Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT EL ET HU MT SK SL

IP/07/1526

Briselē 2007. gada 17. oktobrī

Komisija uzsāk tiesvedību pret dalībvalstīm par Energoefektivitātes rīcības plāna neiesniegšanu

Eiropas Komisija šodien uzsāka pārkāpumu procedūru pret Beļģiju, Franciju, Grieķiju, Igauniju, Latviju, Luksemburgu, Maltu, Portugāli, Slovākiju, Slovēniju, Ungāriju un Zviedriju, jo tās līdz 2007. gada 30. jūnijam nav iesniegušas savu Energoefektivitātes rīcības plānu, kā tas ir noteikts 2006. gada Enerģijas galapatēriņa efektivitātes un energoefektivitātes pakalpojumu direktīvā[1]. Rīcības plānā jāizklāsta valsts stratēģija, kā līdz 2016. gada beigām sasniegs noteikto mērķi — 9 % enerģijas ietaupījumus, un jānorāda, kā dalībvalstis ievēro vairākas citas direktīvas prasības.

„Valsts Energoefektivitātes rīcības plāni ir pierādījums, ka dalībvalstis apņēmušās lietot vistīrāko, vislētāko un visdrošāko enerģijas veidu — nepatērēto enerģiju. Esmu ļoti sarūgtināts, ka 12 dalībvalstis vēl nav iesniegušas savu rīcības plānu,” teica komisārs Piebalgs.

Direktīvas mērķis ir ieviest dalībvalstīs rentablus uzlabojumus enerģijas galapatēriņa efektivitātes jomā. Ja direktīvu ievieš pareizi, tai būtu jānodrošina vajadzīgie nosacījumi, lai varētu izveidot un attīstīt energopakalpojumu tirgu un piegādāt citus energoefektivitātes pasākumus tiešajiem patērētājiem. Tas arī nozīmīgi atbalstītu energoapgādes drošību, konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.

Lai gan Komisijai ir ziņas, ka vairākās dalībvalstīs darbs pie Energoefektivitātes rīcības plāna izstrādes jau ir ievērojami pavirzījies uz priekšu, tomēr, tā kā tās nokavēja 30. jūnija termiņu, Komisijai jāuzsāk tiesvedība.

Eiropas Savienība jārisina vēl nepieredzēti sarežģītas problēmas enerģētikas jomā, ko rada klimata pārmaiņas, ievērojamā atkarība no importa un bažas par fosilā kurināmā resursu ierobežojumiem pasaulē. Aprēķini rāda, ka Eiropas Savienības enerģijas patēriņš ir aptuveni par 20 % lielāks, nekā tam ir saimniecisks pamatojums. 2007. gada martā Eiropas valstu vadītāji uzsvēra, ka mērķis līdz 2020. gadam panākt enerģijas ietaupījumus 20 % apmērā ir ļoti svarīgs, un tas saskan ar Komisijas Energoefektivitātes rīcības plānu.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem, OV L 114, 27.04.2006., 64.–84. lpp.


Side Bar