Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL BG RO

IP/07/1530

Brüssel, 17. oktoober 2007

ELi telekommunikatsioonieeskirjad: komisjonile teeb muret hädaabinumbri 112 kättesaamatus Bulgaarias

ELi telekommunikatsioonieeskirju käsitlevate rikkumismenetluste uues voorus tegi Euroopa Komisjonile rõõmu asjaolu, et Bulgaarias ja Rumeenias on kõnealuste eeskirjade rakendamiseks vajalike õigusaktide ülevõtmine lõpule viidud, ning lõpetas teavitamata jätmisega seotud kuue juhtumi menetlemise. Sellegipoolest otsustas komisjon algatada Bulgaaria suhtes rikkumismenetluse seoses Euroopa hädaabinumbri 112 kättesaamatusega. Samuti otsustas komisjon lõpetada 4 menetlust ja võtta tagasi üks Euroopa Kohtule esitatud hagi, arvestades eri liikmesriikides tehtud edusamme.

„Rõõmu teeb asjaolu, et selles rikkumismenetluste voorus oli komisjonil võimalik lõpetada mitu menetlust. Sellegipoolest jälgime me ka edaspidi tähelepanelikult eeskirjade rakendamist liikmesriikides ja kontrollime menetluses olevaid juhtumeid, sest oluline on saavutada ühtsed õiguslikud tingimused Euroopas just enne telekommunikatsioonireformi. Samuti jälgime me äärmiselt tähelepanelikult Bulgaariat ja Rumeeniat, et tagada neis kahes liikmesriigis täielik vastavus raamistikule,“ lausus ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding.

Komisjoni uus Bulgaariat käsitlev rikkumismenetlus on seotud Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 kättesaamatusega. Teisalt lõpetas komisjon kõik viis Bulgaaria suhtes teavitamata jätmisega seoses algatatud rikkumismenetlust pärast seda, kui oli saanud teate uute siseriiklike õigusaktide kohta. Samuti oli võimalik lõpetada viimane Rumeenia suhtes teavitamata jätmisega seoses algatatud rikkumismenetlus, kui komisjon oli saanud teatise uute siseriiklike õigusaktide kohta, millega viiakse lõpule universaalteenuse direktiivi ülevõtmise meetmed.

Komisjon lõpetas Eesti suhtes turuanalüüsiga seoses algatatud menetluse pärast kõigi 18 asjakohase turu kohta teatise saamist. Samuti lõpetatakse Küprose suhtes algatatud rikkumismenetlus, kuna teatised on esitatud kõikide rahvusvahelise rändluse turgude kohta, välja arvatud üks turg, mis pärast määruse jõustumist on muutunud ebaoluliseks.

Helistaja asukohta on hädaabinumbrile 112 helistades võimalik nüüd kindlaks määrata Kreekas ja Portugalis. Seepärast lõpetatakse Kreeka suhtes algatatud menetlus ja võetakse tagasi Euroopa Kohtule Portugali suhtes esitatud hagi.

Samuti lõpetab komisjon Ühendkuningriigi suhtes numbriinfoteenustega seoses algatatud menetluse, arvestades asjaolu, et nüüd kantakse ulatuslikku kataloogi ka mobiilsideabonendid.
Rikkumismenetluste üksikasjalik ülevaade on kättesaadav infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi veebisaidil rakendamise ja jõustamise alajaotises

(http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm).

Vt ka MEMO/07/414


Side Bar