Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

IP/07/1553

V Bruselu dne 18. října 2007

Vedoucí představitelé EU a sociální partneři diskutují o tom, jak mohou reformní smlouva a Lisabonská strategie podpořit trhy práce

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a portugalský premiér José Sócrates – současný předseda Evropské rady – dnes diskutovali s předními představiteli zaměstnavatelů a pracovníků o reformě smluv EU a o budoucnosti evropské strategie růstu a zaměstnanosti. Do jednání se zapojil také Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, jakož i budoucí slovinský a francouzský předsednictví EU. Evropští sociální partneři využili příležitosti trojstranného sociálního summitu – pořádaného současně s neformálním setkáním hlav států a vlád v Lisabonu – k tomu, aby předložili svou společnou analýzu hlavních problémů, jimž čelí evropské trhy práce, a zvláště pak způsobu, jak zkombinovat flexibilitu s jistotou (tzv. flexikurita).

„Reformy na evropské a vnitrostátní úrovni mohou měnit směřování ekonomiky, skutečnou hybnou silou růstu a zaměstnanosti však jsou pracovníci a zaměstnavatelé,“ řekl předseda Barroso v Lisabonu. „Blahopřeji proto sociálním partnerům k dohodě, jíž dosáhli. Nyní by měli spolupracovat s členskými státy na zavádění modelů flexikurity, které přizpůsobí trhy práce globalizovanému prostředí a současně poskytnou pracovníkům smysluplnou ochranu a nové příležitosti. Cesty k dosažení flexikurity se budou odvíjet od výchozího stavu a tradic a zájmů jednotlivých států. Tento proces se občas se může zdát obtížný. Pro naši konkurenceschopnost a zachování a posílení našeho sociálního modelu je však velmi důležité, abychom uspěli.“

„V průběhu posledních měsíců jsme často hovořili o tom, jak uvést flexikuritu do praxe. Dnešní společný příspěvek sociálních partnerů představuje v tomto smyslu důležitý předěl. Sociální partneři mají zásadní úlohu při dosahování souladu mezi flexibilitou a jistotou, a to pragmatickým a konkrétním způsobem, který by vyhovoval evropským pracovníkům i zaměstnavatelům,“ dodal komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla. „Je zřejmé, že dojde ke konsenzu ohledně klíčových prvků přístupu založeného na flexikuritě. Členské státy a sociální partneři by na něj nyní měli navázat konkrétními kroky.“

Evropští sociální partneři (EKOS, BUSINESSEUROPE, CEEP a UEAPME) dnes představili svou první společnou analýzu hlavních problémů na evropských trzích práce. Tato analýza byla naplánována v pracovním programu pro sociální dialog na období 2006–2008 a zahrnuje širokou škálu témat, mezi něž patří např. flexikurita, aktivní politiky trhu práce, vzdělávání a odborná příprava, makroekonomické politiky, daňové systémy a systémy sociálních dávek, příznivé podnikatelské a veřejné prostředí, sociální soudržnost a sociální začleňování, mobilita, nehlášená práce, sociální dialog, pracovní právo a smluvní vztahy. Na základě rozsáhlé analýzy skutečností a problémů vydali sociální partneři doporučení určená jak evropským orgánům a členských státům, tak jim samotným.

Další informace získáte na těchto internetových stránkách:
Evropský sociální dialog

http://ec.europa.eu/socialdialogue


Side Bar