Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Brüsszel, 2007. szeptember 25.

Városi mobilitás: együtt a zöldebb városokért

„A városi mobilitás új kultúrája felé” címmel a Bizottság ma a városi mobilitás kulcskérdéseivel kapcsolatos vitaindítónak szánt zöld könyvet fogadott el. A felvetett témák a következők: közlekedési dugóktól mentes és zöldebb városok és nagyvárosok, intelligensebb városi mobilitás és városi közlekedés, amely minden európai polgár számára hozzáférhető, biztonságos és biztonságérzetet adó. A Bizottság a zöld könyv segítségével az összes érdekelt féllel közösen dolgozva kívánja felderíteni a sikeres városi mobilitást akadályozó tényezőket és keresi a lehetséges megoldásokat.

„Európa városai mind különbözőek, de hasonló kihívásokkal kénytelenek szembenézni: dugók, éghajlatváltozás, légszennyezés, biztonsági kérdések. A zöld könyv szándékai szerint ráirányítja a figyelmet a közlekedéspolitika városi vonatkozásaira, és kiemeli az Európa szerte úttörő szerepet felvállaló városok által a gyakorlatba átültetett innovatív politikákat" – mondta az Európai Bizottság alelnöke és közlekedésügyi biztosa, Jacques Barrot. „Azt akarom kideríteni, mit tehet Európa ezen innovatív politikák támogatása érdekében."

A zöld könyv a városi mobilitás témakörébe tartozó politikai kérdéseket mutat be, és ezekkel kapcsolatban huszonöt kérdést vet fel. A kérdések között szerepelnek például a következők: hogyan javítható a kollektív közlekedés minősége, hogyan fokozható a tiszta és energiahatékony technológiák használata, hogyan népszerűsíthető a gyaloglás és a kerékpározás és hogyan lehet megvédeni a kollektív közlekedést igénybe vevő utasok jogait. Más kérdések foglalkoznak az úttörő tevékenységet folytató városok számára odaítélendő „címke” ötletével, a korlátozó intézkedéseket bevezető zöld zónákkal kapcsolatos iránymutatás kidolgozásával és a városon belüli úthasználati díj alkalmazásának előmozdításával.

A zöld könyv a városi mobilitásra vonatkozó európai napirendet dolgoz ki, miközben tiszteletben tartja a helyi, regionális és nemzeti hatóságok e területtel kapcsolatos felelősségi köreit. A Bizottság eszmecserét kíván indítani azzal kapcsolatban, hogyan tudná a lehető legjobban elősegíteni egy új európai városi mobilitási kultúra kialakulását.

A zöld könyv előkészítését támogatandó az Európai Bizottság 2007 januárja és júniusa között az érintettek bevonásával zajló intenzív konzultációs folyamatot szervezett. Ennek során két, az érintettek részvételével megtartott konferenciát, négy műszaki témákkal foglalkozó workshopot és internetes konzultációt szerveztek. „A konzultációk során begyűjtött sok hasznos észrevételnek köszönhetően jobb rálátásunk van az európai városok mindennapjaira, és jobban megértjük a polgárok és az érintettek elvárásait. Meggyőződésem, hogy a most előterjesztett dokumentum megfelel a kiegyensúlyozottsággal kapcsolatos elvárásoknak" - jelentette ki Jacques Barrot.

A zöld könyv megjelenésével egy időben új konzultációs szakasz indul, és a témával kapcsolatban elkezdődik az európai intézmények közötti eszmecsere. A polgárok és az érintettek 2008. március 15-ig oszthatják meg véleményüket a Bizottsággal. Ezt 2008 kora őszén a városi mobilitással kapcsolatos cselekvési terv követi. A cselekvési tervben szereplő minden egyes javasolt fellépés esetében feltüntetik a végrehajtásra kijelölt határidőt és a különböző szereplők felelősségi köreit, nem tévesztve szem elől a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását.

A zöld könyv közzétételének bejelentésére a közlekedésről szóló fehér könyv félidős értékelése során került sor. A közzététel szerepel a Bizottság 2007-re meghatározott huszonegy stratégiai fontosságú célkitűzése között.
További információ a zöld könyvvel és a konzultációs eljárással kapcsolatban a következő címen érhető el:
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar