Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Briselē 2007. gada 27. septembrī

Iecelti divi jauni Eiropas transporta tīkla Eiropas koordinatori

Pēc Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Ž. Baro ierosinājuma Komisija nule izraudzījusi divus jaunus Eiropas koordinatorus Eiropas transporta tīkla sektorā: Karla Peijs kundze turpmāk būs atbildīga par ūdensceļiem un Luis Valente de Oliveira kungs — par jūras maģistrālēm. Koordinatori sekmēs dialogu starp iesaistītajām dalībvalstīm, lai uzlabotu rīcības saskanību un finansēšanas plānus. „Lai izstrādātu ilgtspējīgu transporta politiku, šie projekti ir neaizstājami, bet vienlaikus jāņem vērā, ka to norisē sagaidāmas ievērojamas grūtības, tālab fakts, ka amatos izraudzītas divas personas, kuras transporta nozarē guvušas atzinību, uzskatāms par veiksmes atslēgu,” teica Ž. Baro.

Komisija jau 2005. gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu par pirmo sešu Eiropas koordinatoru iecelšanu, lai koordinēšana starp dalībvalstīm sekmētu konkrētu projektu īstenošanu. Eiropas koordinatoru ir kļuvuši par atsauces amatpersonām. Viņu darbība pozitīvi ietekmējusi attiecīgos projektus.

Ņemot vērā šo pozitīvo pieredzi, priekšsēdētāja vietnieks Baro ir ierosinājis Komisijai izraudzīt divus jaunus koordinatorus: Karla Peijs kundzi, piešķirot viņai atbildību par ūdensceļiem, un Luis Valente de Oliveira kungu, kurš atbildēs par jūras maģistrālēm.

Laikā no 2003. gada līdz 2006. gada Karla Peijs bijusi Nīderlandes satiksmes ministre. Pirms tam, laikā no 1989. gada līdz 2003. gadam, viņa bijusi Eiropas Parlamenta deputāte. Viņas atbildības lokā būs prioritārie projekti Nr. 18 („Reina/Mēza–Maina–Donava”) un Nr. 30 („Sēnas–Šeldas kanāls”). Abi minētie projekti ir svarīgi, lai uzlabotu Eiropas ūdensceļu tīkla saskaņotību un lai palielinātu minētā transporta veida konkurētspēju. Pirmais projekts attiecas uz tādu problēmu atrisināšanu, kas saistītas ar sastrēgumiem, kuri ievērojami apgrūtina Reinas-Mainas-Donavas posma efektīvu izmantošanu, bet vienlaikus arī atrodas vietās, kur jāievēro piesardzība vides aizsardzības nolūkos. Otrā projekta ietvaros paredzēts radīt tīkla „trūkstošo ķēdes posmu”, lai savienotu Ziemeļu jūras ostas ar Parīzes baseinu.

Pēdējo gadu laikā Luis Valente de Oliveira kungs ir ieņēmis dažādus amatus Portugāles valdībā. Īpaši jāpiemin tas, ka viņš bija Portugāles Reģionālās plānošanas un teritorijas labiekārtošanas ministrs laikā no 1985. gada līdz 1995. gadam un Valsts un pašvaldību iepirkumu, transporta un mājokļu ministrs laikā no 2002. līdz 2003. gadam. Paredzams, ka jūras maģistrāļu pilnveidošana, kas būs viņa atbildības lokā, sekmēs kravu novirzīšanu no pārvadājumiem par sauszemes ceļiem uz pārvadājumiem pa jūras ceļiem. Šā darba pamatuzdevums būs izveidot regulārus un kvalitatīvus jūras savienojumus starp dažādām ES ostām, radot nevainojami integrētu, multimodālu transporta sistēmu, lai tādējādi novērstu trūkumus autoceļu izmantošanā, vienlaikus uzlabojot attālo reģionu un ES salu integrēšanu.
Sīkāka informācija par Eiropas transporta tīkliem:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar