Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Bruksela, dnia 6 lutego 2007 r.

Operatorzy sieci uzgadniają ochronę dzieci używających telefonów komórkowych

Główni europejscy operatorzy sieci komórkowych podpisali dziś w Brukseli porozumienie na rzecz ochrony nieletnich korzystających z telefonów komórkowych. Wynegocjowane przy pośrednictwie Komisji Europejskiej porozumienie wychodzi naprzeciw opublikowanym dziś wynikom konsultacji w tej sprawie i przewiduje, że do lutego 2008 r. operatorzy sieci opracują kodeksy samoregulacji.

Porozumienie to jest ważnym krokiem służącym ochronie dzieci”, stwierdziła Viviane Reding, odpowiedzialna za telekomunikację i media komisarz UE. „Gratuluję branży podjęcia odpowiedniej decyzji, która potwierdza możliwość odpowiedzialnej samoregulacji na szczeblu europejskim. Komisja będzie dokładnie śledzić realizację podpisanego dzisiaj porozumienia, które ma zostać wdrożone do lutego 2008 r.”

Odpowiadając na inicjatywę komisarz Reding, główni operatorzy komórkowi podejmą działania służące ochronie dzieci przystępując do europejskiego porozumienia na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. W dokumencie tym operatorzy zobowiązują się wspierać:

  • kontrolę dostępu do treści przeznaczonych dla dorosłych;

• kampanie informacyjne skierowane do rodziców i dzieci;

• klasyfikację treści komercyjnych według krajowych standardów przyzwoitości i dobrych obyczajów;

• zwalczanie naruszających prawo treści w sieciach komórkowych.

Porozumienie podpisały następujące podmioty: Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera oraz Vodafone Limited.

Celem wprowadzenia porozumienia w życie jego sygnatariusze opracują do lutego 2008 r. krajowe kodeksy samoregulacji. Komisja będzie obserwować ten proces i po upływie roku dokona oceny jego wyników.

Podpisane dzisiaj porozumienie stanowi rezultat dyskusji prowadzonych przez grupę wysokiego szczebla, powołaną przez komisarz Reding we wrześniu 2006 r. Grupa ta, obejmująca operatorów sieci komórkowych, dostawców treści, organizacje działające na rzecz ochrony dzieci oraz organizacje konsumenckie, a także organy regulacyjne, stanowi dobry przykład branżowej samoregulacji, która – jeśli zapewnić można jej skuteczne wdrożenie – jest podejściem preferowanym przez Komisję.

Osiągnięte dzisiaj porozumienie branżowe stanowi odpowiedź na liczne obawy wyrażone w trakcie zorganizowanych przez Komisję publicznych konsultacji dotyczących bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, które odbyły się między 25 lipca a 16 października 2006 r. (zob. IP/06/1059). Obok korzyści, jakie płyną z korzystania z telefonów komórkowych, konsultacje te pozwoliły także określić szczególne zagrożenia dla młodych ludzi, takie jak prześladowanie i zastraszanie, uwodzenie jako wstęp do wykorzystania seksualnego, dostęp do nielegalnych lub szkodliwych, brutalnych i pornograficznych treści oraz zagrożenia dla prywatności, związane zwłaszcza z niewłaściwym używaniem telefonów wyposażonych w kamery i z usług lokalizacyjnych. Z konsultacji wynika również, że odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie telefonów komórkowych powinna spoczywać wspólnie na rodzicach i opiekunach, operatorach sieci i dostawcach treści oraz na władzach publicznych.

Samoregulacja jest obecnie uważana za potencjalnie właściwy sposób zapewnienia ochrony dzieci korzystających z telefonów komórkowych. Wymaga ona jednak wprowadzenia w życie we wszystkich państwach członkowskich UE. Władze publiczne na szczeblu krajowym i europejskim będą musiały dokładnie obserwować rozwój sytuacji i regularnie oceniać skuteczność samoregulacji, tak by móc podjąć decyzję o ewentualnej interwencji.

Podpisanie w Brukseli europejskiego porozumienia na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież jest jednym z wielu wydarzeń zaplanowanych na całym świecie w ramach odbywającego się dziś po raz czwarty Dnia Bezpiecznego Internetu.

Szczegółowe informacje

Inicjatywa „Bezpieczny Internet” oraz porozumienie na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież: http://europa.eu.int/saferinternet

Wyniki publicznych konsultacji poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z telefonów komórkowych: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Materiały prasowe: http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar