Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Bruselj, 10. oktobra 2007

Mnogo priložnosti: Komisija predlaga celostno pomorsko politiko za EU

Danes je Komisija sprejela Sporočilo o svoji viziji za celostno pomorsko politiko za EU, skupaj s podrobnim akcijskim načrtom, ki zastavlja zahtevni delovni program za naslednja leta. Znanstvena odkritja, velik napredek v tehnološkem razvoju, globalizacija, podnebne spremembe in onesnaževanje morja hitro spreminjajo evropski odnos do morja in oceanov z vsemi priložnostmi in izzivi, ki jih ti predstavljajo. Celostna pomorska politika bo omogočila Uniji, da se bo odločno spopadla z izzivi. Ta predlog temelji na širokem javnem posvetovanju, ki se je končalo junija in je delo usmerjevalne skupine 10 komisarjev, ki ji predseduje Joe Borg. Sporočilo in akcijski načrt spremlja poročilo o rezultatih posvetovanja, ki je za pobudo Komisije razkrilo močno podporo zainteresiranih strani.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso, ki je dal pobudo za novi pristop k pomorski politiki, je izjavil: „Prepričan sem, da velik del naše prihodnosti sloni na neizkoriščenem potencialu oceanov. Namen našega predloga celostne pomorske politike je spodbujanje rasti, delovnih mest in trajnosti. Zasnovali smo ga za spodbujanje našega skupnega evropskega interesa in da bi izkoristili vse priložnosti, ki nam jih ponujajo oceani, ter se ob tem ravnali v skladu z načelom trajnosti. Bistveni del naše strategije je, da posodobimo Evropo in jo pripravimo na globalizirani svet.“

Komisar za ribištvo in pomorske zadeve Joe Borg je pristavil: „Naše zainteresirane strani so izrazile svoje mnenje in mi smo poslušali. To je prvi ključni korak za evropske oceane in morja – sprostitev potenciala in spopad z izzivi pomorske Evrope bosta naš skupni cilj. Tako bomo lahko kar najbolje izkoristili naše pomorsko bogastvo in pomagali Evropi, da se spopade z nekaterimi glavnimi izzivi, ki so pred njo.“

Do zdaj so se različne dejavnosti in politike glede morja vodile večinoma po sektorski smeri. Celostna pomorska politika bo spremenila način oblikovanja politike in sprejemanja odločitev v pomorskih sektorjih ob popolnem spoštovanju načela subsidiarnosti. Pristojnim organom bo omogočila analizo medsebojnih vplivov med zadevnimi različnimi sektorji in področji politike ter njihovo upoštevanje na vsaki ravni, tako da se razvijejo skupna orodja za izkoriščanje sinergij in izogibanje konfliktom.

Nova politika bo gradila na prednosti Evrope na področju raziskav, tehnologije in inovacij. Zasidrana bo v lizbonski agendi za nova in boljša delovna mesta, rast ter najpomembnejši zavezi EU, da zagotovi, da gospodarski razvoj ne gre na račun okoljske trajnosti.

Sporočilo in priloženi akcijski načrt navajata niz konkretnih ukrepov, ki se morajo začeti med mandatom te komisije. Ti ukrepi zajemajo širok spekter vprašanj od pomorskega transporta, konkurenčnosti podjetij v pomorskem sektorju, zaposlovanja, znanstvenih raziskav, ribištva do varovanja morskega okolja.

Vključujejo:

– evropski pomorski transportni prostor brez meja,

– evropsko strategijo za pomorske raziskave,

– nacionalne celostne pomorske politike, ki jih morajo razviti države članice,

– celostno omrežje za pomorski nadzor,

– načrt za pomorsko prostorsko planiranje držav članic,

– odpravo piratskega ribolova in uničujočega pridnenega ribarjenja z vlečno mrežo na odprtem morju,

– spodbujanje evropskega omrežja pomorskih grozdov,

– pregled oprostitev pri delovnem pravu EU za ladijski in ribiški sektor,

– evropsko omrežje za pomorsko opazovanje in omrežje podatkov,

– strategijo za ublažitev učinkov podnebnih sprememb na obalne regije.

Prenos akcijskega načrta se je začel danes, ko je komisar Spidla predstavil pregled oprostitev v zvezi z delovnim pravom v pomorskem sektorju in ko je komisar Piebalgs objavil poročilo o medsebojni povezanosti med energetsko politiko EU in novo celostno pomorsko politiko.

Celostna pomorska politika bo uspešna le, če se bodo vsi zadevni akterji in zainteresirane strani neprestano zavzemali zanjo in jo podpirali. Komisija bo še naprej sodelovala z zainteresiranimi stranmi in organi na evropski, nacionalni in regionalni ravni, da bi udejanjila svojo vizijo.

Nadalje pobude bodo sledile v naslednjih tednih na področju pristaniške politike, ribištva in varovanja morskega okolja.
Celoten paket in nadaljnje informacije o pomorskih zadevah so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Glej tudi

MEMO/07/403.


Side Bar