Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Briuselis, 2007 m. rugsėjo 27 d.

Du nauji transeuropinių transporto tinklų Europos koordinatoriai

Pirmininko pavaduotojui J. Barrot‘ui pasiūlius, Komisija paskyrė du naujus transeuropinių transporto tinklų sektoriaus Europos koordinatorius: Karlą Peijs – vidaus vandenų keliams, o Luisą Valentę de Oliveirą – jūros greitkeliams koordinuoti. Koordinatoriai palengvins atitinkamų valstybių dialogą ir padės geriau derinti darbus ir finansavimo planus. „Šie projektai yra esminiai tvaraus transporto politikai, tačiau juos įgyvendinant kyla didelių kliūčių: pasirinkdami šiuos du transporto sferoje gerai žinomus žmones, užsitikriname sėkmę“, – pareiškė J. Barrot‘as.

2005 m. liepos 20 d. Komisija jau buvo priėmusi sprendimą dėl šešių Europos koordinatorių skyrimo tam tikriems valstybių narių įgyvendinamiems prioritetiniams projektams derinti ir jų įgyvendinimui palengvinti. Europos koordinatoriai įgijo didelį pasitikėjimą. Jų darbas turėjo teigiamo poveikio projektų įgyvendinimui.

Remdamasis šia iškalbinga patirtimi, pirmininko pavaduotojas J. Barrot‘as Komisijai pasiūlė paskirti du naujus koordinatorius: Karlą Peijs – vidaus vandenų keliams, o Luisą Valentę de Oliveirą – jūros greitkeliams koordinuoti.

Karla Peijs 2003–2006 metais buvo Nyderlandų transporto ministrė. Prieš tai nuo 1989 iki 2003 m. ji buvo Europos Parlamento narė. Ji bus atsakinga visų pirma už prioritetinius projektus nr. 18 (Reinas / Masas–Mainas–Dunojus) ir nr. 30 (Senos–Šeldės kanalas). Šie du projektai yra esminiai siekiant vidaus vandens kelių tinklą padaryti darnesnį, o šią transporto rūšį – konkurencingesnę. Pirmajame projekte numatyta pašalinti trukdžius, kurie smarkiai riboja eismą Reino–Maino–Dunojaus maršrutu, tačiau gamtos apsaugos požiūriu yra pažeidžiamose vietose. Antruoju projektu siekiama įgyvendinti pagrindinę trūkstamą tinklo grandį, kad Šiaurės jūros uostai būtų sujungti su Paryžiaus baseinu.

Luisas Valente de Oliveira pastaraisiais metais dirbo Portugalijos vyriausybėje; 1985–1995 m. ėjo planavimo ir teritorijos priežiūros ministro, o 2002–2003 m. – viešųjų darbų, transporto ir būsto ministro pareigas. Jūros greitkelių plėtra, už kurią jis bus atsakingas, siekiama sklandžiau pereiti nuo krovinių vežimo keliais prie jų vežimo jūra. Jūros greitkelių esmė – reguliarūs ir kokybiški jūros susisiekimo maršrutai, kaip logiška įvairiarūšio transporto grandinė tarp įvairių Bendrijos uostų, sudaryta taip, kad būtų išvengta eismo trukdžių keliuose, o kartu geriau integruoti Sąjungos periferiniai regionai bei salos.
Daugiau informacijos apie transeuropinius transporto tinklus rasite tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/food/training/index_en.htm


Side Bar