Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT EL ET HU LV SK SL

IP/07/1526

Brussell, is-17 ta' Ottubru 2007

Il-Kummissjoni tieħu passi legali kontra Stati Membri talli ma ssottomettewx Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija

Il-Kummissjoni Ewropea llum fetħet proċedimenti ta' ksur kontra l-Belġju, l-Estonja, Franza, il-Greċja, l-Iżvezja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija, minħabba li naqsu milli jinnotifikaw il-Pjan ta' Azzjoni nazzjonali tagħhom dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija sat-30 ta' Ġunju 2007, kif tirrikjedi d-Direttiva ta' l-2006 dwar Effiċjenza fl-Użu Finali ta' l-Enerġija u s-Servizzi ta' Enerġija[1]. Il-Pjanijiet ta' Azzjoni għandhom jippreżentaw strateġiji nazzjonali dwar kif, sa tmiem l-2016, tintlaħaq il-mira ta' 9% ffrankar ta' l-enerġija, kif ukoll dwar il-konformità ta' l-Istati Membri ma' għadd ta' dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva.

"Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija juru l-impenn ta' l-Istati Membri favur l-aktar forom ta' enerġija nodfa, irħas u żguri – dawk il-forom li ma nużawx. Tassew diżappuntat nara li 12-il Stat Membru għadhom sallum ma nnotifikawx il-Pjan tagħhom", qal il-Kummissarju Piebalgs.

L-għan tad-Direttiva huwa li twettaq titjib fl-użu finali ta' l-enerġija fl-Istati Membri, b'effikaċja għall-infiq. L-implimentazzjoni tajba tad-Direttiva għandha toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta' suq tas-servizzi fl-enerġija u biex lill-konsumaturi jitwasslulhom miżuri oħra dwar l-effiċjenza fl-enerġija. Sejra tagħti wkoll kontribut importanti għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija, għall-kompetittività u għall-iżvilupp sostenibbli.

Minkejja li l-Kummissjoni għandha indikazzjonijiet li bosta Stati Membri mxew sewwa 'l quddiem fit-tfassil tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali tagħhom dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija, hija obbligata tieħu passi legali minħabba li dawn l-Istati ma rrispettawx l-iskadenza tat-30 ta' Ġunju.

L-Unjoni Ewropea llum bħal qatt qabel qed tiffaċċa sfidi fl-enerġija, b'konsegwenza tat-tibdil fil-klima, aktar dipendenza fuq l-importazzjoni u tħassib dwar il-provvista dinjija tal-karburanti fossili. Minn stimi jirriżulta li l-konsum ta' l-enerġija ta' l-Unjoni huwa madwar 20% ogħla mil-livell li jista' jkun iġġustifikat b'raġunijiet ekonomiċi. F'Marzu 2007, il-Kapijiet ta' Stat Ewropej saħqu fuq l-importanza tal-mira ta' 20% tfaddil fl-enerġija sa l-2020, f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija.


[1] Id-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija, Ġurnal Uffiċjali L 144, 27/04/2006, p. 64 – 84.


Side Bar