Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Brussel, 6 februari 2007

Exploitanten van mobiele netwerken akkoord over veilig GSM-gebruik bij kinderen

De grootste Europese exploitanten van mobiele netwerken hebben vandaag in Brussel een akkoord ondertekend over de bescherming van minderjarigen bij GSM-gebruik. Dit akkoord, waarbij de Europese Commissie een bemiddelende rol heeft gespeeld, is een reactie op de bevindingen van de openbare raadpleging van de Commissie over veiligheid van kinderen en mobiele telefoons, die vandaag zijn gepubliceerd. In het akkoord verbinden de exploitanten van mobiele netwerken zich ertoe om zelfreguleringscodes te ontwikkelen tegen februari 2008.

"Dit akkoord is een belangrijke stap voor de veiligheid van kinderen," zei Viviane Reding, EU-Commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Ik feliciteer de mobiele telefoonsector met de vooruitgang die is geboekt in de bescherming van minderjarigen. Dit toont aan dat verantwoordelijke zelfregulering op Europees niveau kan werken. De Commissie zal de doeltreffende tenuitvoerleging van het akkoord van vandaag, die ten laatste in februari 2008 moet zijn afgerond, zeer nauwlettend volgen."

Dankzij het initiatief van mevrouw Reding zullen de mobiele exploitanten bijdragen tot de bescherming van kinderen door zich aan te sluiten bij een Europees kader voor veiliger GSM-gebruik bij tieners en kinderen. In die nieuwe tekst verbinden de exploitanten zich ertoe om de volgende maatregelen te steunen:

  • toegangscontrole voor inhoud die niet geschikt is voor minderjarigen;

• bewustmakingscampagnes voor ouders en kinderen;

• classificatie van commerciële inhoud volgens nationale fatsoens- en geschiktheidsnormen;

• de strijd tegen illegale inhoud op mobiele telefoons.

Het Europees kader voor veiliger GSM-gebruik bij tieners en kinderen is ondertekend door Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera en Vodafone Limited.

Om het Europees kader ten uitvoer te leggen, zullen de mobiele exploitanten en aanbieders van inhoud die het kader hebben ondertekend, nationale zelfreguleringscodes ontwikkelen tegen februari 2008. De Commissie zal de doeltreffendheid ervan volgen en na 12 maanden beoordelen.

De sectorale overeenkomst van vandaag is het resultaat van besprekingen die in september 2006 zijn gehouden in een EU-werkgroep op hoog niveau, opgericht door Commissaris Reding. Deze groep - die exploitanten van mobiele netwerken, aanbieders van inhoud, organisaties voor kinderbescherming, verbruikersorganisaties en regelgevende instanties vertegenwoordigt - is een mooi voorbeeld van sectorale zelfregulering, een aanpak die de Commissie aanmoedigt mits hij op efficiënte wijze wordt uitgevoerd.

Het sectorale akkoord van vandaag komt tegemoet aan vele punten van zorg die naar voren zijn gekomen uit de antwoorden op de openbare raadpleging van de Commissie over veiliger GSM-gebruik die werd gehouden van 25 juli tot 16 oktober 2006 (zie IP/06/1059). Bij deze raadpleging werden naast de voordelen van de GSM ook bijzondere risico's voor jongeren vastgesteld, zoals: intimidatie, kinderlokkerij met het oog op misbruik, toegang tot illegale/schadelijke pornografische en gewelddadige inhoud, risico's met betrekking tot de privacy, voornamelijk door ongepast gebruik van webcams en locatiediensten. Uit de raadpleging is eveneens gebleken dat de verantwoordelijkheid voor een veilig gebruik van mobiele telefoons dient te worden gedeeld door ouders en verzorgers, exploitanten van mobiele netwerken en dienstverleners, en door de overheid.

Zelfregulering wordt momenteel gezien als een mogelijk geschikte manier om de bescherming van kinderen bij GSM-gebruik te waarborgen. Het idee moet echter nog ingang vinden in alle EU-lidstaten. De overheden op nationaal en EU-niveau dienen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en regelmatig de doeltreffendheid van zelfregulering te evalueren om na te gaan of maatregelen van de overheid nodig zijn.

De ondertekening vandaag in Brussel van het Europees kader voor veiliger GSM-gebruik bij tieners en kinderen is een essentieel initiatief, naast de vele andere die vandaag in de hele wereld plaatsvinden, in het kader van de vierde "dag voor een veiliger internet".

Verdere informatie

Veiliger internet en de kaderovereenkomst over "Veiliger GSM-gebruik bij tieners en kinderen": http://europa.eu.int/saferinternet

Bevindingen van de openbare raadpleging over veiliger GSM-gebruik: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Persdossier: http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar