Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Brüsszel, 2007. október 17.

Levegőszennyezés: A Bizottság fellép a tagállamokkal szemben a kén-dioxid és a PM10 túlzott kibocsátása miatt

Az Európai Bizottság fellép az EU tagállamaiban tapasztalható káros mértékű levegőszennyezés ellen. Jogsértési eljárást indított Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia és az Egyesült Királyság ellen, mert túllépték a kén-dioxid (SO2) környezeti koncentrációjára meghatározott uniós határértéket. Ez az ipari berendezésekből kibocsátott levegőszennyező anyag légzési problémákat okozhat, valamint súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. A Bizottság ezen kívül 23 tagállamtól tájékoztatást kér azokról az intézkedésekről, amelyeket a PM10-ként ismert légszennyező részecske kibocsátásának csökkentésére tesznek annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós szabványnak. Ezek az ipar és közlekedés által kibocsátott durva részecskék asztmát, szív- és érrendszeri problémákat, tüdőrákot és korai halált okozhatnak. A 250 000 lakosú vagy annál nagyobb európai városok mintegy 70%-a jelentette a PM10 határértékének túllépését területének legalább egy részén. Egy 1999-es irányelvben[1] az Unióra vonatkozóan megállapították a kén-dioxid, PM10 és számos más szennyezőanyag határértékét.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos a következőket mondta: „Az uniós jogszabályoknak köszönhetően a kén-dioxid nem mérgezi többé tavainkat és nem pusztítja fáinkat, de túlzott koncentrációja néhány más területen még mindig veszélyt jelent. A tagállamoknak igazodniuk kell az uniós szabványokhoz, hogy az állampolgárok megfelelő védelmet kapjanak. A PM10 még nagyobb egészségügyi kockázatot jelent és szélesebb körben megjelenő probléma, ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a tagállamok komoly intézkedésekkel előzik meg a határértékek további túllépését.”

A kén-dioxid határértékek túllépése

Az SO2 óránkénti és napi koncentrációjára vonatkozó határértékek[2] 2005. január 1-jén léptek hatályba. Mind az öt tagállam, amellyel szemben jogsértési eljárás indult, 2005-ben a határértékek túllépését jelentette a területén.

Az SO2 koncentrációjának megnövekedése általában ipari létesítmények környezetében történik. A napi koncentrációra vonatkozó határértéket a leggyakrabban Szlovéniában haladták meg, míg Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyaránt jelentette az óránkénti határérték túllépését, amely mintegy háromszorosa volt az 1000 μg/m3-es EU-határértéknek. Ezek a tagállamok számos helyről jelentettek túllépést, míg az Egyesült Királyság egyetlen ilyen esetről tett jelentést.

Fellépés a PM10-légszennyezés ellen

A PM10-re vonatkozóan 2005. január 1-je óta van hatályban kötelező napi és éves határérték.[3] Mindazonáltal a Bizottság az EU-nak a környezeti levegő minőségére vonatkozó keretirányelvének[4] felülvizsgálatához kapcsolódó javaslatában (IP/05/1170) felvetette, hogy a tagállamok számára korlátozott időtartamra biztosítsák a határidő kiterjesztését, hogy megfeleljenek a PM10-szabványnak azokon a helyeken, ahol ez különösen nehéz és már minden lehetséges intézkedést megtettek. Fontos újítás az új irányelvben a PM2.5-nek nevezett finom részecskékre vonatkozó szabványok bevezetése, amelyek még veszélyesebbek, mert mélyebbre hatolnak a tüdőben.

Mivel a Tanácsban és az Európai Parlamentben még zajlik a vita az új irányelvről, a Bizottság véleménye szerint nem lenne helyénvaló most jogsértési eljárást kezdeményezni a PM10 túllépések esetében. Ezért további tájékoztatást kért attól a 23 tagállamtól, amely 2005-re vonatkozóan a PM10 határértékek túllépését jelentette. A levélben felkérik a tagállamokat, hogy adjanak tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyeket a túllépések megszüntetése vagy csökkentése érdekében tesznek. Ez az információ lehetővé teszi, hogy a Bizottság jobban felmérhesse a probléma nagyságát és megfelelő megoldást készítsen elő.

Nem kértek tájékoztatást Írországtól, mert nem jelentett túllépést; Luxemburgtól, amely elmulasztott jelentést adni (ezért ellene jogsértési eljárás indult); valamint Bulgáriától és Romániától, amelynek csak 2007-től kell jelentést tennie.

Jogi eljárás

A Szerződés 226. cikke felhatalmazza a Bizottságot jogi lépések megtételére egy tagállam ellen, amennyiben az nem tesz eleget kötelezettségeinek.

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közösségi jogszabályok olyan megsértéséről van szó, amely indokolja jogsértési eljárás megindítását, „hivatalos figyelmeztető levelet” (első írásbeli figyelmeztetést) küld az érintett tagállamnak, amelyben felkéri, hogy meghatározott határidőn – általában két hónapon – belül tegye meg észrevételeit.

Az érintett tagállam válasza vagy válaszának elmaradása függvényében a Bizottság dönthet úgy, hogy egy „indokolással ellátott véleményt” (utolsó írásbeli figyelmeztetést) küld a tagállamnak. Ebben világosan és határozottan kifejti, hogy mit tekint a közösségi jog megsértésének, és felszólítja a tagállamot, hogy adott határidőn, általában két hónapon belül tegyen eleget kötelezettségeinek.

Ha valamely tagállam nem tesz eleget az indokolással ellátott véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Bíróság elé viheti az ügyet. Amennyiben a Bíróság megállapítja a Szerződés megsértését, a jogsértő tagállam köteles megtenni a megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A Szerződés 228. cikke felhatalmazza a Bizottságot a tagállammal szembeni eljárás megindítására akkor is, ha az nem tett eleget az Európai Bíróság egy korábbi ítéletének. Ez a cikk azt is lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az érintett tagállammal szemben pénzbüntetés kiszabására kérje fel a Bíróságot.
Az Európai Bíróság döntései az alábbi címen olvashatók:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] 1999/30/EK irányelv a környezeti levegőben levő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről.

[2] A kén-dioxid óránkénti határértéke: 350 μg/m3, naptári évenként 24-nél többször nem léphető túl. Napi határérték: 125 μg/m3, naptári évenként 3-nál többször nem léphető túl.

[3] A PM10 napi határértéke: 50 μg/m3,évente 35-nél többször nem léphető túl. Éves határérték 40 μg/m3

[4] 96/62/EK irányelv a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről.


Side Bar