Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1531

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2007

Η Επιτροπή κινεί διαδικασία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω μη συμμόρφωσής του με αποφάσεις του Δικαστηρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σε δύο διαφορετικές υποθέσεις. Στην πρώτη υπόθεση, η Επιτροπή απευθύνει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του ΔΕΚ σύμφωνα με την οποία έπρεπε να τροποποιήσει την νομοθεσία του σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη δεύτερη υπόθεση, η Επιτροπή απευθύνει μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση διότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμορφώθηκε πλήρως με απόφαση του ΔΕΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων σε επτά πόλεις. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα μέτρα που έλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση της παράνομης διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων, με την υπογραφή ενός εγγράφου συνεργασίας με την Ιρλανδία για την καταπολέμηση των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά: «Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν στους πολίτες των αστικών και των αγροτικών περιοχών το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας. Καλώ τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμορφωθούν το ταχύτερο δυνατόν με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου για την ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών έργων στο περιβάλλον και για την επεξεργασία των μολυσμένων λυμάτων σε ορισμένες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου».

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η Επιτροπή απευθύνει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση διότι δεν συμμορφώθηκε με απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον Μάιο 2006, σχετικά με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων[1]. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν εγκρίνουν ορισμένους τύπους δημοσίων και ιδιωτικών έργων τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιβαίνει σε ορισμένες απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας. Βάσει της νομοθεσίας του ΗΒ, εκτιμήσεις επιπτώσεων μπορούν να ζητούνται μόνο κατά τα αρχικά στάδια των έργων αστικής ανάπτυξης, όταν καθορίζονται οι γενικές αρχές. Βάσει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων στο στάδιο κατά το οποίο αποφασίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, το σχεδιασμό και την πρόσβαση στο χώρο. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι σ’ αυτό το είδος διαδικασιών έγκρισης που περιλαμβάνουν πολλά στάδια, όλα τα στάδια της διαδικασίας πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αρχική προσφυγή στο Δικαστήριο έγινε λόγω των ανησυχιών που προκάλεσαν προτάσεις για την ανέγερση ενός τεράστιου κέντρου αναψυχής σε χώρους πράσινου στο Crystal Palace, στο Λονδίνο.

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δηλώσει ότι επρόκειτο να προβεί στη θέσπιση νέας νομοθεσίας για την τροποποίηση του νόμου για τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή η θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων και για το λόγο αυτό απευθύνει δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

Στη δεύτερη υπόθεση, η Επιτροπή απευθύνει μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΚ τον Ιανουάριο 2007 σχετικά με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων[2]. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι πόλεις των 15.000 κατοίκων και άνω διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την απομάκρυνση των υπερβολικά υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών συστατικών στα αστικά λύματα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι 13 πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τηρούσαν την υποχρέωση αυτή.

Τον Απρίλιο του 2007, το Ηνωμένο Βασίλειο πληροφόρησε την Επιτροπή ότι έξι από τις εν λόγω πόλεις διαθέτουν πλέον εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη επτά πόλεις (Bangor, Brighton, Broadstairs, Corelaine, Donaghadee, Margate και Portrush) που δεν διαθέτουν ακόμη κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο με την οποία καλούνται οι επτά αυτές πόλεις να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή ζητεί επίσης να εξακριβωθεί η πλήρης συμμόρφωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις υπόλοιπες έξι πόλεις με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Έγγραφο συνεργασίας για τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το έγγραφο συνεργασίας, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των επαφών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας για την καταπολέμηση των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων. Το 2004, η Επιτροπή πληροφορήθηκε την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος παράνομων εξαγωγών αποβλήτων από την Ιρλανδία στη Βόρειο Ιρλανδία και ήρθε σε επαφή με τα δύο κράτη μέλη. Έκτοτε, τα δικαιοδοτικά όργανα των δύο χωρών έχουν συνεργαστεί στενότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και κατέληξαν στην έκδοση εγγράφου συνεργασίας.

Νομική διαδικασία

Το άρθρο 226 της Συνθήκης παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο κατά κράτους μέλους το οποίο δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υφίσταται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας η οποία δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει "προειδοποιητική επιστολή" (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, με την οποία ζητεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας, συνήθως δύο μηνών. Ανάλογα με την απάντηση ή ελλείψει απάντησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει "αιτιολογημένη γνώμη" (τελική γραπτή προειδοποίηση) προς το κράτος μέλος. Στην εν λόγω γνώμη διατυπώνονται με σαφήνεια και οριστικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή κρίνει ότι έχει διαπραχθεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας, συνήθως δύο μηνών. Εάν το κράτος μέλος δε συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εφόσον το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει ότι παραβιάσθηκε η Συνθήκη, ζητά από το κράτος μέλος που διέπραξε την παράβαση να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί.

Το άρθρο 228 της Συνθήκης παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο κατά του κράτους μέλους που δεν έχει συμμορφωθεί με προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει χρηματική ποινή στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.


[1] Οδηγία 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

[2] Οδηγία 91/271/EΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων).


Side Bar