Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Bruxelles, 18 octombrie 2007

Transportul de mărfuri în Europa: noile iniţiative ale Comisiei pentru îmbunătăţirea eficienţei şi a durabilităţii

Comisia Europeană a adoptat astăzi o serie de iniţiative care au drept obiectiv îmbunătăţirea eficienţei şi a durabilităţii transportului de mărfuri în cadrul Uniunii. Acest nou pachet de măsuri reuneşte o serie de propuneri privind logistica, o reţea feroviară care acordă prioritate mărfurilor şi porturilor europene, precum şi două documente privind spaţiul european de transport maritim fără bariere şi autostrăzile maritime. Adoptarea simultană a acestor măsuri diferite constituie un mesaj clar care demonstrează legăturile strânse dintre logistică şi diferitele moduri de transport. Obiectivul comun al acestor iniţiative este promovarea tehnologiilor şi practicilor inovatoare în domeniul infrastructurii, dezvoltarea mijloacelor de transport, îmbunătăţirea gestionării transportului de mărfuri, stimularea creării unor lanţuri de transport de mărfuri, simplificarea procedurilor administrative, precum şi consolidarea calităţii la nivelul întregului lanţ logistic.

„Europa are nevoie de alternative de transport performante, integrate, care să protejeze mediul şi să răspundă exigenţelor utilizatorilor. Pachetul de măsuri pe care l-am prezentat astăzi va contribui, de asemenea, la consolidarea capacităţii de atracţie exercitate de transportul maritim şi fluvial, a competitivităţii în scopul realizării comodalităţii”, a declarat Jacques Barrot, vicepreşedintele Comisiei responsabil pentru transporturi. „Integrarea acestor moduri de transport în lanţuri logistice performante este indispensabilă pentru reconcilierea eficienţei economice a transportului şi a evoluţiei acestuia pe termen lung.”

Pe baza rezultatelor unei ample consultări iniţiate în vara anului 2006, planul de acţiune privind logistica propune treizeci de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei şi a durabilităţii transportului în Uniunea Europeană prin diminuarea costurilor şi economisirea timpului şi a energiei. Planul de acţiune are drept obiectiv îmbunătăţirea fluxului de informaţii aferent transportului fizic de mărfuri, simplificarea procedurilor administrative, consolidarea competenţei şi a capacităţii de atracţie a sectorului logistic şi promovarea serviciilor de calitate. De altfel, acesta susţine inovarea logisticii în mediul urban şi a transportului pe distanţe mari concentrat în „coridoarele verzi”[1].

În ceea ce priveşte transportul maritim, Comisia continuă promovarea acestui mod de transport care rămâne cel mai eficient din punct de vedere al consumului de energie şi protejează mediul în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră. Simplificarea procedurilor administrative pentru transportul maritim în cadrul Uniunii este indispensabilă pentru consolidarea capacităţii de atracţie a acestui mod de transport. Documentele privind spaţiul european de transport maritim fără bariere şi autostrăzile maritime[2] indică progresele înregistrate în procesul de elaborare a acestor două iniţiative şi invită toate părţile interesate să-şi exprime opinia în acest sens. Comunicarea privind politica portuară europeană are drept obiectiv stimularea dezvoltării unui sistem portuar eficient în Europa, care să dispună de capacitatea de a răspunde exigenţelor în materie de transport actuale şi viitoare. Această comunicare elaborează un plan de acţiune pentru Comisie pentru a permite porturilor europene să se confrunte cu provocările generate de creşterea cererii de transport, progresele tehnologice şi necesitatea reducerii emisiilor.

Având în vedere îmbunătăţirea continuă a eficienţei transportului rutier, transportul feroviar trebuie să devină, de asemenea, mai competitiv. Comisia are drept obiectiv promovarea creării unei reţele feroviare europene în cadrul căreia transportul de mărfuri să poată oferi servicii de calitate mai bună în ceea ce priveşte timpul de călătorie, fiabilitatea şi capacitatea. În scopul completării măsurilor deja adoptate (precum realizarea ERTMS[3] pe axele identificate ca fiind prioritare sau crearea unor infrastructuri importante ale reţelei transeuropene de transport), Comisia propune o serie de noi iniţiative pentru crearea unei reţele europene orientate spre transportul de mărfuri, în cadrul căreia serviciile oferite să fie mai fiabile şi mai performante decât în prezent.

Transportul de mărfuri este esenţial pentru competitivitatea economiei europene şi pentru calitatea vieţii cetăţenilor Uniunii. Se estimează că volumul de transport de mărfuri în Europa va creşte cu 50% în perioada 2000-2020. În anii următori, transportul de mărfuri trebuie să se confrunte cu provocările generate de eficienţă, calitate şi durabilitate. Astfel, acesta trebuie să ofere răspunsuri adecvate problemelor privind blocajele, schimbările climatice (transportul de mărfuri este responsabil pentru o treime din emisiile de CO2 datorate transporturilor[4]), aprovizionarea cu energie şi siguranţa. În paralel, atât noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, cât şi influenţa transportului de mărfuri european pe piaţa mondială oferă oportunităţi semnificative pentru viitor.

Informaţii suplimentare privind transportul de mărfuri în Europa pot fi consultate la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Coridoarele verzi combină moduri de transport diferite pentru desfăşurarea unui transport de mărfuri de tip „uşă la uşă” (door-to-door) integrat, care protejează mediul şi calitatea vieţii cetăţenilor europeni şi oferă soluţii eficiente din perspectiva consumului de energie.

[2] Aceste axe maritime mari existente între statele membre ale Uniunii Europene oferă servicii regulate de înaltă calitate, combinate cu alte moduri de transport, garantează un acces mai uşor şi mai rapid la anumite regiuni periferice ale Europei şi permit evitarea obstacolelor naturale, precum Alpii şi Pirineii. Autostrăzile maritime deţin un rol semnificativ în procesul de restructurare a transportului de mărfuri pe distanţe mari în Europa şi de îmbunătăţire a durabilităţii acestuia.

[3] Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS - European Rail Traffic Management System) vizează remedierea fragmentării sistemelor de control al traficului feroviar în Europa şi dezvoltarea unui trafic feroviar fluid şi sigur.

[4] Un sfert din emisiile totale de CO2 se datorează transporturilor.


Side Bar