Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Brüsszel, 2007. október 10.

Tengernyi lehetőség: a Bizottság integrált tengerpolitikát javasol az EU számára

A Bizottság a mai napon közleményt fogadott el, amelyben vázolja az integrált uniós tengerpolitikával kapcsolatos elképzeléseit, valamint elfogadta a következő évekre ambiciózus munkaprogramot célul tűző részletes cselekvési tervét. A tudományos felfedezések, a technológiai fejlődésben elért jelentős haladás, a globalizáció, az éghajlatváltozás és a tengerszennyezés gyorsan módosítják Európa tengerekhez és óceánokhoz fűződő kapcsolatát, illetve az ezzel együtt járó valamennyi lehetőséget és kihívást. Az integrált uniós tengerpolitika lehetővé teszi az Unió számára az előtte álló kihívások megválaszolását. E javaslat alapját az a tavaly júniusban zárult átfogó nyilvános konzultáció képezi, amelyet a Joe Borg elnökletével működő, tíz biztosból álló irányító csoport dolgozott ki. A közleményhez és a cselekvési tervhez mellékelték a konzultáció eredményeiről szóló jelentést, amely a bizottsági kezdeményezés erőteljes támogatását mutatta ki az érdekeltek részéről.

Az új tengerpolitikai megközelítést kezdeményező José Manuel Barroso bizottsági elnök szerint: “Meggyőződésem, hogy jövőnk nagyrészt az óceánok kiaknázatlan lehetőségeiben rejlik. Az integrált tengerpolitikára vonatkozó javaslatunkat a növekedés, a munkahelyteremtés és a fenntarthatóság fokozásának elősegítésére alakítottuk ki. Azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy az intézkedések során a fenntarthatóság szempontját figyelembe véve segítsük elő a közös európai érdekek támogatását és az óceánok kínálta valamennyi lehetőség kiaknázását. Ekként részét képezi az Európa modernizálására és a globalizált világra való felkészítésére vonatkozó stratégiánknak.”

Joe Borg, a halászati és tengeri ügyekért felelős biztos hozzátette: “Meghallgattuk a felszólaló érdekelt feleket. Ez alapvető lépést jelent Európa óceánjai és tengerei szempontjából – közös törekvésünk a tengeri Európában rejlő lehetőségek kiaknázása és az ezzel kapcsolatos kihívások megválaszolása lesz. Ezáltal fokozható kontinensünk tengeri adottságainak jobb kihasználása, és javítható Európa hozzájárulása az előtte álló főbb kihívások megválaszolásához.”

A tengerekkel kapcsolatos különféle tevékenységeket és politikákat a mai napig elsősorban ágazatok szerinti felosztásban igazgatták. Az integrált tengerpolitika – a szubszidiaritás elvének teljes körű betartása mellett – módosítani fogja a tengerpolitika alakításának és a tengeri ágazatokban hozott döntések módját. Lehetővé teszi majd az érintett hatóságoknak, hogy elemezzék a különböző ágazatok és érintett szakpolitikai területek közötti interakciókat, valamint hogy a szinergiák kiaknázására és a konfliktusok elkerülésére alkalmas közös eszközök kifejlesztése érdekében ezeket minden szinten figyelembe vegyék.

Az új szakpolitika Európa tengeri kutatási, technológiai és innovációs előnyeire fog épülni. Kiindulási alapja a fokozottabb és magasabb szintű foglalkoztatásra irányuló lisszaboni menetrend lesz, illetve az EU azon átfogó kötelezettségvállalása, hogy a gazdasági növekedés ne menjen a környezet fenntarthatóságának rovására.

A közlemény és az ahhoz mellékelt cselekvési terv tartalmazza azon konkrét intézkedések listáját, amelyeket a jelenlegi Bizottság mandátuma alatt kell meghozni. Ezen intézkedések számos témakört fednek le: tengeri közlekedés, a tengeri vállalkozások versenyképessége, foglalkoztatás, tudományos kutatás, halászat, valamint a tengeri környezet védelme. A kritériumok közé tartozik:

  • határok nélküli európai tengeri közlekedési térség
  • európai tengerkutatási stratégia
  • a tagállamok által kidolgozandó integrált nemzeti tengerpolitikák
  • integrált tengeri felügyeleti hálózat
  • a tagállamok tengeri területhasználat-tervezési feladatait meghatározó keretterv
  • az orvhalászat felszámolása, és a kártékony nyílt tengeri fenékvonóhálós halászat megszüntetése
  • az európai tengeri klaszterhálózat kialakításának támogatása
  • az EU hajózási és halászati ágazatra vonatkozó munkajogi mentességeinek felülvizsgálata
  • európai tengeri megfigyelő és adatgyűjtő hálózat
  • az éghajlatváltozás parti régiókra gyakorolt hatásainak mérséklésére irányuló stratégia.

A cselekvési terv elkészítése már a mai nappal kezdetét vette azzal, hogy Spidla biztos beterjesztette a tengeri ágazatokra vonatkozó munkajogi mentességek felülvizsgálatát, Piebalgs biztos pedig közzétette az EU energiapolitikája és az új integrált tengeri politika összefüggéseit tárgyaló jelentését.

Az integrált tengeri politika csak akkor lehet sikeres, ha az összes érintett fél és partner folyamatosan bizonyítja elkötelezettségét és támogatását. A Bizottság a tervek gyakorlatba való átültetése érdekében továbbviszi az érdekeltekkel és a hatóságokkal folytatott munkát európai, nemzeti és regionális szinten egyaránt.

A következő hetekben további kezdeményezéseket indítanak a kikötői politika, a halászat valamint a tengeri környezet védelme területén.
A teljes csomag és a tengeri ügyekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Lásd még:
MEMO/07/403.


Side Bar