Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Bryssel 6. helmikuuta 2007

Matkapuhelinoperaattorit sopivat matkapuhelimia käyttävien lasten suojelusta

Euroopan johtavat matkapuhelinoperaattorit allekirjoittivat tänään Brysselissä sopimuksen matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelusta. Tässä komission aloitteesta tehdyssä sopimuksessa otetaan huomioon lasten turvallisuutta matkapuhelinten käyttäjinä koskeneen komission järjestämän julkisen kuulemisen tulokset, jotka julkaistiin tänään. Matkapuhelinoperaattorit sitoutuvat vahvistamaan helmikuuhun 2008 mennessä itsesääntelyä koskevat säännöt.

Tämä sopimus on lasten turvallisuuden kannalta tärkeä edistysaskel”, totesi televiestinnästä ja mediasta vastaava komissaari Viviane Reding. ”On hyvä asia, että matkapuhelinteollisuudessa saavutetaan edistystä alaikäisten suojelun saralla. Se on osoitus siitä, että vastuullinen itsesääntely voi toimia Euroopan tasolla. Komissio aikoo seurata erittäin tiiviisti tänään tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa, jonka määräaika on helmikuussa 2008.”

Johtavat matkapuhelinoperaattorit sitoutuvat komissaari Redingin aloitteesta suojelemaan lasten turvallisuutta allekirjoittamalla lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen. Tässä uudessa asiakirjassa operaattorit sopivat tukevansa:

  • aikuisille suunnattuun sisältöön pääsyn valvontaa

• vanhemmille ja lapsille suunnattuja tiedotuskampanjoita

• kaupallisen sisällön luokittelua säädyllisyyteen ja sopivuuteen liittyvien kansallisten vaatimusten mukaisesti

• matkapuhelinten laittoman sisällön torjuntaa.

Lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen allekirjoittajia ovat Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera ja Vodafone Limited.

Asiakirjan allekirjoittaneet operaattorit ja sisällöntarjoajat vahvistavat helmikuuhun 2008 mennessä kansalliset itsesääntelysäännöt. Komissio seuraa näiden sääntöjen täytäntöönpanoa ja laatii niiden tehokkuudesta arvion 12 kuukautta myöhemmin.

Matkapuhelinalalla tänään tehty sopimus on seurausta komissaari Redingin syyskuussa 2006 asettamassa korkean tason työryhmässä käydyistä keskusteluista. Tämä työryhmä, joka edustaa matkapuhelinoperaattoreita, sisällöntarjoajia, lastensuojelu- ja kuluttajajärjestöjä sekä lainsäätäjiä, on hyvä esimerkki yritysten itsesääntelystä, joka on tehokkaasti toteutettuna komission suosima lähestymistapa.

Tämänpäiväinen sopimus on vastaus moniin huolenaiheisiin, jotka tulivat esille komission 25. heinäkuuta ja 16. lokakuuta 2006 välisenä aikana toteuttamassa matkapuhelimen turvallisempaa käyttöä käsitelleessä julkisessa kuulemisessa (ks. IP/06/1059). Sen yhteydessä määriteltiin matkapuhelinten tarjoamien etujen ohella myös erityisiä nuoriin kohdistuvia riskejä, joita ovat esimerkiksi kiusaaminen, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä manipulointi, pääsy laittomaan/haitalliseen pornografiseen ja väkivaltaiseen sisältöön sekä yksityisyyteen liittyvät riskit, jotka ovat sidoksissa erityisesti kamerapuhelinten ja paikantamispalveluiden asiattomaan käyttöön. Lisäksi kuulemisessa tuli selväksi, että vastuu matkapuhelinten turvallisesta käytöstä olisi jaettava vanhempien ja huoltajien, matkapuhelinoperaattorien ja palvelujen tarjoajien sekä viranomaisten kesken.

Itsesääntely katsotaan tällä hetkellä potentiaalisesti soveltuvaksi keinoksi varmistaa lasten suojelu matkapuhelinten käyttäjinä. Se on kuitenkin vielä käynnistettävä tai pantava täytäntöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Kansallisten ja EU-tason viranomaisten on seurattava itsesääntelyn kehitystä tiiviisti ja arvioitava säännöllisin väliajoin sen tehokkuutta päättääkseen, onko alalla tarpeen toteuttaa julkisen vallan toimia.

Lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen tämänpäiväinen allekirjoittaminen Brysselissä on merkittävä tapahtuma niiden monien tapahtumien joukossa, joita järjestetään tänään ympäri maailmaa neljännen Turvallisempi Internet -päivän yhteydessä.

Lisätietoja

Turvallisempi Internet ja lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskeva puitesopimus: http://europa.eu.int/saferinternet

Tietoja matkapuhelimen turvallisempaa käyttöä käsitelleestä julkisesta kuulemisesta: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Lehdistöpaketti http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar