Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/07/155

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2007

Η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει με νομοθετικό πλαίσιο την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα πλήρη στρατηγική για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα βαν που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η νέα στρατηγική, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων, η οποία προτάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τονίζει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο και μετέπειτα. Χάρη στη στρατηγική αυτή, η ΕΕ θα κατορθώσει να υλοποιήσει την επιδιωκόμενη από πολλών ετών μείωση του μέσου όρου των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα σε 120 γραμμάρια ανά χλμ.[1] μέχρι το 2012 – μείωση κατά 25% περίπου έναντι των σημερινών επιπέδων. Βελτιώνοντας την απόδοση των αυτοκινήτων ως προς το καύσιμο, η αναθεωρημένη στρατηγική, θα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων για τους οδηγούς. Για να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό στην αυτοκινητοβιομηχανία με βάση την οικονομία καυσίμου των οχημάτων αντί του μεγέθους και της ισχύος τους, η Επιτροπή καλεί επίσης τους κατασκευαστές να προσχωρήσουν σε κώδικα ορθής πρακτικής της ΕΕ για την εμπορία και τη διαφήμιση των αυτοκινήτων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε: «Η στρατηγική αυτή είναι, παγκοσμίως, η πιο φιλόδοξη στα χρονικά προσέγγιση για την ανάπτυξη οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποτραπεί η αλλαγή του κλίματος. Πρόκειται για απτή απόδειξη της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Θα απαιτήσει προσπάθειες από όλους του κλάδους, ταυτόχρονα όμως προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στην αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ. Απευθύνω έκκληση στους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην ΕΕ να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητά τους μακροπρόθεσμα, αναλαμβάνοντας το προβάδισμα στην καινοτομία προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των εργαζομένων.»

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, σχολίασε: «Τα καθαρότερα, αποδοτικότερα ως προς το καύσιμο και οικονομικά προσιτά αυτοκίνητα θα συμβάλουν στην ελάττωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, στην επίτευξη των στόχων μας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προαγωγή της καινοτομίας. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και επιφορτίζονται με τη μεγάλη ευθύνη να ενθαρρύνουν τις αγορές αποδοτικών ως προς το καύσιμο αυτοκινήτων και να αποθαρρύνουν τη σπατάλη καυσίμου.»

Εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα

Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου 20 % των εκπομπών CO2 στην ΕΕ, με το μερίδιο των επιβατικών αυτοκινήτων να φθάνει το 12% περίπου. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών στην τεχνολογία των οχημάτων – ιδίως ως προς την οικονομία καυσίμου, η οποία εκφράζεται με χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών CO2 – αυτές δεν αρκούν για να εξουδετερωθεί η επίδραση των αυξήσεων της οδικής κυκλοφορίας και του μεγέθους των αυτοκινήτων. Μολονότι η ΕΕ περιόρισε τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σχεδόν κατά 5% μεταξύ των ετών 1990 και 2004, οι εκπομπές CO2 από την οδική κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά 26%.

Ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ

Η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων βασίζεται σε αυτόβουλες δεσμεύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, στην ενημέρωση των καταναλωτών (επισήμανση των αυτοκινήτων) και σε φορολογικά μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των αγορών αποδοτικότερων ως προς το καύσιμο αυτοκινήτων. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές δεσμεύθηκαν αυτοβούλως να μειώσουν το μέσο όρο των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα που κατασκευάζουν σε 140 γραμ./χλμ. μέχρι το 2008, ενώ η ιαπωνική και η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία θα πράξουν το ίδιο από το 2009 και μετά.

Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα μικρή μόνο πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου των 120 γραμ. CO2/χλμ. μέχρι το 2012. Την περίοδο 1995-2004, σημειώθηκε πτώση του μέσου όρου των εκπομπών των καινούργιων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην EΕ-15 από 186 σε 163 γραμ. CO2/χλμ.

Η επανεξέταση της στρατηγικής από την Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αυτόβουλες δεσμεύσεις δεν σημείωσαν επιτυχία και ότι ο στόχος των 120 γραμ. δεν θα επιτευχθεί εγκαίρως, εάν δεν ληφθούν και άλλα μέτρα.

Η αναθεωρημένη στρατηγική περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά μέτρα:

  • Νομοθετικό πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών CO2 των καινούργιων αυτοκινήτων και οχημάτων βαν, που θα υποβληθεί από την Επιτροπή εντός του έτους ή μέχρι τα μέσα του 2008, το αργότερο. Τα πλαίσιο αυτό θα προσφέρει στην αυτοκινητοβιομηχανία επαρκή χρόνο προπορείας, καθώς και βεβαιότητα όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις.
  • Ο στόχος των 120 γραμ./χλμ για τον μέσο όρο των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στην EΕ-27 θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2012. Με βελτιώσεις στην τεχνολογία οχημάτων θα μειωθεί ο μέσος όρος των εκπομπών το πολύ σε 130 γραμ./χλμ., ενώ τα προβλεπόμενα συμπληρωματικά μέτρα θα συνεισφέρουν περαιτέρω μείωση έως και 10 γραμ./χλμ., με αποτέλεσμα να μειωθούν συνολικά οι εκπομπές σε 120 γραμ./χλμ. Στα συμπληρωματικά μέτρα περιλαμβάνονται η βελτίωση της απόδοσης των κατασκευαστικών στοιχείων των αυτοκινήτων που επηρεάζουν περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου, όπως τα ελαστικά και τα συστήματα κλιματισμού, και η σταδιακή μείωση του περιεχομένου των καυσίμων των οδικών μεταφορών που προκαλεί εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως με την αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων. Για τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία θα καθιερωθούν απαιτήσεις απόδοσης.
  • Στην περίπτωση των οχημάτων βαν, ο στόχος για τον μέσο όρο των εκπομπών του στόλου τους θα είναι 175 γραμ. μέχρι το 2012 και 160 γραμ. μέχρι το 2015 έναντι 201 γραμ. το 2002.
  • Στήριξη ερευνητικών προσπαθειών που θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών των καινούργιων αυτοκινήτων σε 95 γραμ. CO2/χλμ. κατά μέσον όρο μέχρι το 2020.
  • Μέτρα για την προώθηση των αγορών αποδοτικών ως προς το καύσιμο οχημάτων, κυρίως μέσω της βελτιωμένης επισήμανσης και της ενθάρρυνσης των κρατών μελών που επιβάλλουν φόρους στα αυτοκίνητα να χρησιμοποιούν ως βάση για τους φόρους αυτούς τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων.
  • Κώδικα ορθής πρακτικής της ΕΕ για την εμπορία και τη διαφήμιση των αυτοκινήτων, με σκοπό την προώθηση πιο αειφόρων καταναλωτικών προτύπων. Η Επιτροπή καλεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να προσχωρήσουν στον κώδικα μέχρι τα μέσα του 2007.

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεωρημένη στρατηγική, που εκτίθεται σε σχετική ανακοίνωση[2], αποτελεί το πρώτο συγκεκριμένο μέτρο εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση του 2006[3]. Απορρέει επίσης άμεσα από την ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 και μετέπειτα[4], την οποία εξέδωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή που εξαγγέλθηκε στις 10 Ιανουαρίου (βλ. δελτίο Τύπου IP/07/29).

Η ανακοίνωση απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα αναμείνει την ανταπόκρισή τους και θα βασιστεί σε αυτήν για να εφαρμόσει τη στρατηγική. Πριν προτείνει το νομοθετικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα οργανώσει ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη διαμόρφωσή του και θα διενεργήσει εμπεριστατωμένη εκτίμηση αντίκτυπου.

Βλ. επίσης: Memo/07/46


[1] Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε κατανάλωση 4,5 λίτρων καυσίμου ανά 100 χλμ. για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και 5 λίτρων/100 χλμ. για τα βενζινοκίνητα.

[2] COM(2007) 10 της 24.1.2007 "Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα"

[3] COM(2006)545 της 19.10.2006

[4] COM(2007)2 της 10.1.2007


Side Bar