Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

V Bruselu dne 25. září 2007

Městská mobilita: společně v úsilí o zlepšení životního prostředí ve městech

„Na cestě k nové kultuře v městské mobilitě“ je název zelené knihy, kterou dnes přijala Komise s cílem zahájit diskusi o klíčových otázkách městské mobility: volnosti pohybu a lepším životním prostředí ve městech, lepší městské mobilitě a městské dopravě dostupnější, spolehlivější a bezpečnější pro všechny evropské občany. V této zelené knize chce Komise ve spolupráci se všemi stranami zjistit, jaké překážky brání úspěšné městské mobilitě a jak je odstranit.

„Evropská města se mezi sebou liší, ale potýkají se se stejnými problémy: přetíženou dopravou, změnou klimatu, znečištěním, bezpečností. Zelená kniha zaměří pozornost Evropy na městský rozměr dopravní politiky a na inovační politiky, které zavádějí průkopnická města po celé Evropě,“ řekl místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, odpovědný za dopravní politiku. „Mým cílem je zjistit, co pro podporu těchto politik může Evropa udělat.“

Zelená kniha předkládá soubor politických problémů souvisejících s městskou mobilitou a obsahuje dvacet pět otevřených otázek zabývajících se těmito možnými způsoby řešení. Otázky se například týkají možností zlepšování kvality hromadné dopravy, většího využívání čistých a energeticky účinných technologií, podpory pěší dopravě a cyklistice a ochrany práv cestujících v hromadné dopravě. Jiné otázky se zabývají myšlenkou režimu „označování“ průkopnických měst, vypracování směrnic pro zelené zóny s omezujícími opatřeními a podpory zpoplatnění používání městských dopravních komunikací.

Zelená kniha stanoví evropský program městské mobility, zároveň však respektuje odpovědnost místních, regionálních a státních orgánů v této oblasti. Komise chce zahájit diskusi na téma jak nejlépe umožnit rozvoj nové kultury v dopravní mobilitě v Evropě.

Na podporu příprav zelené knihy Evropská komise organizovala v období od ledna do června 2007 intenzivní konzultace zúčastněných stran. Ty zahrnovaly dvě konference zúčastněných stran, čtyři technické semináře a internetové konzultace. „Užitečné informace, které jsme získali, nám umožňují lépe porozumět realitě evropských měst a očekávání občanů a zúčastněných stran. Domnívám se, že dnes předkládáme vyvážený dokument,“ prohlásil komisař Barrot.

Zelená kniha zahajuje novou etapu konzultací a bude projednávána evropskými institucemi. Vyzýváme občany a zúčastněné strany, aby se do 15. března 2008 podělily s Komisí o své názory. Na začátku podzimu roku 2008 bude následovat akční plán o městské mobilitě. Akční plán stanoví časový horizont pro provedení každého navrhovaného opatření, které bude obsahovat, a určí úkoly různých subjektů při plném zachování zásady subsidiarity.

Zveřejnění této zelené knihy bylo oznámeno v přezkumu Bílé knihy o dopravě v polovině období. Patří mezi dvacet jedna strategických priorit Komise na rok 2007.

Více informací o zelené knize a průběhu konzultací lze získat na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Zpráva/07/379


Side Bar