Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1461

V Bruselu dne 9. října 2007

Návrh na důchodové pojištění, jehož cílem je zlepšit mobilitu pracovníků, je na dobré cestě

Komise dnes přijala pozměněný návrh, jehož cílem je lepší dostupností a lepším zachováním doplňkových důchodových práv omezit překážky, které stojí v cestě mobilitě pracovníků. Návrh přijímá většinu pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu z června 2007. Věnuje se otázce stanovení minimálních požadavků, které by umožnily lepší přístup k důchodovým právům a zajistily jednoznačnější práva na ochranu tak, aby důchody mobilních zaměstnanců byly vypláceny spravedlivě, a zlepšily přístup k potřebným a aktuálním informacím. Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby pracovníci nebyli za svoji mobilitu penalizováni.

Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, k návrhu řekl: „Pozměněný text zdůrazňuje odhodlání Parlamentu, Rady a Komise prolomit bariéry, které brání v rozvoji mobility pracovníků v Evropě.“

Návrh se ztotožňuje s názorem Parlamentu a zdůrazňuje klíčové aspekty snadnějšího přístupu pracovníků k doplňkovým důchodům a jednoznačněji definovaná opatření týkající se vhodného zacházení s odloženými nároky na důchod mobilních pracovníků. Zájem zajistit i nadále udržitelnost důchodových systémů se odráží i ve skutečnosti, že Komise souhlasí s přáním Parlamentu poskytnout těmto systémům více času, aby se mohly novým požadavkům přizpůsobit.

Komisař Špidla ocenil dosažený pokrok a zdůraznil, že „jedním z největších úkolů Evropy je najít tu správnou rovnováhu mezi snížením překážek, které brání mobilitě, a zachováním stabilního a udržitelného prostředí, které by nám umožnilo doplňkové důchody rozvíjet.“ Dodal: „Dobrým příkladem „flexikurity“ v praxi je, když zaměstnancům umožníme, aby se po Evropě a po vnitrostátních pracovních trzích pohybovali volně, aniž by ztratili důležitý nárok na zaměstnanecké penzijní pojištění. Naléhavost zlepšit práva zaměstnanců mě přiměla k tomu, že souhlasím s kompromisem ohledně otázky týkající se přenositelnosti nároků na penzijní připojištění a s vyloučením důchodových systémů, které jsou již uzavřeny pro nové členské státy, ze směrnice. Je důležité se k tomuto významnému kroku odhodlat teď, abychom neriskovali další zpoždění tím, že bychom se pokoušeli dosáhnout všech našich cílů zároveň.“

Proto v tomto návrhu nejsou uvedena opatření týkající se přenositelnosti. Komise uznává názor, který byl mnohokrát vyjádřen, že bychom zašli příliš daleko, pokud bychom opatření týkající se přenositelnosti doplňkových práv přijali již nyní.

Název návrhu byl změněn a zní: „Návrh směrnice o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv.“ K dalšímu kroku dojde během portugalského předsednictví, jehož úkolem bude posunout pozměněný návrh vpřed a docílit jeho jednomyslného schválení v Radě a poté souhlasu Evropského parlamentu v druhém čtení. Jak je v návrhu uvedeno, Komise přezkoumá otázky týkající se přenositelnosti ve své první zprávě, kterou musí předložit pět let po vstupu směrnice v platnost.
Link na pozměněný návrh:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/oct/pensions_proposal_en.pdf


Side Bar