Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Bruksela, dnia 27 września 2007 r.

Dwóch nowych europejskich koordynatorów transeuropejskich sieci transportowych

Na wniosek wiceprzewodniczącego Barrot Komisja nominowała dwóch nowych koordynatorów w sektorze transeuropejskich sieci transportowych. Panią Karla Peijs do śródlądowych dróg wodnych i Pana Valente de Oliveira do „autostrad morskich”. Koordynatorzy ułatwią dialog pomiędzy zainteresowanymi państwami w celu lepszej synchronizacji prac i planów finansowania. „Projekty te są niezwykle ważne dla rozwoju polityki zrównoważonego transportu, ale wiążą się z dużymi trudnościami przy realizacji: wybór tych dwóch osób znanych w sektorze transportu jest gwarancją sukcesu”, powiedział Jacques Barrot.

Dnia 20 lipca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą wyznaczenia sześciu europejskich koordynatorów w celu ułatwienia realizacji niektórych projektów priorytetowych w sposób skoordynowany między państwami członkowskimi. Europejscy koordynatorzy stali się znanymi postaciami, a ich praca miała pozytywny wpływ na projekty.

Zachęcony tym pozytywnym doświadczeniem wiceprzewodniczący Barrot zaproponował Komisji wyznaczenie dwóch nowych koordynatorów. Panią Karla Peijs do śródlądowych dróg wodnych i Pana Valente de Oliveira do „autostrad morskich”.

Karla Peijs w latach 2003-2004 piastowała stanowisko ministra transportu w Holandii. Wcześniej, w latach 1989-2003 była członkiem Parlamentu Europejskiego. Będzie odpowiedzialna zwłaszcza za projekty priorytetowe nr 18 („Ren/Moza-Men-Dunaj”) i nr 30 (Kanał Sekwana – Skalda). Te dwa projekty są niezwykle istotne dla wzmocnienia spójności sieci transeuropejskich dróg wodnych i zwiększenia konkurencyjności tej formy transportu. Pierwszy projekt dotyczy eliminacji licznych wąskich gardeł, które znacząco ograniczają przepustowość osi Ren-Men-Dunaj, ale które również znajdują się na wrażliwych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego terenach. Drugi projekt ma na celu realizację kluczowego brakującego ogniwa sieci w celu połączenia portów morskich na północy z Basenem Paryskim.

Luis Valente de Oliveira w ostatnich latach pełnił różne funkcje w rządzie portugalskim zajmując stanowiska ministra planowania przestrzennego i administracji w latach 1985-1995 i ministra robót publicznych, transportu i mieszkalnictwa w latach 2002-2003. Rozwój autostrad morskich, za który jest odpowiedzialny ma ułatwić przeniesienie światowego transportu towarowego z dróg lądowych na drogi morskie. Będzie on polegał na wprowadzeniu regularnych, wysokiej jakości połączeń morskich pomiędzy różnymi portami UE w celu stworzenia w pełni zintegrowanego multimodalnego łańcucha pozwalającego na lepsze ominięcie wąskich gardeł transportu drogowego i jednocześnie lepsze zintegrowanie europejskich obszarów peryferyjnych i wysp.
Więcej informacji na temat transeuropejskich sieci transportowych znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar