Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Briselē, 2007. gada 6. februārī

Mobilo sakaru operatori vienojas par to, kā aizsargāt bērnus, kuri lieto mobilos tālruņus

Eiropas vadošie mobilo sakaru operatori šodien Briselē parakstīja vienošanos par to, kā aizsargāt nepilngadīgos, kuri lieto mobilos tālruņus. Šī vienošanās, kura tika panākta ar Eiropas Komisijas starpniecību, ir atbilde uz šodien publicētajiem rezultātiem, ko atklājusi Komisijas veiktā sabiedriskā apspriešana par bērnu drošību un mobilajiem tālruņiem. Mobilo sakaru operatori ir vienojušies līdz 2008. gada februārim izstrādāt pašregulējošus noteikumus.

Šī vienošanās ir ievērojams pasākums bērnu drošības uzlabošanā,” teica Vivjena Redinga (Viviane Reding), ES komisāre, kas atbild par telesakariem un plašsaziņas līdzekļiem. „Mobilo tālruņu nozares pārstāvju vēlme pievērsties nepilngadīgo aizsardzībai ir apsveicama. Tas pierāda, ka ES mērogā ir iespējams atbildīgs pašregulējums. Komisija cieši uzraudzīs to, kā tiks pildīta šodienas vienošanās, kas īstenojama līdz 2008. gada februārim.”

Atsaucoties uz Redingas kundzes iniciatīvu, vadošie mobilo sakaru operatori veiks bērnu aizsardzības pasākumus, izveidojot Eiropas vienošanos par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem. Šajā jaunajā dokumentā mobilo sakaru operatori ir vienojušies atbalstīt:

  • kontroli pār piekļuvi satura pakalpojumiem, kas domāti pieaugušajiem;

• vecāku un bērnu informēšanas pasākumus;

• komerciālo satura pakalpojumu klasifikāciju atbilstīgi valstu standartiem attiecībā uz piedienīgumu un piemērotību;

• nelegāla satura apkarošanu mobilo sakaru nozarē.

Eiropas vienošanos par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem parakstīja Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A, Telenor, TeliaSonera un Vodafone Limited.

Lai īstenotu Eiropas vienošanos, to parakstījušie mobilo sakaru operatori un satura pakalpojumu nodrošinātāji līdz 2008. gada februārim izstrādās pašregulējošus valsts noteikumus. Komisija uzraudzīs vienošanās īstenošanu un pēc 12 mēnešiem novērtēs tās efektivitāti.

Šodien panāktā nozares pārstāvju vienošanās ir komisāres Redingas 2006. gada septembrī nodibinātās augsta līmeņa darba grupas diskusiju rezultāts. Šī grupa, kuras darbā piedalījās mobilo sakaru operatori, satura pakalpojumu nodrošinātāji, bērnu aizsardzības un patērētāju organizāciju un regulatoru pārstāvji, ir labs nozares pašregulācijas piemērs, un Komisija atbalsta šo metodi, ja tā tiek efektīvi īstenota.

Šodien panāktā nozares pārstāvju vienošanās ir atbilde uz daudzām bažām, kuras tika paustas Komisijas veiktajā sabiedriskajā apspriešanā par mobilo tālruņu drošāku lietošanu, kas notika no 2006. gada 25. jūlija līdz 16. oktobrim (sk. IP/06/1059). Šī apspriešana ne tikai norādīja mobilo tālruņu lietošanas priekšrocības, bet arī atklāja īpašus riskus, ar ko jāsaskaras jauniem cilvēkiem, piemēram, iebiedēšana, seksuāla uzmākšanās ļaunprātīgas izmantošanas nolūkā, piekļuve nelegālam/kaitīgam pornogrāfiska un vardarbīga rakstura saturam, privātās dzīves apdraudējums, jo īpaši neatbilstoši izmantojot telefonus ar kameru un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus. Apspriešana arī skaidri norādīja, ka atbildība par mobilo tālruņu drošu lietošanu dalīti jāuzņemas gan vecākiem un aprūpētājiem, gan mobilo sakaru operatoriem un satura pakalpojumu nodrošinātājiem, kā arī valsts iestādēm.

Šobrīd pašregulējums tiek uzskatīts par iespējami piemērotu veidu, kā nodrošināt bērnu aizsardzību saistībā ar mobilo tālruņu lietošanu. Tomēr tas vēl arvien jāizstrādā vai jāīsteno visās ES dalībvalstīs. Iestādēm gan valsts, gan ES mērogā būs rūpīgi jāuzrauga notikumu gaita un regulāri jāizvērtē pašregulējuma efektivitāte, lai izlemtu, vai ir nepieciešama valsts iestāžu iejaukšanās.

Šodien Briselē parakstītā Eiropas vienošanās par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem ir ievērojams pasākums līdz ar daudziem citiem, kas šodien notiek visā pasaulē, lai atzīmētu ceturto „Dienu par drošāku internetu”.

Papildinformācija

„Par drošāku internetu” un Eiropas vienošanās „Par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem”: http://europa.eu.int/saferinternet

Konstatējumi pēc sabiedriskās apspriešanas par mobilo tālruņu drošāku lietošanu: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Informācija presei: http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar