Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT EL ET LV MT SK SL

IP/07/1526

Brüsszel, 2007. október 17.

A Bizottság eljárást kezdeményez az energia-hatékonysági cselekvési terv benyújtását elmulasztó tagállamokkal szemben

Az Európai Bizottság ma jogsértési eljárást indított Belgiummal, Észtországgal, Franciaországgal, Görögországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Luxemburggal, Máltával, Portugáliával, Szlovákiával, Szlovéniával és Svédországgal szemben, mivel az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006. évi irányelv[1] előírásai ellenére 2007. június 30-ig nem nyújtották be nemzeti energia-hatékonysági cselekvési tervüket. A cselekvési tervben a tagállamoknak be kell mutatniuk a 9%-os energia-megtakarítási célkitűzés 2016 végéig történő megvalósítására szolgáló nemzeti stratégiájukat valamint azt, hogy miként teljesítik az irányelv néhány egyéb rendelkezését.

„A tagállamok a nemzeti energia-hatékonysági tervek révén jelzik elkötelezettségüket a legtisztább, legolcsóbb és legbiztonságosabb energia, azaz az el nem fogyasztott energia iránt. Nagy csalódás számomra, hogy 12 tagállam még mindig nem nyújtotta be tervét”, nyilatkozta Piebalgs biztos.

Az irányelv célja, hogy költségkímélő módon javítsa az energia-végfelhasználás hatékonyságát a tagállamokban. Szabályos végrehajtása megteremti a szükséges feltételeket az energetikai szolgáltatások piacának kialakításához és fejlesztéséhez, valamint egyéb energiahatékonysági intézkedések nyújtásához a végfelhasználók számára. Az irányelv emellett jelentősen hozzájárul az energiaellátás biztonságához, a versenyképesség javításához és a fenntartható fejlődéshez is.

A Bizottság tudja, hogy a nemzeti energia-hatékonysági terv kidolgozása több tagállamban már igen előrehaladott állapotban van, a június 30-i határidő elmulasztása miatt azonban köteles eljárást indítani.

Az Európai Unió a klímaváltozás, a fokozott importfüggőség és a fosszilis energiahordozók globális tartalékaival kapcsolatos aggodalmak miatt az energiaellátás területén eddig soha nem látott kihívásokkal néz szembe; ugyanakkor egyes becslések szerint az Unió energiafogyasztása mintegy 20%-kal meghaladja a gazdaságilag indokolt mértéket. 2007 márciusában az európai állam- és kormányfők ezért kiemelték annak a célkitűzésnek a fontosságát, amely szerint 2020-ig a Bizottság energia-hatékonysági cselekvési tervével összhangban 20%-os energia-megtakarítást kell elérni.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2006/32/EK irányelve ( 2006. április 5.) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, HL L 114., 2006.4.27., 64–84. o.


Side Bar