Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Bruselj, 25. septembra 2007

Mobilnost v mestih: skupaj za bolj zelena mesta

„Naproti novi kulturi za mobilnost v mestih“ je naslov zelene knjige, ki jo je danes sprejela Komisija, da bi začela razpravo o ključnih temah mobilnosti v mestih: bolj zelena mesta s tekočim prometom, preudarnejša mobilnost v mestih ter mestni prevoz, ki je dostopen, varen in zanesljiv za vse evropske državljane. S to zeleno knjigo želi Komisija skupaj z vsemi stranmi ugotoviti, kaj ovira uspešno mobilnost v mestih in kako bi te ovire lahko odpravili.

„Evropska mesta se med seboj razlikujejo, a se spopadajo s podobnimi izzivi: prometnimi zastoji, podnebnimi spremembami, onesnaženostjo in varnostjo. V zeleni knjigi bo evropska pozornost usmerjena na mestno razsežnost prometne politike, poudarjene pa bodo inovativne politike, ki jih izvajajo najnaprednejša mesta po vsej Evropi,“ je dejal podpredsednik Jacques Barrot, komisar za promet. „Moj namen je ugotoviti, kaj lahko Evropa stori, da bi te politike podprla.“

V zeleni knjigi je predstavljena vrsta možnosti, ki jih politika daje glede mobilnosti v mestih, postavljenih pa je tudi petindvajset odprtih vprašanj, ki te možnosti obravnavajo. Ta se na primer ukvarjajo s tem, kako bi se lahko izboljšala kakovost množičnega prevoza, kako bi se lahko povečala uporaba čistih in energijsko učinkovitih tehnologij, kako bi se lahko spodbujala hoja in kolesarjenje ter kako bi se lahko zaščitile pravice potnikov, ki uporabljajo sredstva množičnega prevoza. Druga vprašanja obravnavajo idejo o programu „označevanja“ za najnaprednejša mesta, smernice za zelena območja z omejevalnimi ukrepi in možnost uvedbe pristojbin za uporabo cest.

V zeleni knjigi je določen evropski program za mobilnost v mestih ob upoštevanju pristojnosti lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov na tem področju. Komisija želi začeti razpravo o tem, kako lahko najbolje omogoči razvoj nove kulture za mobilnost v mestih po Evropi.

Da bi Evropska komisija podprla pripravo zelene knjige, je organizirala intenzivno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi med januarjem in junijem 2007. Posvetovanje je zajemalo dve konferenci zainteresiranih strani, štiri tehnične delavnice in spletno posvetovanje. „S pomočjo koristnih prispevkov, ki smo jih zbrali, lahko bolje razumemo realno stanje evropskih mest ter pričakovanja državljanov in zainteresiranih strani. Menim, da zdaj predlagamo dobro uravnotežen dokument,“ je dejal komisar Barrot.

Z zeleno knjigo se začenja nova stopnja v posvetovanju, o njej pa bodo razpravljale tudi evropske institucije. Državljani in zainteresirane strani so vabljeni, da Komisiji do 15. marca 2008 predstavijo svoje mnenje. Zgodaj jeseni leta 2008 bo sledil akcijski načrt za mobilnost v mestih. V njem bo za vsak predlagani ukrep, ki ga bo vseboval, naveden rok za izvajanje, opredeljene bodo pristojnosti različnih akterjev, popolnoma pa bo upoštevano tudi načelo subsidiarnosti.

Objava te zelene knjige je bila napovedana v vmesnem pregledu bele knjige o prometu in spada med enaindvajset strateških prednostnih nalog Komisije za leto 2007.
Več informacij o zeleni knjigi in postopku posvetovanja je na voljo na spletni strani
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm.

Memorandum/07/379


Side Bar