu, ale během posledních patnácti až dvaceti let se stále vyvíjela. Každý stát tak má vlastní pravidla, která různým způsobem doplňují výchozí základní normy EU. Navíc se v souvislosti s internetem objevila celá řada nových problémů, které se účinně neřeší, takže spotřebitelé nejsou chráněni tak, jak by měli, a podniky se musejí prodírat labyrintem složitých předpisů.

Zelená kniha zahajuje konzultace o opatření, která by mohla být přijata ve 28 oblastech. Patří mezi ně:

  • Rozpracování pojmu dodání při přeshraničních nákupech (v elektronickém obchodování je to oblast, na kterou si spotřebitelé nejčastěji stěžují), které by spočívalo v posílení ochrany spotřebitelů a vyjasnění jejich práv v případě nedodání nebo pozdního či neúplného dodání.
  • Vyjasnění a zjednodušení pravidel pro vracení zboží – současné normy se v EU výrazně liší, někde stačí upozornit prodejce e-mailem, jinde je nutné zaslat doporučený dopis.
  • Dalším tématem je stanovení společných pravidel o právech a nákladech při vracení zboží – v současné době se tato pravidla totiž liší tak, že spotřebitel v některých případech neplatí nic a v jiných nese veškeré náklady na vrácení zboží.
  • Zjednodušení společných pravidel pro opravné prostředky, které mají spotřebitelé k dispozici. V současné době je možné požádat o snížení ceny nebo ukončení smlouvy pouze tehdy, je-li oprava nebo výměna nemožná nebo nepřiměřená. Pro spotřebitele je však, zejména na dálku, obtížné vyhodnotit tvrzení prodejce o přiměřenosti konkrétního opravného prostředku. Zelená kniha obsahuje úvahy o systému, v němž by si spotřebitelé mohli volně vybírat mezi opravnými prostředky.
  • Vyjasnit pomocí společných celoevropských norem pravidla pro „období na rozmyšlenou“, tedy práva vrátit zboží v určité lhůtě, pokud jste si rozmysleli, že dané zboží vlastně nechcete.
  • Je nutné řešit také nové problémy. Například to, zda by současné záruky a práva, která se týkají produktů, měla být rozšířena také na některé služby – spotřebitel, který si koupí CD v obchodě, má záruku pro případ, že toto CD nebude fungovat, spotřebitel, který si stáhne hudbu z internetu, takovou ochranu nemá. Je také rovněž třeba ukončit současnou nejistotu panující kolem výjimky při prodeji „použitého zboží na veřejných dražbách“ uvedené v platné směrnici o prodeji spotřebního zboží.

Další kroky

Konzultace na základě „Zelené knihy o přezkumu spotřebitelského acquis“ budou trvat tři měsíce. Komisařka pro záležitosti spotřebitelů bude celou dobu dbát na to, aby tato konzultace probíhala skutečně aktivně. Setká se s širokou škálou zúčastněných skupin, například se skupinami, které zastupují ženy, starší spotřebitele nebo spotřebitele obecně, s malými a středními podniky, s poslanci Evropského parlamentu, s vládami členských států a s nejvýznamnějšími společnostmi působícími v oblasti maloobchodního prodeje. Nakonec budou vypracovány návrhy konkrétních iniciativ (přepisů i jiných opatření) na odstranění současných problémů a nedostatků.

Podrobnější údaje o základních právech spotřebitele v EU a nejčastějších stížnostech najdete v tiskové zprávě MEMO/07/48 .


Side Bar