Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1442

Brussel, 3 oktober 2007

Concentraties: Commissie geeft groen licht voor plannen Fortis om activa ABN AMRO over te nemen - onder voorwaarden

De Europese Commissie heeft op basis van de EU-concentratieverordening groen licht gegeven voor de plannen van de Belgisch-Nederlandse financiële-dienstengroep Fortis om bepaalde activa van de Nederlandse bankgroep ABN AMRO over te nemen. Aan dit besluit van de Commissie is de voorwaarde verbonden dat de factoringdochter van ABN AMRO volledig en de Nederlandse divisie zakenbankieren ten dele wordt afgestoten. Dankzij deze toezeggingen kon de Commissie concluderen dat de geplande transactie de daadwerkelijke mededinging binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (of een wezenlijk deel daarvan) niet significant zal belemmeren.

Fortis is actief in het bank- en verzekeringsbedrijf en aanverwante diensten, zoals assetmanagement, leasing en factoring. De activiteiten van Fortis zijn vooral in België en Nederland geconcentreerd, maar daarnaast is het concern actief in andere lidstaten, in Azië en in de Verenigde Staten.

ABN AMRO is een internationale bankgroep die wereldwijd actief is in vier belangrijke cliëntensegmenten: Personal Banking, Private Banking, Business and Commercial Clients, en Corporate and Institutional Clients. Binnen de EER is ABN AMRO in hoofdzaak in Nederland actief.

Op 29 mei 2007 kondigde het consortium RBS/Fortis/Santander aan dat het een bod uitbracht op het volledige aandelenkapitaal van ABN AMRO. Mocht het bod slagen, dan zou ABN AMRO worden opgesplitst en zouden haar activa over deze drie banken worden verdeeld. De transactie van het consortium geldt als drie verschillende concentratievoornemens. De beschikking van vandaag betreft de concentratie die zou resulteren uit de verwerving door Fortis van bepaalde activa van ABN AMRO. De overnameplannen van RBS en van Santander voor de resterende activa van ABN AMRO kregen al eerder groen licht van de Commissie in haar beschikkingen van 19 september 2007 (zie IP/07/1363).

Volgens de voorwaarden van het overnamebod zou Fortis de Business Unit Nederland (zonder de vroegere Nederlandse wholesale cliënten), de Business Unit Private Clients en de Business Unit Asset Management van ABN AMRO overnemen.

Er is vooral een overlapping tussen de activiteiten van Fortis en de over te nemen activa van ABN AMRO op de Nederlandse markten voor zakenbankieren en factoring, retail banking en betalingsdiensten, en in mindere mate ook de markten voor leasing, assetmanagement, financiële dienstverlening, en verzekeringen.

In het segment zakenbankieren betekent de geplande concentratie dat de nummer één en vier op de Nederlandse bankenmarkt samengaan, een markt die al geconcentreerd is. De Commissie vreesde dan ook dat door deze transactie er voor zakelijke cliënten met een omzet tussen 2,5 miljoen en 250 miljoen EUR minder concurrentie tussen banken zou zijn.

Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen, heeft Fortis toegezegd om één onderneming in de sector zakenbankieren (Hollandsche Bank Unie NV - HBU), twee departementen zakelijke cliënten, dertien Advieskantoren en ABN AMRO's Nederlandse factoringactiviteiten te zullen verkopen aan een grote internationale bank. De af te stoten activiteiten zijn groter dan Fortis' activiteiten in de sector zakenbankieren in Nederland. Ook stemde Fortis erin toe om de overnemer, onder bepaalde voorwaarden, de optie te geven om binnen een bepaalde periode Advieskantoren over te nemen die Fortis anders had gesloten. Fortis kan ook alleen zeggenschap verwerven over ABN AMRO's Business Unit Nederland en Business Unit Private Clients nadat het de verkoop van de af te stoten activiteiten aan een geschikte koper heeft afgerond.

In het segment factoring had de Commissie ook ernstige twijfel of zakelijke cliënten nog wel voldoende tussen concurrenten zouden kunnen kiezen. Door de afstoting van ABN's factoringdochter IFN Finance BV zou de door de geplande transactie gecreëerde overlapping verdwijnen.
Meer informatie over deze zaken is te vinden onder:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m96.html#m_4844


Side Bar