Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL ET BG

IP/07/1530

Bruxelles, 17 octombrie 2007

Normele UE în domeniul telecomunicaţiilor: Comisia este îngrijorată de indisponibilitatea numărului 112 în Bulgaria

Într-o nouă rundă de proceduri privind încălcarea normelor UE în domeniul telecomunicaţiilor, Comisia Europeană a salutat finalizarea legislaţiei pentru punerea în aplicare a normelor UE în Bulgaria şi România prin închiderea a şase cazuri de necomunicare. Totuşi, Comisia a decis să lanseze o procedură de încălcare împotriva Bulgariei pentru lipsa disponibilităţii numărului de urgenţă european 112. De asemenea, Comisia a decis să închidă 4 proceduri şi să retragă o cerere către Curtea de Justiţie ca urmare a progreselor realizate în diferite state membre.

„Salut posibilitatea pe care a avut-o Comisia de a închide o serie de proceduri în această rundă. Cu toate acestea, vom continua să monitorizăm îndeaproape punerea în aplicare în statele membre şi vom urmări evoluţiile cazurilor existente, întrucât condiţiile de reglementare coerente în Europa sunt necesare în special înaintea reformei sectorului telecomunicaţiilor. De asemenea, suntem cu ochii asupra Bulgariei şi a României urmărim cu mare atenţie evoluţiile din România şi Bulgaria)pentru a ne asigura că aceste două state membre se conformează pe deplin cadrului existent", a arătat Comisarul UE pentru telecomunicaţii, Viviane Reding.

Noul caz pe care l-a deschis Comisia împotriva Bulgariei se referă indisponibilitatea numărului de urgenţă european unic, 112. Pe de altă parte, Comisia a închis cinci alte cazuri de necomunicare relevante împotriva Bulgariei, ca urmare a notificării unor noi dispoziţii de drept intern. Ultimul caz pendinte de necomunicare împotriva României ar putea fi, de asemenea, închis ca urmare a notificării de noi dispoziţii legislative, care încheie măsurile de transpunere a directivei privind serviciile universale.

Comisia a închis, de asemenea, cazul împotriva Estoniei cu privire la analiza de piaţă, ca urmare a notificării tuturor celor 18 pieţe. Cazul împotriva Ciprului se închide şi el, întrucât au fost notificate toate pieţele, cu excepţia celei cu privire la serviciul roaming, care a devenit caduc în urma intrării în vigoare a regulamentului.

Informaţiile privind locaţia apelantului pentru apelurile efectuate către numărul 112 sunt acum disponibile în Grecia şi Portugalia. Ca urmare, cazul deschis împotriva Greciei se închide, iar cererea depusă la Curtea de Justiţie împotriva Portugaliei se retrage.

Comisia retrage şi cazul împotriva Regatului Unit cu privire la serviciile pentru listele abonaţilor telefonici, dat fiind faptul că acum este posibilă introducerea abonaţilor de telefonie mobilă în lista exhaustivă a abonaţilor telefonici.

Mai multe detalii asupra situaţiei procedurilor deschise pentru încălcarea legislaţiei sunt disponibile pe site-ul Direcţiei Generale Societate Informaţională şi Media dedicat punerii în aplicare a legislaţiei, la adresa (http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm)

A se vedea şi MEMO/07/414


Side Bar