Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Briuselis, 2007 m. rugsėjo 25 d.

Mobilumas mieste – dirbkime išvien, kad miestai žaliuotų

Šiandien Komisija patvirtino žaliąją knygą „Siekiant naujo požiūrio į mobilumą mieste“, skirtą svarbiausiems mobilumo mieste klausimams: miestai be spūsčių ir smogo, sumaniau valdomi transporto srautai bei visiems Europos piliečiams prieinamas, saugus ir netaršus miesto transportas. Šia žaliąja knyga Komisija drauge su visomis suinteresuotosiomis šalimis nori išsiaiškinti sėkmingo mobilumo mieste kliūtis ir kaip jas pašalinti.

„Europos miestai skirtingi, bet sprendžia panašius uždavinius, kaip antai: spūstys, klimato kaita, tarša, saugumas. Žalioji knyga atkreips europiečių dėmesį į transporto politikos miestų aspektą ir paskatins visos Europos miestus problemas spręsti naujoviškai, – sakė už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacquesas Barrot. – Mano uždavinys – išsiaiškinti, kaip Europa gali paremti šią politiką.“

Žaliojoje knygoje aptariamas visas pluoštas mobilumo miestuose politikos dalykų, taip pat pateikiami dvidešimt penki šiems dalykams skirti klausimai. Pavyzdžiui, aiškinamasi, kaip galima būtų pagerinti viešąjį transportą, kaip paskatinti daugiau naudoti ekologiškos ir efektyvios energijos technologijas, kaip paskatinti miesto gyventojus vaikščioti pėsčiomis ir važiuoti dviračiais, kaip apsaugoti viešojo transporto keleivių teises. Taip pat pristatoma pažangiausių miestų ženklinimo sistemos idėja, nagrinėjama žaliųjų zonų su ribojamosiomis priemonėmis vadovo rengimas ir miestų kelių mokesčio įvedimo skatinimas.

Šioje žaliojoje knygoje pateikta mobilumo mieste Europos darbotvarkė, kurioje atsižvelgta ir į vietos, regionų bei nacionalinių valdžios institucijų priedermes. Komisija nori pradėti diskusijas, kaip geriau padėti plėtoti naują požiūrį į mobilumą Europos miestuose.

Rengdama šią žaliąją knygą Komisija sausio – birželio mėn. intensyviai konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis. Buvo surengtos dvi suinteresuotųjų šalių konferencijos, keturi techniniai seminarai, taip pat vyko konsultacijos internetu. „Sužinojome daug svarbių dalykų ir tai mums padėjo geriau suvokti Europos miestų tikrovę ir piliečių bei suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Esu tikras, kad dabar šis mūsų pateikiamas dokumentas tikrai darnus“, – teigė Komisijos narys J. Barrot.

Ši žalioji knyga žymi naujo konsultacijų etapo pradžią. Ji bus aptarta Europos institucijų. Piliečiai ir suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti nuomonę iki 2008 m. kovo 15 d. 2008 m. anksti rudenį bus pateiktas mobilumo mieste veiksmų planas. Jame, griežtai laikantis subsidiarumo principo, bus nurodyti visų siūlomų veiksmų įgyvendinimo terminai ir tiksliai apibrėžta šalių atsakomybė.

Apie ketinimą išleisti šią žaliąją knygą paskelbta transporto politikai skirtoje baltojoje knygoje. Tai vienas iš dvidešimt vieno Komisijos 2007 m. strateginių prioritetų.
Daugiau informacijos apie šią žaliąją knygą ir konsultacijas ieškokite
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar