Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Brusel 6. februára 2007

Mobilní operátori sa zhodli na ochrane detí používajúcich mobilné telefóny

Vedúci európski mobilní operátori dnes v Bruseli podpísali dohodu o ochrane neplnoletých osôb používajúcich mobilné telefóny. Táto dohoda sprostredkovaná Európskou komisiou reaguje na dnes publikované závery z verejných konzultácií Komisie týkajúcich sa bezpečnosti detí v súvislosti s mobilnými telefónmi. V dohode sa mobilní operátori zaväzujú vytvoriť samoregulačné kódexy do februára 2008.

Táto dohoda je dôležitým krokom na ceste k bezpečnosti detí,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ zodpovedná za telekomunikácie a médiá. „Blahoželám odvetviu mobilných telefónov k podniknutiu krokov na ochranu neplnoletých. Dokazuje to, že na európskej úrovni môže fungovať zodpovedná samoregulácia. Komisia bude veľmi pozorne sledovať skutočné naplnenie dnešnej dohody, ktorého konečný termín je február 2008.

Na základe iniciatívy p. Redingovej budú vedúci mobilní operátori chrániť deti tým, že sa pripoja k Európskemu rámcu bezpečnejšieho používania mobilných telefónov mladšími neplnoletými a deťmi. V tomto novom texte sa operátori dohodli na podpore:

  • kontroly prístupu k obsahu určenému pre dospelých,

• kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti rodičov a detí,

• klasifikácie komerčného obsahu podľa vnútroštátnych noriem slušnosti a vhodnosti,

• boja proti nezákonnému obsahu v mobilných telefónoch.

Signatármi Európskeho rámca bezpečnejšieho používania mobilných telefónov mladšími neplnoletými a deťmi sú Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera a Vodafone Limited.

Na implementáciu európskeho rámca operátori a poskytovatelia obsahu, ktorí sú signatármi dohody, pripravia do februára 2008 vnútroštátne samoregulačné kódexy. Komisia po 12 mesiacoch preskúma a zhodnotí jej účinnosť.

Dnešná dohoda odvetvia je výsledkom rozhovorov vedených v skupine na vysokej úrovni, ktorú komisárka Redingová zostavila v septembri 2006. Táto skupina reprezentujúca mobilných operátorov, poskytovateľov obsahu, organizácie pre ochranu detí a spotrebiteľov a regulačné orgány je dobrým príkladom samoregulácie odvetvia - prístupu, ktorý Komisia v prípade účinnej implementácie uprednostňuje.

Dnešná dohoda odvetvia reaguje na mnohé obavy vyjadrené v odpovediach na Verejné konzultácie Komisie o bezpečnejšom používaní mobilných telefónov, ktoré sa konali od 25. júla do 16. októbra 2006 (pozri IP/06/1059). V týchto konzultáciách boli popri prínosoch mobilných telefónov identifikované aj konkrétne riziká pre mladých ľudí ako napríklad šikanovanie, nadväzovanie kontaktov s deťmi na účely sexuálneho zneužitia, prístup k nezákonnému/škodlivému obsahu zameranému na pornografiu a násilie, ohrozenie súkromia najmä v dôsledku nemiestneho používania mobilov so zabudovanými fotoaparátmi a vyhľadávacích služieb. Z konzultácií jasne vyplynulo aj to, že o zodpovednosť za bezpečné používanie mobilov by sa mali deliť rodičia, opatrovatelia, mobilní operátori a poskytovatelia služieb spolu s verejnými orgánmi.

Samoregulácia sa v súčasnosti chápe ako potenciálne vhodný spôsob zabezpečenia ochrany detí používajúcich mobilné telefóny. Je ju však treba implementovať a začať využívať vo všetkých členských štátoch EÚ. Verejné orgány na vnútroštátnej alebo európskej úrovni budú musieť pozorne sledovať vývoj a pravidelne hodnotiť účinnosť samoregulácie, aby bolo možné posúdiť, či nie je potrebná verejná intervencia.

Dnešné podpísanie Európskeho rámca bezpečnejšieho používania mobilných telefónov mladšími neplnoletými a deťmi v Bruseli je kľúčovou udalosťou medzi mnohými ostatnými, ktoré sa odohrávajú na celom svete v súvislosti so zajtrajším štvrtým „dňom bezpečného internetu“.

Ďalšie informácie

Bezpečnejší internet a rámcová dohoda o „bezpečnejšom používaní mobilných telefónov mladšími neplnoletými a deťmi“: http://europa.eu.int/saferinternet

Závery z verejných konzultácií týkajúcich sa bezpečnejšieho používania mobilných telefónov: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Materiály pre tlač http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar