Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

V Bruselu dne 6. února 2007

Mobilní operátoři se dohodli, jak ochránit děti používající mobilní telefony

Přední evropští mobilní operátoři dnes v Bruselu podepsali dohodu o ochraně mladistvých, kteří používají mobilní telefony. Tato dohoda, zprostředkovaná Evropskou komisí, vychází ze závěrů veřejné diskuse organizované Komisí o bezpečnosti dětí v souvislosti s mobilními telefony, které byly dnes zveřejněny. V dohodě se mobilní operátoři zavazují, že do února roku 2008 vytvoří samoregulační kodexy.

„Tato dohoda je důležitým krokem na cestě k zajištění bezpečnosti dětí,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace a sdělovací prostředky. „Blahopřeji odvětví mobilních telefonů k pokroku v úsilí o ochranu mladistvých. Ukazuje se, že zodpovědná seberegulace může fungovat na evropské úrovni. Komise bude velmi pečlivě sledovat účinnou realizaci dnešní dohody, která má být završena v únoru roku 2008.“

Z podnětu paní Redingové budou přední mobilní operátoři chránit děti tím, že se připojí k Evropskému rámci pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi. V tomto novém rámci se operátoři dohodli na podpoře:

  • kontroly přístupu k obsahu určenému dospělým;

• osvětových kampaní pro rodiče a děti;

• klasifikace komerčního obsahu podle vnitrostátních norem mravnosti a vhodnosti;

• boje proti nezákonnému obsahu v mobilních telefonech.

Svým podpisem se k Evropskému rámci pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi připojily společnosti Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera a Vodafone Limited.

Aby mohl být Evropský rámec zaveden do praxe, vypracují do února 2008 operátoři a poskytovatelé obsahu, kteří dohodu podepsali, vnitrostátní samoregulační kodexy. Komise bude postup sledovat a po 12 měsících posoudí jeho účinnost.

Dnešní dohoda odvětví je výsledkem rozhovorů probíhajících ve skupině na nejvyšší úrovni, kterou komisařka Redingová ustanovila v září roku 2006. Tato skupina, v níž jsou zastoupeni mobilní operátoři, poskytovatelé obsahu, organizace na ochranu dětí a spotřebitelů a regulační orgány, je dobrým příkladem sebekontroly odvětví, koncepce, kterou Komise podporuje, je-li prováděna účinně.

Dnešní dohoda je odpovědí na mnohé obavy vyjádřené v reakci na veřejnou diskusi o bezpečnějším používání mobilních telefonů, kterou Komise pořádala v době od 25. července do 16. října 2006 (viz IP/06/1059). V této diskusi byla kromě výhod mobilních telefonů stanovena zvláštní rizika ohrožující mládež, například: šikana, navazování známostí za účelem sexuálního zneužití, přístup k nezákonným / škodlivým pornografickým a násilnickým obsahům ohrožujícím soukromí dětí, zejména v důsledku nevhodného používání telefonů se zabudovanými fotoaparáty a zaměřovacích služeb. Z diskuse rovněž jasně vyplynulo, že odpovědnost za bezpečné užívání mobilních telefonů by měli stejným dílem nést rodiče a pečovatelé, mobilní operátoři a poskytovatelé služeb, jakož i veřejné orgány.

Samoregulace je v současné době považována za potenciálně vhodný způsob zajištění ochrany dětí používajících mobilní telefony. Je však třeba ji nadále prosazovat v praxi ve všech členských státech EU. Veřejné orgány na úrovni jednotlivých členských států i EU musí pečlivě sledovat vývoj a pravidelně vyhodnocovat účinnost samoregulace, aby mohly posoudit nutnost případného veřejného zásahu.

Dnešní podpis Evropského rámce pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi v Bruselu je událostí klíčového významu v kontextu mnoha dalších akcí, které se dnes konají u příležitosti čtvrtého „Dne bezpečnějšího internetu“.

Další informace

Bezpečnější internet a rámcová dohoda o „bezpečnějším používání mobilních telefonů mladistvými a dětmi“: http://europa.eu.int/saferinternet

Závěry z veřejné diskuse o bezpečnějším používání mobilních telefonů: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Informace pro tisk http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

MEMO/07/44


Side Bar