Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Брюксел, 27 септември 2007 г.

Двама нови европейски координатори за трансевропейските транспортни мрежи

Комисията, по предложение на заместник-председателя на Комисията Баро, назначи двама нови европейски координатори в областта на трансевропейските транспортни мрежи: г-жа Карла Пейс за водните пътища и г-н Луис Валенте де Оливейра за морските магистрали. Тези координатори ще подпомагат диалога между засегнатите държави, за по-добро синхронизиране на дейностите и финансовите планове. „Тези проекти са съществени за развитието на дългосрочна транспортна политика, но също те трябва да преодолеят значителни трудности по осъществяването им: изборът на тези две личности, признати в областта на транспорта, е залог за успеха“, заяви г-н Баро.

На 20 юли 2005 г. Комисията прие решение относно излъчването на шест европейски координатора за да улесни съгласуваното прилагане на някои приоритетни проекти между държавите членки. Европейските координатори се превърнаха във влиятелни фигури. Техните действия имаха положително въздействие върху тези проекти.

Подкрепен от успешния опит, заместник-председателят на Комисията Баро предложи на Комисията да излъчи двама нови координатори: г-жа Карла Пейс за водните пътища и г-н Луис Валенте де Оливейра за морските магистрали.

Г-жа Карла Пейс заема поста министър на транспорта на Нидерландия между 2003 и 2006 г. Преди това, между 1989 и 2003 г., е член на Европейския парламент. Тя ще отговаря по-специално за приоритетните проекти № 18 („Рейн/Мозел-Maйн-Дунав“) и № 30 („Канал Сена-Шелда“). Тези два проекта са съществени за подобряване на цялостта на мрежата от трансевропейски водни пътища и увеличаване на конкурентноспособността на този вид транспорт. Първият проект се отнася до премахването на натоварените отсечки, които силно ограничават рентабилността на осовото направление Рейн-Майн-Дунав, и които в същото време са разположени в уязвима околна среда. Вторият проект има за цел изграждането на липсващо ключово звено от мрежата, което ще свърже пристанищата на Северно море с Парижкия басейн.

Г-н Луис Валенте де Оливейра изпълнява различни функции в рамките на португалското правителство през последните няколко години, като от 1985 до 1995 г. заема поста министър на планирането и териториалното благоустройство, а от 2002 до 2003 г. е министър на обществените работи, транспорта и жилищата. Той е натоварен с развитието на морските магистрали, което трябва да допринесе за улесняване на ориентирането на товарния транспорт от сухоземните към морските пътища. Осъществяването на тези магистрали се състои в осигуряването на редовни и качествени морски връзки между различни пристанища на Европейския съюз, под формата на напълно интегрирана мултимодална верига, която да позволи избягването на натоварените отсечки, а също и по-доброто интегриране на периферните райони и островите от територията на Европейския съюз.
За повече информация относно трансевропейските транспортни мрежи:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar