Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2007

Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας συμφωνούν για τον τρόπο προστασίας των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα

Κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας υπέγραψαν σήμερα στις Βρυξέλλες συμφωνία σχετικά με τον τρόπο προστασίας των ανηλίκων που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Η συμφωνία αυτή, με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκρίνεται στις διαπιστώσεις του δημόσιου διαλόγου της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και τα κινητά, oι οποίες δημοσιεύθηκαν σήμερα. Στη συμφωνία οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν κώδικες αυτορρύθμισης μέχρι το Φεβρουάριο του 2008.

«Η παρούσα συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια του παιδιού,» δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες και τα μέσα. «Συγχαίρω τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας για την πρόοδο στην προστασία των ανηλίκων. Η πρόοδος αυτή δείχνει ότι η υπεύθυνη αυτορρύθμιση είναι δυνατό να αποδώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή θα επιτηρήσει από πολύ κοντά την αποτελεσματική εφαρμογή της σημερινής συμφωνίας, για την οποία η καταληκτική χρονολογία είναι ο Φεβρουάριος του έτους 2008».

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της κας Reding, οι εξέχουσες αυτές επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας θα βελτιώσουν την προστασία των παιδιών προσχωρώντας σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά. Στο νέο αυτό κείμενο οι επιχειρήσεις συμφωνούν όσον αφορά τη στήριξη:

  • στον έλεγχο πρόσβασης σε υλικό που αφορά ενηλίκους·

• σε εξορμήσεις ευαισθητοποίησης για γονείς και παιδιά·

• στην κατάταξη υλικού εμπορικού χαρακτήρα με βάση εθνικά πρότυπα ευπρέπειας και καταλληλότητας·

• στην καταπολέμηση παράνομου υλικού για κινητά τηλέφωνα.

Οι συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά είναι οι: Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, όμιλος Deutsche Telekom, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, όμιλος Orange, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera και Vodafone Limited.

Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και οι παροχείς υλικού θα αναπτύξουν εθνικούς κώδικες αυτορρύθμισης μέχρι το Φεβρουάριο του 2008. Η Επιτροπή θα επιτηρεί και θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του πλαισίου μετά από 12 μήνες.

Η σημερινή κλαδική συμφωνία είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων που έλαβαν χώρα σε ομάδα υψηλού επιπέδου η οποία συγκροτήθηκε από την επίτροπο κα Reding το Σεπτέμβριο του 2006. Η ομάδα αυτή, όπου αντιπροσωπεύονται επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, παροχείς υλικού, οργανώσεις για την προστασία του παιδιού και οργανώσεις καταναλωτών καθώς και ρυθμιστικά όργανα, αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα αυτορρύθμισης κλάδου, προσέγγιση υπέρ της οποίας τάσσεται η Επιτροπή, εφόσον η προσέγγιση αυτή εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

Η σημερινή κλαδική συμφωνία αποκρίνεται σε πολλές από τις ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν σε απαντήσεις κατά το δημόσιο διάλογο της Επιτροπής για ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων, που πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου του 2006 (βλ. IP/06/1059). Στον εν λόγω διάλογο, μαζί με τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι κίνδυνοι για νέους όπως: εκφοβισμός, δόλια σεξουαλική προσέγγιση, πρόσβαση σε παράνομο/επιβλαβές υλικό με πορνογραφία και βιαιότητες, κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα οφειλόμενοι ειδικά σε μη ενδεδειγμένη χρήση τηλεφώνων με φωτογραφική μηχανή και με υπηρεσίες εντοπισμού. Επίσης, ο διάλογος κατέστησε σαφές ότι οι ευθύνες για την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να αναληφθούν από κοινού από γονείς και κηδεμόνες, επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας και παροχείς υπηρεσιών καθώς και τις δημόσιες αρχές.

Επί του παρόντος η αυτορρύθμιση θεωρείται ως δυνητικώς κατάλληλος τρόπος εξασφάλισης της προστασίας των παιδιών όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα. Παραμένει πάντως η ανάγκη δρομολόγησής της ή εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη. Οι δημόσιες αρχές σε επίπεδο εθνικό και ΕΕ πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις προσεκτικά και να αξιολογούν κατά τακτά διαστήματα την αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης, προκειμένου να κριθεί κατά πόσο θα ήταν ενδεχόμενο να απαιτηθεί δημόσια επέμβαση.

Η υπογραφή σήμερα στις Βρυξέλλες του ευρωπαϊκού πλαισίου για ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων από εφήβους ετών και παιδιά αποτελεί πρωταρχικής σημασίας γεγονός μεταξύ του πλήθους άλλων που λαμβάνουν σήμερα χώρα παγκοσμίως στο πλαίσιο της τετάρτης «Ημέρας για ασφαλέστερο Διαδίκτυο».

Περαιτέρω ενημέρωση

Ασφαλέστερο Διαδίκτυο και η συμφωνία πλαίσιο για την «ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά»: http://europa.eu.int/saferinternet

Διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά το δημόσιο διάλογο για την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/
Ανακοινωθέντα τύπου

http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar