Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Bruselj, 27. septembra 2007

Nova evropska koordinatorja za vseevropska prometna omrežja

Na predlog podpredsednika Barrota je Komisija pravkar imenovala nova evropska koordinatorja v sektorju vseevropskih prometnih omrežij: Karlo Peijs za celinske plovne poti in Luisa Valenteja de Oliveira za pomorske avtoceste. Koordinatorja bosta olajšala dialog med zadevnimi državami za boljšo uskladitev del in načrtovanje financiranja. „Ti projekti so bistveni za razvoj politike trajnostnega prometa, vendar se morajo prav tako spopadati z znatnimi težavami pri izvajanju: izbira teh osebnosti, priznanih na področju prometa, je zagotovilo za uspeh,“ je izjavil Barrot.

Komisija je že 20. julija 2005 sprejela sklep o določitvi šestih evropskih koordinatorjev, da bi se med državami članicami olajšalo usklajeno izvajanje nekaterih prednostnih projektov. Evropski koordinatorji so postali referenčne osebe. Njihovo delovanje je pozitivno vplivalo na projekte.

Opogumljen zaradi te uspešne izkušnje je podpredsednik Barrot predlagal Komisiji, da imenuje dva nova koordinatorja: Karlo Peijs za celinske plovne poti in Luisa Valenteja de Oliveira za pomorske avtoceste.

Karla Peijs je bila med letoma 2003 in 2006 nizozemska ministrica za promet. Med letoma 1989 in 2003 pa je bila članica Evropskega parlamenta. Zdaj pa bo zlasti zadolžena za prednostna projekta št. 18 („Ren/Meuse–Majna–Donava“) in št. 30 (kanal Sena–Šelda). Ta projekta sta bistvena za izboljšanje usklajenosti vseevropskega omrežja celinskih plovnih poti in za povečanje konkurenčnosti te vrste prometa. Prvi projekt zadeva odstranitev več ozkih grl, ki močno omejujejo učinkovitost osi Ren–Majna–Donava, ki pa je hkrati v občutljivem naravnem okolju. Cilj drugega projekta je zapolnitev pomembne vrzeli v omrežju, s katero se bodo povezala pristanišča Severnega morja s pariško kotlino.

Luis Valente de Oliveira je v zadnjih letih opravljal različne funkcije pri portugalski vladi, zlasti mesto ministra za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v letih 1985 do 1995 in ministra za javna dela, promet in stanovanja od leta 2002 do 2003. Razvoj pomorskih avtocest, za katere je zadolžen, mora olajšati prehod od prevoza tovora po cesti na pomorski prevoz. Vzpostavile naj bi se redne in kakovostne pomorske povezave med različnimi pristanišči Evropske unije in tvorile popolnoma integrirano multimodalno verigo, ki bi obšla ozka cestnoprometna grla in hkrati tudi bolje vključila obrobne regije ter otoke Unije.

Dodatne informacije o vseevropskim prometnih omrežjih so na voljo na:
http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar