Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Bruxelles, 10 octombrie 2007

Un ocean de oportunităţi: Comisia propune o politică maritimă integrată pentru UE

Astăzi Comisia a adoptat o comunicare prin care îşi defineşte viziunea privind o politică maritimă integrată pentru UE, precum şi un plan de acţiune detaliat de stabilire a unei agende de lucru ambiţioase pentru anii următori. Descoperirile ştiinţifice, progresele importante în cadrul dezvoltării tehnologice, globalizarea, schimbările climatice, precum şi poluarea mediului marin sunt factori care duc la o deteriorare rapidă a relaţiei Europei cu mările şi oceanele, cu toate oportunităţile şi provocările aferente. O politică maritimă integrată îi va permite Uniunii Europene să abordeze aceste provocări în mod direct. Această propunere are la bază o campanie extinsă de consultare publică finalizată în luna iunie a anului în curs şi este rezultatul muncii unui grup director alcătuit din 10 comisari şi prezidat de Joe Borg. Atât comunicarea cât şi planul de acţiune sunt însoţite de un raport privind rezultatele consultării, care demonstrează susţinerea puternică de care se bucură această iniţiativă a Comisiei din partea părţilor interesate.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care este iniţiatorul acestei noi abordări a politicii maritime, a declarat: „Sunt convins că o mare parte a viitorului nostru depinde de potenţialul încă nevalorificat al oceanelor. Propunerea noastră privind o politică maritimă integrată a fost concepută cu scopul de a genera creştere, locuri de muncă şi durabilitate. Concepţia care a stat la baza acestei propuneri a fost promovarea interesului european comun, precum şi valorificarea tuturor oportunităţilor pe care le oferă oceanele, fără a pierde totodată din vedere aspectul durabilităţii. Acest aspect face parte integrantă din strategia noastră de modernizare a Europei şi de pregătire a acesteia pentru o lume globalizată.”

Comisarul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, Joe Borg, a adăugat: „Toate părţile interesate şi-au exprimat părerea şi noi le-am ascultat. Acesta este un prim pas crucial pentru mările şi oceanele Europei – deblocarea potenţialului şi confruntarea cu provocările unei Europe maritime vor constitui obiectivul nostru comun. Noua politică ne va permite să valorificăm din plin resursele noastre maritime şi va contribui la capacitatea Europei de a face faţă provocărilor majore cu care se confruntă.”

Până acum, diversele activităţi şi politici privind mările au fost în general gestionate din perspectivă sectorială. O politică maritimă integrată va modifica modul de formulare a politicii şi de luare a deciziilor în sectorul maritim, respectând în totalitate principiul subsidiarităţii. Aceasta va oferi autorităţilor competente posibilitatea de a analiza interacţiunile dintre diferitele sectoare şi politici relevante şi de a le lua în considerare la toate nivelurile, în vederea elaborării unor instrumente comune de exploatare a sinergiilor şi de evitare a conflictelor.

Noua politică va avea la bază potenţialul Europei în ceea ce priveşte cercetarea marină, tehnologia şi inovaţia. De asemenea, aceasta va fi fundamentată pe agenda de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă mai multe şi mai bune, precum şi pe angajamentul primordial al UE de a garanta dezvoltarea economică fără a periclita durabilitatea mediului înconjurător.

Această comunicare, precum şi planul de acţiune aferent, enumeră o gamă de acţiuni concrete care vor fi lansate în timpul mandatului actualei Comisii. Aceste acţiuni vizează un spectru larg de aspecte, de la transportul maritim până la concurenţa în domeniul transportului maritim, piaţa forţei de muncă, cercetarea ştiinţifică, pescuitul şi protecţia mediului marin. Acestea includ:

  • un spaţiu european de transport maritim fără frontiere;
  • o strategie europeană privind cercetarea în domeniul marin;
  • politici maritime naţionale integrate care urmează să fie elaborate de către statele membre;
  • o reţea integrată de supraveghere maritimă;
  • o foaie de parcurs privind amenajarea spaţiului maritim elaborată de către statele membre;
  • eliminarea practicilor ilegale de pescuit, precum şi a pescuitului în largul mării cu traulere de fund, care are efecte destructive asupra fundului marin;
  • promovarea unei reţele europene a centrelor de activităţi maritime („clusters”);
  • o reevaluare a derogărilor de la legislaţia europeană a muncii în domeniul pescuitului şi al transportului maritim;
  • o reţea europeană de observare şi de stocare a informaţiilor din domeniul marin;
  • o strategie de ameliorare a efectelor schimbărilor climatice asupra regiunilor costiere;

Punerea în aplicare a planului de acţiune a început deja astăzi, cu prezentarea de către Comisarul Spidla a unei treceri în revistă a derogărilor de la legislaţia muncii în sectoarele maritime, precum şi cu publicarea de către Comisarul Piebalgs a unui raport privind corelările dintre politica UE privind energia electrică şi noua politică maritimă integrată.

O politică maritimă integrată va avea succes numai dacă va beneficia de angajamentul şi de sprijinul susţinut al tuturor actorilor implicaţi şi al părţilor interesate. Comisia va continua colaborarea cu părţile interesate şi cu autorităţile la nivel european, naţional şi regional, în vederea transpunerii în realitate a viziunii sale.

În săptămânile următoare vor fi iniţiate şi alte acţiuni în ceea ce priveşte politica portuară, pescuitul şi protecţia mediului marin.
Pachetul complet de informaţii, precum şi alte informaţii suplimentare privind politica maritimă pot fi consultate la adresa:


http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.htmlA se vedea, de asemenea,
MEMO/07/403.


Side Bar