Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

V Bruselu dne 27. září 2007

Dva noví evropští koordinátoři pro transevropské dopravní sítě

Na návrh místopředsedy Barrota jmenovala Komise dva nové evropské koordinátory v oblasti transevropských dopravních sítí: paní Karlu Peijsovou pro vodní cesty a pana Luise Valenteho de Oliveira pro „mořské dálnice“. Koordinátoři usnadní dialog mezi zainteresovanými státy s cílem lépe synchronizovat práce a plány financování. „Tyto projekty jsou zásadní pro rozvoj udržitelné dopravní politiky, musí se ovšem zároveň vypořádat s problematikou realizace. Volba těchto dvou osobností uznávaných ve světě dopravy je zárukou úspěchu“, prohlásil Jacques Barrot.

Již 20. července 2005 přijala Komise rozhodnutí o jmenování šesti evropských koordinátorů s cílem usnadnit koordinované provádění některých prioritních projektů mezi členskými státy. Evropští koordinátoři se stali autoritami a jejich činnost měla pozitivní dopad na projekty.

Na základě této pozitivní zkušenosti navrhl místopředseda Barrot Komisi jmenování dvou nových koordinátorů: paní Karly Peijsové pro oblast vodních cest a pana Luise Valenteho de Oliveira pro oblast „mořských dálnic“.

Paní Karla Peijsová zastávala v letech 2003–2006 funkci nizozemské ministryně dopravy. Před tím byla v letech 1989–2003 poslankyní Evropského parlamentu. Bude mít na starosti zejména prioritní projekty č. 18 („Rýn/Maasa-Mohan-Dunaj“) a č. 30 (kanál Seina-Šelda). Tyto dva projekty jsou velmi důležité pro lepší provázanost transevropských vodních cest a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto druhu dopravy. První projekt se týká odstranění několika úzkých míst, která silně omezují efektivnost trasy Rýn-Mohan-Dunaj, a navíc se nacházejí v citlivých přírodních lokalitách. Druhý projekt si především klade za cíl doplnit chybějící článek v propojení přístavů Severního moře s pařížskou kotlinou.

Pan Luis Valente de Oliveira zastával v minulých letech různé funkce v rámci portugalské vlády, zejména v letech 1985–1995 post ministra pro územní plánování a rozvoj a v letech 2002–2003 ministra veřejných prací, dopravy a bydlení. Rozvoj „mořských dálnic“, který má na starost, má přispět ke zjednodušení přesunu od dnešní silniční nákladní dopravy k námořní nákladní dopravě. „Mořské dálnice“ spočívají v realizaci kvalitních liniových námořních spojení mezi jednotlivými přístavy Unie tak, aby vznikl dokonale integrovaný multimodální řetězec. Jednak se tím překonají úzká místa silniční dopravy a jednak se tím zajistí lepší integrace okrajových a ostrovních regionů Unie.
Více informací o transevropských dopravních sítích viz

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm.


Side Bar