Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Bryssel 27. syyskuuta 2007

Euroopan laajuisille liikenneverkoille kaksi uutta eurooppalaista koordinaattoria

Komissio on varapuheenjohtaja Jacques Barrot'n ehdotuksesta nimittänyt Euroopan laajuisille liikenneverkoille kaksi uutta eurooppalaista koordinaattoria: Karla Peijsin sisävesiä ja Luis Valente de Oliveiran ns. merten moottoriteitä varten. Nämä koordinaattorit helpottavat vuoropuhelua asianomaisten jäsenvaltioiden välillä, jotta hankkeiden toteuttamisaikatauluja ja rahoitussuunnitelmia voitaisiin koordinoida paremmin. "Nämä hankkeet ovat tärkeitä kestävän liikennepolitiikan kehittämisessä, mutta niiden toteuttamisessa törmätään myös merkittäviin vaikeuksiin. Valitut henkilöt ovat tunnettuja liikennealalla, mikä on menestyksen merkki", sanoi Jacques Barrot.

Komissio teki jo 20. heinäkuuta 2005 päätöksen kuuden eurooppalaisen koordinaattorin nimittämisestä helpottamaan tiettyjen ensisijaisten hankkeiden toteuttamista jäsenvaltioissa koordinoidusti. Eurooppalaisista koordinaattoreista on tullut merkittäviä vaikuttajia, ja heidän työstään on ollut merkittävää etua kyseisille hankkeille.

Tämän mainion esimerkin kannustamana varapuheenjohtaja Barrot ehdotti komissiolle, että nimitetään kaksi uutta koordinaattoria: Karla Peijs sisävesiä ja Luis Valente de Oliveira merten moottoriteitä varten.

Karla Peijs oli vuosina 2003–2006 Alankomaiden liikenneministeri. Ennen sitä hän oli Euroopan parlamentin jäsen. Hänen vastuullaan ovat erityisesti ensisijaiset hankkeet nro 18 (Rein/Maas–Main–Tonava) ja nro 30 (Seine–Schelde-kanava). Näillä kahdella hankkeella lisätään Euroopan laajuisen sisävesiverkoston johdonmukaisuutta ja parannetaan liikennemuodon kilpailukykyä. Ensiksi mainittu hanke koskee useiden sellaisten pullonkaulojen poistamista, jotka rajoittavat merkittävästi Rein–Main–Tonava-yhteyden tuottavuutta mutta sijaitsevat luonnoltaan haavoittuvilla alueilla. Toisessa hankkeessa on tarkoitus toteuttaa verkon kannalta olennainen puuttuva yhteys, jolla yhdistetään Pohjanmeren rannikon satamat ja muun muassa Pariisin alue.

Luis Valente de Oliveira on viime vuosina toiminut useissa tehtävissä Portugalin hallituksessa, muun muassa aluesuunnittelusta ja maankäytöstä vastaavana ministerinä vuosina 1985–1995 ja julkisista töistä, liikenteestä ja asumisesta vastaavana ministerinä vuosina 2002–2003. Hänen vastuullaan olevalla merten moottoriteiden kehittämisellä on määrä helpottaa tavaraliikenteen liikennemuotosiirtymää maanteiltä merikuljetuksiin. Merten moottoriteiden kehittäminen edellyttää säännöllisten ja laadukkaiden meriliikenneyhteyksien aloittamista Euroopan unionin satamien välillä, ja se perustuu täysin integroituun multimodaaliseen ketjuun. Tarkoituksena on kiertää maanteiden pullonkaulat mutta myös parantaa liikenneyhteyksiä EU:n syrjäisille ja saarialueille.
Euroopan laajuisista liikenneverkoista on saatavilla lisätietoja Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar