Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT SL BG

IP/07/140

Brussel, 6 februari 2007

Veiliger internet voor kinderen: Europa roept op tot actie op de "Dag voor een veiliger internet" 2007

Vandaag houden 100 organisaties in meer dan 40 landen overal ter wereld een dag voor een veiliger internet. In de EU brengen conferenties en campagnes in de 27 lidstaten reeds bestaande activiteiten voor een veiliger internet in de particuliere en de openbare sector onder de aandacht, van filtertechnologieën tot mediageletterdheid. De bedoeling is iedereen, maar met name scholen, ouders en leerkrachten, bewust te maken van de beste manieren om minderjarigen te beschermen in een online-omgeving, die een steeds belangrijkere plaats inneemt in ons dagelijkse leven. De dag voor een veiliger internet wordt georganiseerd onder de bescherming van de Commissaris voor Informatiemaatschappij en media, Viviane Reding.

"Internet biedt ongelooflijk veel mogelijkheden voor iedereen. Maar velen zijn zich niet bewust van de duistere zijde ervan, van kinderporno tot online kinderlokkerij door pedofielen," zei Commissaris Reding. "Vandaag roep ik alle beleidsmakers in de particuliere en in de openbare sector op om het internet veiliger te maken, ook voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. In de digitale periode waarin we leven, is het voor alle jongeren belangrijk te leren hoe ze online valstrikken kunnen vermijden. Daarom moeten we deze boodschap over een veliger internetgebruik verspreiden bij leerkrachten en ouders alsook bij de kinderen zelf."

Ter gelegenheid van de dag voor een veiliger internet, die dit jaar voor de 4e keer plaatsvindt, maakt de Commissie vandaag de resultaten bekend van een evaluatie van 30 gangbare filterprogramma's en –diensten. Die tonen aan dat de markt over goede middelen beschikt om pornografie in de meest gebruikte talen te filteren. Er zijn echter verbeteringen nodig voor andere soorten schadelijke inhoud. Uit de evaluatie blijkt dat alle bestaande instrumenten ongeschikt zijn voor inhoud die even schadelijk is, maar waar dat minder opvalt, bijvoorbeeld omdat andere talen dan het Engels worden gebruikt. Alle geteste producten, zonder enige uitzondering, hadden het in meer dan een vierde van de gevallen bij het verkeerde eind.

Dit jaar zullen in de EU o.a. de volgende evenementen voor een veiliger internet worden georganiseerd op nationaal niveau:

§ In Duitsland worden bezoekers ondervraagd over hun kennis over veiligheid op het internet en zullen videoclips worden getoond door meer dan 10 TV-zenders en in meer dan 250 filmzalen;

§ In Nederland is prinses Maxima de speciale gaste op een evenement met toneel, muziek en verhalen;

§ In Portugal wordt een nationale scholenwedstrijd over veiliger internetgebruik gehouden en vinden er bewustmakingscampagnes plaats in de scholen;

§ In Luxemburg was een week lang een tentoonstelling over veiliger internetgebruik te zien in het winkelcentrum Belle Etoile;

§ In Bulgarije worden de resultaten van een nationale wedstrijd over veiliger internet voor schoolkinderen voorgesteld, waaraan ongeveer 1000 kinderen hebben deelgenomen;

§ In Slovenië stellen jongeren kunstprojecten tentoon en de Sloveense nationale televisie toont spots over veiligheid op het internet;

§ In het Verenigd Koninkrijk worden op de conferentie "Grenzen verleggen" de risico's en mogelijkheden van technologische en sociale netwerken bij kinderen en jongeren besproken.

Een opvallende wereldwijd georganiseerde activiteit op de dag voor een veiliger internet, is de publicatie van de resultaten van een wedstrijd om voorlichtingsmateriaal over veiliger internet te ontwerpen, als onderdeel van een wereldwijde blogathon. Aan de wedstrijd namen meer dan 200 scholen in 29 landen deel, die de voorbije drie maanden samenwerkten om dergelijk materiaal te maken. De inzendingen gingen over de volgende onderwerpen: e-privacy, "nettiquette" en de invloed van beelden.

Voor de volledige activiteitenkalender: zie http://www.saferinternet.org.

De dag voor een veiliger internet is een jaarlijks evenement (zie IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171) dat wordt georganiseerd door het Europese netwerk voor de veiligheid van het internet INSAFE, en mede door het programma voor een veiliger internet van de Commissie wordt gefinancierd (zie IP/06/1512 en MEMO/07/44).

Nadere informatie vindt u op

http://europa.eu.int/saferinternet

Blogathon en nationale bewustmakingsactiviteiten: http://www.saferinternet.org

Evaluatie van diensten voor inhoudfiltratie: http://www.sip-bench.eu/

Persdossier "Veiliger internet": http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153


Side Bar