Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/07/1400

Bryssel 26. syyskuuta 2007

Komissio katsoo, ettei Ranskan valtion TVO:lle myöntämä takaus ole valtiontukea

Euroopan komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen mukaisen perusteellisen tutkimuksen katsottuaan, että Ranskan hallituksen takaus lainalle, joka on myönnetty suomalaiselle sähköntuottajalle TVO:lle, ei ole valtiontukea. Taatun lainan avulla TVO rahoittaa ydinvoimalaitoksen yhden osan oston ranskalaiselta AREVA NP:ltä (aiemmin Framatome). Komissio totesi, että takaus ei tuota TVO:lle minkäänlaista etua. Ensinnäkin komissio totesi, että TVO:n oli mahdollista saada koko hankkeen rahoitus rahoitusmarkkinoilta ilman valtion puuttumista asiaan. Sen vuoksi hankkeen rahoitus ei ole riippuvainen valtion takauksesta. Toiseksi TVO:n Ranskan hallitukselle maksama takauspalkkio ei alita markkinoiden hintatasoa.

Kilpailukomissaari Neelie Kroesin mukaan AREVA ja TVO eivät kumpikaan ole saaneet kohtuutonta etua valtiontakauksesta, joka ei ole valtiontukea.

TVO on suomalainen sähköntuottaja, jolla on jo toiminnassa kaksi ydinvoimareaktoria. Se teki joulukuussa 2003 AREVA NP:n ja Siemensin muodostaman konsortion kanssa sopimuksen kolmannen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Suomeen. Tämän Olkiluoto 3 -nimisen avaimet käteen -hankkeen kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 3 miljardia euroa. Hankkeen rahoittamiseksi TVO hankki oman pääoman ehtoista rahoitusta osakkailtaan ja otti lainoja. Coface, joka hallinnoi vientiluottovakuutuksia Ranskan hallituksen puolesta, on taannut lainoista yhden, jonka suuruus on 570 miljoonaa euroa. TVO maksaa tästä takauksesta Ranskan hallitukselle takauspalkkion.

Komissio aloitti lokakuussa 2006 kahden kantelun perusteella muodollisen tutkintamenettelyn varmistaakseen, että takaus oli myönnetty markkinaehdoin eikä sisältänyt valtiontukea (ks. IP/06/1456)

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan valtion lainatakaus on tukea, kun se tuottaa etua lainanottajalle. Se voi ensinnäkin antaa lainanottajalle mahdollisuuden saada varoja, joita se ei muutoin olisi pystynyt saamaan. Toiseksi se voi pienentää lainanottajan rahoituskustannuksia alle markkinatason.

Tutkinnan aikana saatujen lisätietojen perusteella komissio päätteli, että Cofacen takaus ei tuota etua TVO:lle. Ensinnäkin komissio totesi, että TVO olisi pystynyt rahoittamaan koko hankkeen ilman valtion puuttumista asiaan. TVO:lla oli hyvä luokitus kansainväliseltä luokituslaitokselta eikä se ollut vaikeuksissa oleva yritys. Lisäksi eräät pankit olivat jo ennen valtiontakauksen myöntämistä sitoutuneet myöntämään riittävän suuruisia lainoja. Lopuksi taatulla lainalla rahoitetaan ainoastaan pieni osuus hankkeesta eikä se muodosta rahoituksen riskialttiinta osaa, jonka myöntävät TVO:n osakkaat.

Komissio tarkasteli myös sitä, pienenivätkö TVO:n rahoituskustannukset valtiontakauksen vaikutuksesta markkinaehtojen mukaisen tason alapuolelle. Se totesi, että taatun lainan kustannukset, mukaan luettuna valtiolle maksettu takauspalkkio, eivät olleet pienemmät kuin TVO:n samana ajankohtana ilman valtiontakausta ottamien lainojen kustannukset.

Komissio tutki myös, tuottiko Ranskan valtion myöntämä takaus etua AREVA NP:lle tekemällä sen tarjouksesta houkuttelevamman vaihtoehdon TVO:lle. Komissio totesi, että näin ei ollut, koska TVO ei valtion toimenpiteen vuoksi saanut rahoitusta edullisemmilla ehdoilla. Lisäksi TVO oli valinnut AREVA NP:n ja Siemensin muodostaman konsortion ennen kuin Cofeca myönsi takauksen.


Side Bar