Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT EL ET HU LV MT SK

IP/07/1526

Bruselj, 17. oktobra 2007

Komisija je proti državam članicam sprožila pravni postopek, ker niso predložile svojega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost

Evropska komisija je danes sprožila postopke za ugotavljanje kršitev proti Belgiji, Estoniji, Franciji, Grčiji, Madžarski, Latviji, Luksemburgu, Malti, Portugalski, Slovaški, Sloveniji in Švedski, ker do 30. junija 2007 niso predložile svojega nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, kot to zahteva Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah[1] iz leta 2006. V akcijskih načrtih bi morale države članice predstaviti nacionalne strategije za dosego cilja 9 % prihranka energije do konca leta 2016 ter v kolikšni meri upoštevajo številne druge določbe navedene direktive.

„Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost kažejo, da so države članice naklonjene najčistejši, najcenejši in najvarnejši energiji, tj. energiji, ki je ne uporabljamo. Zelo sem razočaran, da 12 držav članic še ni sporočilo svojega načrta,“ je dejal komisar Piebalgs.

Namen Direktive je na stroškovno ugoden način izboljšati učinkovitost končne porabe energije v državah članicah. S pravilnim izvajanjem Direktive bi se ustvarili potrebni pogoji za razvoj in spodbujanje trga energetskih storitev in zagotovitev drugih energetsko učinkovitih ukrepov za končne uporabnike. Poleg tega bo pomembno prispevala k varnosti oskrbe z energijo, konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju.

Čeprav se Komisija zaveda, da so nekatere države članice že v veliki meri pripravile osnutek svojega nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, mora sprožiti pravni postopek, ker ga niso uspele dokončati do roka 30. junija.

Evropska unija se sooča z energetskimi izzivi, kakršnih še ni bilo in ki so posledica podnebnih sprememb, večje odvisnosti od uvoza in zaskrbljenosti glede svetovnih zalog fosilnih goriv. Ocene kažejo, da je poraba energije v Uniji približno 20 % večja kot bi jo lahko opravičili gospodarski razlogi. Marca 2007 so predsedniki evropskih držav v skladu z akcijskim načrtom Komisije za energetsko učinkovitost Komisije poudarili pomembnost cilja 20 % prihranka energije do leta 2020.


[1] Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah, UL L 114, 27.4.2006, str. 64–84.


Side Bar