Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Briuselis, 2007 m. vasario 6 d.

Judriojo ryšio operatoriai susitarė dėl nepilnamečių mobiliųjų telefonų naudotojų apsaugos

Pirmaujantys Europos judriojo ryšio operatoriai šiandien Briuselyje pasirašė susitarimą dėl nepilnamečių mobiliųjų telefonų naudotojų apsaugos. Šiuo susitarimu, kurio šalims tarpininkavo Europos Komisija, reaguojama į šiandien paskelbtus viešų Komisijos konsultacijų dėl vaikų apsaugos ir mobiliųjų telefonų rezultatus. Susitarime judriojo ryšio operatoriai įsipareigoja iki 2008 m. vasario mėn. parengti savireguliacijos kodeksus.

Šis susitarimas – tai svarbus žingsnis užtikrinant vaikų apsaugą, – teigė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Sveikinu mobiliųjų telefonų pramonės atstovus už pastangas apsaugoti nepilnamečius. Šis pavyzdys rodo, kad patikima Europos lygmens savireguliacija įmanoma. Komisija labai atidžiai stebės, kad šiandienos susitarimas, galiosiantis iki 2008 m. vasario mėn., būtų tinkamai įgyvendinamas.

Ponios Reding iniciatyva pirmaujantys judriojo ryšio operatoriai, siekdami apsaugoti vaikus, pasirašė Europos pagrindų susitarimą dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu. Šiame naujame tekste rašoma, kad operatoriai sutinka remti:

  • galimybės naudotis suaugusiems skirtu turiniu kontrolės priemones;

• tėvų ir vaikų informavimo kampanijas;

• komercinio turinio skirstymą pagal nacionalines padorumo ir tinkamumo normas;

• kovą su nelegaliu mobiliųjų telefonų turiniu.

Europos pagrindų susitarimą dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu pasirašė Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera ir Vodafone Limited.

Siekdami įgyvendinti Europos pagrindų susitarimą, jį pasirašę operatoriai ir informacijos turinio kūrėjai iki 2008 m. vasario mėn. parengs nacionalinius savireguliacijos kodeksus. Po 12 mėnesių Komisija tikrins ir vertins jų efektyvumą.

Šiandien pasirašytas pramonės susitarimas išaugo iš 2006 m. rugsėjo mėn. Komisijos narės Reding sudarytos aukšto lygio darbo grupės diskusijų. Ši grupė, sudaroma judriojo ryšio operatorių, informacijos turinio kūrėjų, vaikų apsaugos bei vartotojų organizacijų ir priežiūros institucijų atstovų, yra geras pramonės savireguliacijos pavyzdys; tokiai efektyviai įgyvendinamai savireguliacijai Komisija teikia pirmenybę.

Šiandien pasirašytame pramonės susitarime atsižvelgiama į daugelį problemų, iškeltų 2006 m. liepos 25 – spalio 16 d. Komisijos surengtose viešose konsultacijose dėl saugesnio naudojimosi judriuoju ryšiu (žr. IP/06/1059). Konsultacijose, be mobiliųjų telefonų privalumų, paminėti konkretūs jaunimui kylantys pavojai, pavyzdžiui: bauginimas, seksualinis viliojimas siekiant išnaudoti, prieiga prie nelegalaus ir (arba) žalingo turinio, pavojus asmens privatumui, ypač dėl netinkamo naudojimosi telefonais su fotoaparatu ir buvimo vietos nustatymo paslaugomis. Be to, konsultuojantis paaiškėjo, kad atsakomybę už saugų naudojimąsi mobiliaisiais telefonais turėtų pasidalyti tėvai ir globėjai, judriojo ryšio operatoriai ir paslaugų tiekėjai, taip pat valdžios institucijos.

Šiuo metu savireguliacija yra vertinama kaip viena iš galimų priemonių mobiliuosius telefonus naudojančių vaikų apsaugai užtikrinti. Tačiau ji dar turi būti įdiegta ar įgyvendinta visose ES valstybėse narėse. Nacionalinio ir ES lygmens valdžios institucijos turės atidžiai stebėti įvykių raidą, reguliariai vertinti savireguliacijos efektyvumą ir nustatyti, ar nederėtų imtis kokių nors veiksmų.

Šiandien Briuselyje pasirašytas Europos pagrindų susitarimas dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu – tai svarbus įvykis greta daugelio kitų visame pasaulyje rengiamų renginių ketvirtajai „Saugesnio interneto dienai“ paminėti.

Daugiau informacijos

Saugesnis internetas ir Pagrindų susitarimas dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu http://europa.eu.int/saferinternet

Viešų konsultacijų dėl saugesnio naudojimosi judriuoju ryšiu išvados http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Medžiaga spaudai http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar