Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/139

Брюксел, 6 февруари 2007 г.

Мобилните оператори се договориха относно начините за предпазване на децата, използващи мобилни телефони

Водещи европейски мобилни оператори подписаха днес в Брюксел споразумение относно начините за предпазване на непълнолетните, използващи мобилни телефони. Споразумението, постигнато с посредничеството на Европейската комисия е отговор на публикуваните днес изводи от общественото допитване, организирано от Комисията относно безопасността на децата и мобилните телефони. В рамките на споразумението, мобилните оператори се ангажират до февруари 2008 г. да разработят саморегулиращи се системи от правила.

„Споразумението представлява значим напредък за детската безопасност“, каза г-жа Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Поздравявам индустрията за мобилни телефони за това, че се активизира в полза на защитата на непълнолетните. Това показва, че е възможно отговорно саморегулиране на европейско ниво. Комисията ще следи много отблизо действителното прилагане на днешното споразумение, за което е посочен краен срок февруари 2008 г.“

След инициативата на г-жа Рединг, водещи мобилни оператори ще вземат мерки за защита на децата, като се присъединят към Европейската рамка за безопасно използване на мобилните комуникации от децата и юношите. В този нов акт, операторите се договарят да подкрепят:

  • Контрола на достъпа за съдържание за пълнолетни;

• Кампаниите за повишаване на осведомеността сред родители и деца;

• Класифицирането на търговското съдържание в съответствие с националните стандарти за благоприличие и порядъчност;

• Борбата срещу нелегалното съдържание в мобилните телефони.

Европейската мрежа за безопасно използване на мобилните телефони от децата и юношите е подписана от Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera и Vodafone Limited.

За изпълнението на Европейската рамка, подписалите оператори и доставчици на съдържание ще разработят до февруари 2008 г. национални саморегулиращи се системи от правила. Комисията се ангажира с проследяването им и оценката на тяхната ефективност след 12 месеца.

Днешното споразумение в индустрията е резултат от разговори в рамките на група на високо равнище, създадена от комисар Рединг през септември 2006 г. Тази група, представляваща мобилни оператори, доставчици на съдържание, организации за закрила на децата и потребителите и регулаторни органи е добър пример за индустриално саморегулиране — подход, който се радва на подкрепата на Комисията, при условие, че се прилага ефикасно.

Днешното споразумение в индустрията е отговор на множество загрижености, изразени в отговор на Общественото допитване, организирано от Комисията относно безопасното използване на мобилните комуникации, което се състоя от 25 юли до 16 октомври 2006 г. (вж. IP/06/1059). В резултатите от допитването, редом с ползите от мобилните телефони се откроиха специфични рискове като: тормоз, сексуално ухажорство с цел малтретиране, достъп до нелегално или вредно съдържание с порнография или насилие, опасност за личния живот, която се дължи специално на неуместната употреба на телефони с вградени камери или на системи за определяне на местоположението. Допитването показа също така, че отговорността за безопасната употреба на мобилните телефони трябва да се подели между родители и наставници, мобилни оператори и доставчици на услуги, както и от обществените власти.

Саморегулирането се разглежда днес като възможно адекватно решение за осигуряване закрилата на децата при употребата на мобилни телефони. Същевременно, все още е необходимо то да бъде внедрено и приложено във всички държави-членки на ЕС. Обществените власти на национално ниво и на ниво ЕС ще трябва да проследяват внимателно развоя и редовно да оценяват ефикасността на саморегулирането, за да преценят дали е необходима обществена намеса.

Днешното подписване в Брюксел на Европейската рамка за безопасно използване на мобилните комуникации от децата и юношите е ключово събитие сред множеството подобни събития днес, за отбелязване на четвъртия „Ден на безопасния интернет“.

За повече информация

Безопасен интернет и рамковото споразумение за „Безопасно използване на мобилните комуникации от деца и юноши“: http://europa.eu.int/saferinternet

Резултати от общественото допитване относно безопасното използване на мобилните комуникации: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/

Материали за пресата http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3153

МЕМО/07/44


Side Bar