Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Bryssel den 6 februari 2007

Mobiloperatörer kommer överens om hur man ska skydda barn som använder mobiltelefoner

De ledande europeiska mobiloperatörerna undertecknade idag i Bryssel ett avtal om hur minderåriga mobiltelefonanvändare ska skyddas. Detta avtal, som handlagts av Europeiska kommissionen, är en reaktion på de resultat från kommissionens samråd med allmänheten när det gäller barnsäkerhet och mobiltelefoner som offentliggörs idag. Enligt avtalet ska mobiloperatörerna utarbeta en självreglerande kod senast till i februari 2008.

"Detta avtal är ett viktigt steg för barnsäkerheten," säger Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för telekommunikation och media. "Jag gratulerar mobiltelefonindustrin för att ha vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda minderåriga, vilket visar att en seriös självreglering kan fungera på europeisk nivå. Kommissionen kommer noggrant att följa genomförandet av dagens avtal, som ska ha skett senast i februari 2008.

Viviane Redings initiativ har även lett till att ledande mobiloperatörer kommer att bidra till ett ökat skydd för barnen genom att de går med i ramavtalet European Framework on Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children. I detta nya avtal går operatörerna med på att stödja följande:

  • Åtkomstkontroll för sexuellt innehåll.

• Medvetandehöjande kampanjer för föräldrar och barn.

• Klassificering av kommersiellt innehåll enligt nationella normer för anständighet och lämplighet.

• Bekämpning av olagligt innehåll i mobiltelefoner.

De avtalsslutande parterna till nämnda ramavtal är Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera och Vodafone Limited.

För att genomföra ramavtalet kommer de avtalsslutande operatörerna och innehållsleverantörerna att utarbeta nationella självreglerande uppförandekoder senast till i februari 2008. Kommissionen kommer att övervaka och bedöma dessa koders genomslagskraft efter 12 månader.

Dagens industriavtal utgör resultatet av diskussioner som förts i en högnivågrupp som inrättades av kommissionsledamot Reding i september 2006. Denna grupp som företräder mobiloperatörer, innehållsleverantörer, barnskydds- och konsumentorganisationer och lagstiftare är ett bra exempel på industrins självreglering; den metod som kommissionen föredrar förutsatt att den tillämpas effektivt.

Dagens industriavtal utgör i mångt och mycket ett svar på de frågor som ställdes vid kommissionens samråd med allmänheten om säkrare mobilanvändning som ägde rum 25 juli – 16 oktober 2006 (se IP/06/1059). Vid detta samråd fastställdes, förutom mobiltelefonernas fördelar, exempelvis även följande särskilda risker för barn och ungdomar: mobbning, ungdomsförförelse [eng. sexual grooming for abuse], tillgång till illegalt/skadligt pornografiskt och våldsamt innehåll, och integritetsrisker, särskilt när det gäller olämplig användning av kameratelefoner och lokaliseringstjänster. Det framgick även klart från samrådet att ansvaret för en säker mobiltelefonanvändning bör delas av föräldrar, vårdare, mobiloperatörer och tjänsteleverantörer samt myndigheterna.

Självreglering förefaller för närvarande vara ett lämpligt sätt att skydda barn när det gäller mobiltelefoner, men den måste fortfarande lanseras eller genomföras i alla medlemsstater. Myndigheterna på nationell nivå eller EU-nivå kommer att behöva övervaka utvecklingen noggrant och regelbundet bedöma självregleringens genomslagskraft för att avgöra om offentliga insatser kan komma att krävas.

Dagens undertecknande av ramavtalet (European Framework on Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children) i Bryssel är ett av de viktigare initiativen av alla de initiativ som tas idag för att markera den fjärde temadagen för ett säkrare Internet (Safer Internet Day).

Övriga upplysningar

Ett säkrare Internet och ramavtalet "Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children": http://europa.eu.int/saferinternet

Resultaten från samrådet med allmänheten om en säkrare mobilanvändning: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Pressinformation http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar