Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Bruxelles, 27 septembrie 2007

Doi noi coordonatori europeni pentru reţelele transeuropene de transport

Comisia a numit, la propunerea vicepreşedintelui Barrot, doi noi coordonatori europeni în domeniul reţelelor transeuropene de transport: Karla Peijs - pentru căile navigabile şi Luis Valente de Oliveira - pentru „autostrăzile mării”. Aceşti coordonatori vor facilita dialogul între statele în cauză pentru o sincronizare mai bună a lucrărilor şi a planurilor de finanţare. „Aceste proiecte sunt esenţiale pentru dezvoltarea unei politici de transporturi durabile, dar întâmpină, în acelaşi timp, o serie de dificultăţi semnificative legate de punerea în aplicare: alegerea acestor două personalităţi recunoscute în lumea transporturilor este o garanţie a succesului”, a declarat comisarul pentru transporturi, Jacques Barrot.

La 20 iulie 2005, Comisia a adoptat o decizie privind desemnarea unei prime serii de şase coordonatori europeni pentru a facilita punerea în aplicare a anumitor proiecte prioritare prin coordonare între statele membre. Coordonatorii europeni au devenit personalităţi de referinţă. Activitatea lor a avut un impact pozitiv asupra acestor proiecte.

Încurajat de această experienţă grăitoare, vicepreşedintele Barrot a propus Comisiei desemnarea a doi noi coordonatori: Karla Peijs - pentru căile navigabile şi Luis Valente de Oliveira - pentru „autostrăzile mării”.

Karla Peijs a ocupat, în perioada 2003 – 2006, postul de ministru al transporturilor în Ţările de Jos. Anterior, între 1989 şi 2003, ea a fost membru a Parlamentului European. Karla Peijs se va ocupa, în special, de proiectele prioritare nr. 18 („Rhin/Meuse-Main-Danube”) şi nr. 30 („Canal Seine Escaut”). Aceste două proiecte sunt vitale pentru consolidarea coerenţei reţelei de căi navigabile transeuropene şi creşterea competitivităţii acestui mod de transport. Primul proiect se referă la eliminarea mai multor strangulări care reduc puternic randamentul axei Rin-Main-Dunăre, dar care, totodată, se găsesc în zone naturale sensibile. Cel de-al doilea proiect vizează realizarea unei legături-cheie, care în prezent lipseşte din reţea, pentru conectarea porturilor de la Marea Nordului cu bazinul parizian, în special.

Luis Valente de Oliveira a deţinut diferite funcţii în guvernul portughez în cursul ultimilor ani, în special postul de ministru al planificării şi amenajării teritoriului în perioada 1985-1995 şi pe cel de ministru al lucrărilor publice, al transporturilor şi al locuinţei în perioada 2002-2003. Dezvoltarea autostrăzilor mării de care se va ocupa trebuie să contribuie la facilitarea trecerii de la transportul de mărfuri care se face în prezent pe căile rutiere la transportul maritim de mărfuri.

Autostrăzile mării constau în stabilirea de legături maritime regulate şi de calitate între diferite porturi ale Uniunii Europene, concepute într-un lanţ multimodal perfect integrat, capabil să evite strangulările rutiere, dar şi să integreze mai bine, în acelaşi timp, regiunile periferice şi insulele din Uniune.
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul de internet dedicat reţelelor transeuropene de transport:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar