Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Brüssel, 6. veebruar 2007

Mobiilsideoperaatorid lepivad kokku, kuidas kaitsta lapsi seoses mobiiltelefonide kasutamisega

Euroopa juhtivad mobiilsideoperaatorid allkirjastasid täna Brüsselis kokkuleppe, mis käsitleb alaealiste kaitset seoses mobiiltelefonide kasutamisega. Kõnealuses kokkuleppes, mille vahendaja on Euroopa Komisjon, võetakse arvesse täna avaldatud laste ohutust ja mobiiltelefone käsitleva komisjoni avaliku arutelu tulemusi. Kokkuleppega kohustuvad mobiilsideoperaatorid töötama 2008. aasta veebruariks välja isereguleerivad eeskirjad.

Käesolev kokkulepe on oluline samm seoses laste ohutusega,” sõnas ELi telekommunikatsiooni ja meedia volinik Viviane Reding. „On tervitatav, et mobiiltelefonitööstus tegeleb alaealiste kaitsega. See näitab, et vastutusrikas iseregulatsioon võib Euroopa tasandil töötada. Komisjon jälgib tähelepanelikult täna sõlmitud 2008. aasta veebruari tähtajaga kokkuleppe tõhusat rakendamist.

Volinik Redingi algatust järgides ühinevad juhtivad mobiilsideoperaatorid laste kaitsmiseks Euroopa raamistikuga mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt. Sellega seoses on operaatorid valmis toetama:

  • täiskasvanutele mõeldud infosisule juurdepääsu kontrolli;

• vanematele ja lastele suunatud teadlikkuse tõstmise kampaaniaid;

• kaubandusliku infosisu klassifitseerimist vastavalt kõlblust ja sobilikkust käsitlevatele riiklikele standarditele;

• mobiiltelefonide ebaseadusliku infosisu vastast võitlust.

Mobiiltelefonide turvalisema kasutamise Euroopa raamistiku on allkirjastanud Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera ning Vodafone Limited.

Euroopa raamistiku rakendamiseks töötavad allkirjastanud operaatorid ja infosisu pakkujad 2008. aasta veebruariks välja riiklikud isereguleerivad eeskirjad. Komisjon jälgib ja hindab eeskirjade tõhusust 12 kuu möödumisel.

Tööstusharu tänane kokkulepe on 2006. aasta septembris volinik Redingi loodud kõrgetasemelise töörühma arutelude tulemus. Mobiilsideoperaatoreid, infosisu pakkujaid, lastekaitse- ja tarbijaorganisatsioone ning seadusandjaid esindav töörühm on hea näide tööstuse iseregulatsioonist – lähenemisviis, mida komisjon selle tõhusal rakendamisel toetab.

Tööstusettevõtete tänane kokkulepe vastab paljudele küsimustele, mis kerkisid esile 25. juulist kuni 16. oktoobrini 2006 toimunud komisjoni algatatud turvalisema mobiiltelefonide kasutamise avaliku arutelu raames (vt IP/06/1059). Kõnealuse arutelu käigus tuvastati lisaks mobiiltelefonide eelistele ka konkreetseid noortega seonduvaid ohte, näiteks kiusamine, seksuaalne lähenemine kuritarvitamise eesmärgil, ebaseaduslikule/kahjulikule pornograafilisele ja vägivaldsele infosisule juurdepääs ning eraelu puutumatusega seotud ohud, eriti kaameratelefonide ja asukoha määramise teenuste kohatu kasutamise tõttu. Arutelu käigus selgus ka, et vastutus mobiiltelefonide turvalisema kasutamise eest peaks olema jagatud vanemate ja hooldajate, mobiilsideoperaatorite, teenuseosutajate ja ka ametiasutuste vahel.

Iseregulatsiooni peetakse praegu potentsiaalselt sobivaks viisiks, et tagada laste kaitse seoses mobiiltelefonide kasutamisega. Kuid iseregulatsioon peab käivituma ja rakenduma kõikides ELi liikmesriikides. Riiklikud ja ELi tasandi ametiasutused peavad tähelepanelikult jälgima arenguid ning regulaarselt hindama iseregulatsiooni tõhusust, et otsustada, kas riiklik sekkumine võib osutuda vajalikuks.

Mobiiltelefonide turvalisema kasutamise Euroopa raamistiku tänane allkirjastamine Brüsselis on üks paljudest olulistest ülemaailmsetest sündmustest, millega tähistatakse neljandat turvalisema Interneti päeva.

Lisateave:

Turvalisem Internet ning raamkokkulepe „Mobiiltelefonide ohutum kasutamine teismeliste ja laste poolt”: http://europa.eu.int/saferinternet

Turvalisema mobiiltelefonide kasutamise avaliku arutelu tulemused: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Pressimaterjalid: http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar